جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,234 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84646تهرانفلکه چهارمآپارتمانرهن و اجاره1251,500,00040,000,0001395/06/18
84645تهرانوفادارآپارتمانرهن و اجاره751,000,00020,000,0001395/06/18
84644تهرانفلکه سومآپارتمانرهن و اجاره60900,00030,000,0001395/06/18
84643تهراناستخرآپارتمانرهن و اجاره701,000,00025,000,0001395/06/18
84642تهران152 غربیآپارتمانرهن و اجاره1152,000,00035,000,0001395/06/18
84641تهرانقزاقیآپارتمانرهن و اجاره1002,000,00055,000,0001395/06/18
84640تهران198 غربیآپارتمانرهن و اجاره901,500,00040,000,0001395/06/18
84639تهرانپارک ویاداریرهن و اجاره240کارشناسیکارشناسی1395/06/18
84638تهرانجردن - اسفندیاراداریرهن و اجاره813,500,00065,000,0001395/06/18
84637تهرانپیامبر مرکزیآپارتمانرهن و اجاره812,300,00030,000,0001395/06/18
84636تهراندرکهآپارتمانرهن و اجاره1323,500,00030,000,0001395/06/18
84635تهرانباغ فردوساداریرهن و اجاره2008,000,000100,000,0001395/06/18
84634تهرانبخارستاداریرهن و اجاره10810,000,00050,000,0001395/06/18
84633تهرانوفا آذر شمالیآپارتمانرهن و اجاره1854,500,00050,000,0001395/06/18
84630تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانرهن و اجاره902,500,000100,000,0001395/06/18
84626تهرانهوری - وفامنشآپارتمانرهن و اجاره1532,500,00075,000,0001395/06/18
84631تهرانولیعصر - ساعیاداریرهن و اجاره603,800,00030,000,0001395/06/18
84629تهرانجوانشیرآپارتمانرهن و اجاره1141,700,000100,000,0001395/06/18
84627تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره52کارشناسیکارشناسی1395/06/18
84625تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره1201,000,000100,000,0001395/06/18
84624تهرانپونکآپارتمانرهن و اجاره811,500,00020,000,0001395/06/18
84617تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره1153,000,000100,000,0001395/06/18
84610تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره1052,400,00080,000,0001395/06/18
84614تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره982,500,00020,000,0001395/06/18
84616تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره871,800,00030,000,0001395/06/18
84615تهراناراجآپارتمانرهن و اجاره1053,500,00050,000,0001395/06/18
84613تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره721,600,00025,000,0001395/06/18
84611تهرانشهرک ابوذرآپارتمانرهن و اجاره1252,500,00030,000,0001395/06/18
84609تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره1152,500,00050,000,0001395/06/18
84608تهرانیار محمدیمستغلاترهن و اجاره1205,500,00050,000,0001395/06/17
Page top