جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,293 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84806تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره671,800,00020,000,0001395/06/20
84805تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره931,700,00030,000,0001395/06/20
84804تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره110کارشناسیکارشناسی1395/06/20
84801تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره1206,000,00050,000,0001395/06/20
84800تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره707,000,00050,000,0001395/06/20
84799تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره84600,000100,000,0001395/06/20
84798تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره2239,000,000100,000,0001395/06/20
84795تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره701,700,00040,000,0001395/06/20
84794تهرانفاطمیاداریرهن و اجاره2138,000,00050,000,0001395/06/20
84792تهرانصادقیهاداریرهن و اجاره752,400,00030,000,0001395/06/20
84791تهرانبلوار فرحزادیآپارتمانرهن و اجاره751,900,00030,000,0001395/06/20
84789تهرانبلوار دریاآپارتمانرهن و اجاره1272,000,00050,000,0001395/06/20
84788تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره20012,000,000150,000,0001395/06/20
84787تهرانشهرک غربمغازهرهن و اجاره3018,000,000200,000,0001395/06/20
84786تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره752,200,00025,000,0001395/06/20
84785تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره862,100,00080,000,0001395/06/20
84784تهرانشهرآراآپارتمانرهن و اجاره901,700,00020,000,0001395/06/20
84779تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره954,000,00010,000,0001395/06/20
84777تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1707,000,00050,000,0001395/06/20
84776تهرانجردن - ارمغانآپارتمانرهن و اجاره943,800,00060,000,0001395/06/20
84783تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره781,800,00040,000,0001395/06/20
84781تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره76500,00060,000,0001395/06/20
84782تهرانمیدان ملتآپارتمانرهن و اجاره821,500,00030,000,0001395/06/20
84780تهرانسردار جنگلاداریرهن و اجاره702,000,00020,000,0001395/06/20
84772تهرانبلوار فرحزادیآپارتمانرهن و اجاره982,200,00060,000,0001395/06/20
84769تهرانبلوار فرحزادیآپارتمانرهن و اجاره1322,100,000100,000,0001395/06/20
84766تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره1203,200,00040,000,0001395/06/20
84765تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره721,600,00025,000,0001395/06/20
84763تهرانباغ فیضآپارتمانرهن و اجاره801,000,00050,000,0001395/06/20
84761تهرانبهبودیاداریرهن و اجاره802,800,00035,000,0001395/06/20
Page top