جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,546 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84627تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره52کارشناسیکارشناسی1395/06/18
84625تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره1201,000,000100,000,0001395/06/18
84624تهرانپونکآپارتمانرهن و اجاره811,500,00020,000,0001395/06/18
84617تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره1153,000,000100,000,0001395/06/18
84610تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره1052,400,00080,000,0001395/06/18
84614تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره982,500,00020,000,0001395/06/18
84616تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره871,800,00030,000,0001395/06/18
84615تهراناراجآپارتمانرهن و اجاره1053,500,00050,000,0001395/06/18
84613تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره721,600,00025,000,0001395/06/18
84611تهرانشهرک ابوذرآپارتمانرهن و اجاره1252,500,00030,000,0001395/06/18
84609تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره1152,500,00050,000,0001395/06/18
84608تهرانیار محمدیمستغلاترهن و اجاره1205,500,00050,000,0001395/06/17
84581تهرانکاشانکآپارتمانرهن و اجاره1604,000,000100,000,0001395/06/17
84585تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1203,800,00055,000,0001395/06/17
84591تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1503,000,000100,000,0001395/06/17
84593تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1152,500,00050,000,0001395/06/17
84596تهرانمیدان فرهنگآپارتمانرهن و اجاره120کارشناسیکارشناسی1395/06/17
84595تهرانمستوفیآپارتمانرهن و اجاره97کارشناسیکارشناسی1395/06/17
84580تهرانجمشیدیهآپارتمانرهن و اجاره200کارشناسیکارشناسی1395/06/17
84587تهرانفرشته آپارتمانرهن و اجاره201کارشناسیکارشناسی1395/06/17
84584تهرانپاسداران شملیاداریرهن و اجاره706,000,00030,000,0001395/06/17
84592تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره882,000,00080,000,0001395/06/17
84589تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره701,500,00040,000,0001395/06/17
84590تهرانپروین اعتصامیآپارتمانرهن و اجاره1152,000,00050,000,0001395/06/17
84583تهرانهفت تیرآپارتمانرهن و اجاره70کارشناسیکارشناسی1395/06/17
84579تهرانقنات کوثرآپارتمانرهن و اجاره851,200,00015,000,0001395/06/17
84578تهرانشعبان لوآپارتمانرهن و اجاره601,500,00020,000,0001395/06/17
84557تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره751,700,00020,000,0001395/06/17
84555تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره2008,000,000100,000,0001395/06/17
84559تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره170کارشناسیکارشناسی1395/06/17
Page top