جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,731 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85121تهرانونگ - گاندیاداریرهن و اجاره853,500,00080,000,0001395/06/24
85122تهرانونک - گاندیاداریرهن و اجاره175کارشناسیکارشناسی1395/06/24
85120تهرانخردمند جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1603,200,00050,000,0001395/06/24
85117تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1504,500,000100,000,0001395/06/24
85118تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره903,500,00050,000,0001395/06/24
85116تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره2303,500,000150,000,0001395/06/24
85115تهرانفرید افشار آپارتمانرهن و اجاره1252,000,00080,000,0001395/06/24
85114تهرانعباس آبادآپارتمانرهن و اجاره1612,200,000100,000,0001395/06/24
85113تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره1216,000,00060,000,0001395/06/24
85112تهرانفرمانیه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1254,500,00075,000,0001395/06/24
85111تهراناندرزگوآپارتمانرهن و اجاره21510,000,00050,000,0001395/06/24
85110تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1807,000,000100,000,0001395/06/24
85109تهرانبلوار اندرزگوآپارتمانرهن و اجاره1244,000,00060,000,0001395/06/24
85108تهرانفرمانیه غربیآپارتمانرهن و اجاره1003,300,00030,000,0001395/06/24
85107تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره2007,000,000100,000,0001395/06/24
85105تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1604,000,000100,000,0001395/06/24
85104تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره135کارشناسیکارشناسی1395/06/24
85103تهرانشهید عراقیآپارتمانرهن و اجاره1404,000,000150,000,0001395/06/24
85102تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره922,700,00020,000,0001395/06/24
85101تهرانهویزهاداریرهن و اجاره25012,000,000100,000,0001395/06/24
85099تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1163,300,00080,000,0001395/06/24
85096تهرانآر یان محمودیآپارتمانرهن و اجاره981,500,00045,000,0001395/06/24
85094تهرانشادمانآپارتمانرهن و اجاره1451,500,00030,000,0001395/06/24
85093تهرانپاتریسآپارتمانرهن و اجاره931,700,00030,000,0001395/06/24
85092تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره1803,000,00070,000,0001395/06/24
85079تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره933,800,00040,000,0001395/06/24
85077تهرانمیدان کاجآپارتمانرهن و اجاره2007,000,000120,000,0001395/06/24
85073تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره2006,000,000100,000,0001395/06/24
85075تهرانبلوار پاک نژاداداریرهن و اجاره1406,000,00050,000,0001395/06/24
85078تهرانمیدان بهرودآپارتمانرهن و اجاره1102,500,00065,000,0001395/06/24
Page top