جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,478 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84852تهرانسلیمی جهرمیآپارتمانرهن و اجاره76600,00065,000,0001395/06/21
84851تهرانبلوار همیلاآپارتمانرهن و اجاره1351,500,000100,000,0001395/06/21
84849تهرانبنی هاشمآپارتمانرهن و اجاره852,000,00050,000,0001395/06/21
84847تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره1252,800,00030,000,0001395/06/21
84846تهرانشهید عراقیآپارتمانرهن و اجاره1674,000,00090,000,0001395/06/21
84845تهرانسروستانهاآپارتمانرهن و اجاره2302,000,000200,000,0001395/06/21
84844تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانرهن و اجاره1302,100,000160,000,0001395/06/21
84843تهرانپونکمغازهرهن و اجاره558,000,000100,000,0001395/06/21
84840تهرانشهرک غربمستغلاترهن و اجاره16010,000,000100,000,0001395/06/21
84838تهرانجهان کودکاداریرهن و اجاره703,500,00045,000,0001395/06/21
84842تهرانپونک - گلزارآپارتمانرهن و اجاره1402,000,00050,000,0001395/06/21
81548تهرانجردن - ناصریاداریرهن و اجاره3009,000,000100,000,0001395/06/21
84828تهرانمینی سیتیآپارتمانرهن و اجاره1453,000,00025,000,0001395/06/21
84825تهرانمینی سیتیآپارتمانرهن و اجاره1302,000,00070,000,0001395/06/21
84827تهراناشرفی - نیایشآپارتمانرهن و اجاره1102,000,00050,000,0001395/06/21
84826تهراناشرفی - معینآپارتمانرهن و اجاره1502,400,000100,000,0001395/06/21
84829تهراناختیاریهمغازهرهن و اجاره256,000,00080,000,0001395/06/21
84830تهراناختیاریهآپارتمانرهن و اجاره1171,900,00040,000,0001395/06/21
84819تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1102,500,000100,000,0001395/06/20
84818تهرانظفر - بهروزآپارتمانرهن و اجاره1182,700,00060,000,0001395/06/20
84817اصفهانرودکیاداریرهن و اجاره251,600,0008,000,0001395/06/20
84771تهرانصرافهای جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1256,700,00050,000,0001395/06/20
84770تهرانبلوار 24 متریآپارتمانرهن و اجاره1503,200,000100,000,0001395/06/20
84768تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1102,600,000120,000,0001395/06/20
84774تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1304,000,000180,000,0001395/06/20
84773تهران138 غربیآپارتمانرهن و اجاره902,600,00025,000,0001395/06/20
84816تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1466,000,00070,000,0001395/06/20
84815تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1302,200,00050,000,0001395/06/20
84814تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره60700,00040,000,0001395/06/20
84813تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1152,000,00050,000,0001395/06/20
Page top