جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,293 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84585تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1203,800,00055,000,0001395/06/17
84591تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1503,000,000100,000,0001395/06/17
84593تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1152,500,00050,000,0001395/06/17
84596تهرانمیدان فرهنگآپارتمانرهن و اجاره120کارشناسیکارشناسی1395/06/17
84595تهرانمستوفیآپارتمانرهن و اجاره97کارشناسیکارشناسی1395/06/17
84580تهرانجمشیدیهآپارتمانرهن و اجاره200کارشناسیکارشناسی1395/06/17
84587تهرانفرشته آپارتمانرهن و اجاره201کارشناسیکارشناسی1395/06/17
84584تهرانپاسداران شملیاداریرهن و اجاره706,000,00030,000,0001395/06/17
84592تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره882,000,00080,000,0001395/06/17
84589تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره701,500,00040,000,0001395/06/17
84590تهرانپروین اعتصامیآپارتمانرهن و اجاره1152,000,00050,000,0001395/06/17
84583تهرانهفت تیرآپارتمانرهن و اجاره70کارشناسیکارشناسی1395/06/17
84579تهرانقنات کوثرآپارتمانرهن و اجاره851,200,00015,000,0001395/06/17
84578تهرانشعبان لوآپارتمانرهن و اجاره601,500,00020,000,0001395/06/17
84557تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره751,700,00020,000,0001395/06/17
84555تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره2008,000,000100,000,0001395/06/17
84559تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره170کارشناسیکارشناسی1395/06/17
84577تهرانلویزان - فرشادیآپارتمانرهن و اجاره85کارشناسیکارشناسی1395/06/17
84556تهراندیباجیآپارتمانرهن و اجاره1002,000,00050,000,0001395/06/17
84575تهرانکریمخانمغازهرهن و اجاره303,500,00050,000,0001395/06/17
84572تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره1303,500,00040,000,0001395/06/17
84568تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1201,100,000100,000,0001395/06/17
84550تهراندربان نومستغلاترهن و اجاره1172,300,00020,000,0001395/06/17
84558تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1353,500,00050,000,0001395/06/17
84576تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره753,000,00010,000,0001395/06/17
84567تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره761,300,00025,000,0001395/06/17
84560تهرانجنت آبادمغازهرهن و اجاره423,000,00050,000,0001395/06/17
84574تهرانکریمخانمغازهرهن و اجاره40کارشناسیکارشناسی1395/06/17
84566تهران196 شرقیآپارتمانرهن و اجاره135700,00080,000,0001395/06/17
84565تهرانتوحیدآپارتمانرهن و اجاره1021,500,00020,000,0001395/06/17
Page top