جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,375 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85204تهرانشادمانآپارتمانرهن و اجاره1251,700,00080,000,0001395/06/25
85198تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره2607,000,000200,000,0001395/06/25
85197تهرانآسمانهاآپارتمانرهن و اجاره1154,000,00080,000,0001395/06/25
85196تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1503,000,00050,000,0001395/06/25
85195تهرانشهرک گلدیسانآپارتمانرهن و اجاره872,500,00030,000,0001395/06/25
85193تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1313,600,00020,000,0001395/06/25
85194تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1302,800,00090,000,0001395/06/25
85174تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره761,300,00025,000,0001395/06/25
85182تهرانزعفرانیهمستغلاترهن و اجاره2,050کارشناسیکارشناسی1395/06/25
85190تهراندولت - کیکاووسآپارتمانرهن و اجاره702,200,00050,000,0001395/06/25
85191تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره601,800,00020,000,0001395/06/25
85188تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره2508,000,000100,000,0001395/06/25
85176تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره1303,500,00040,000,0001395/06/25
85162تهرانالهیه - گلناراداریرهن و اجاره17010,000,00050,000,0001395/06/25
85185تهرانزعفرانیه آصفآپارتمانرهن و اجاره2107,500,00080,000,0001395/06/25
85184تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره41525,000,000200,000,0001395/06/25
85192تهراندزآشیبآپارتمانرهن و اجاره1453,000,000150,000,0001395/06/25
85170تهرانبلوار آرشمستغلاترهن و اجاره78730,000,000200,000,0001395/06/25
85189تهراندولت - کیکاووسآپارتمانرهن و اجاره904,000,00040,000,0001395/06/25
85173تهرانتهرانپارس - بهارآپارتمانرهن و اجاره1272,800,00030,000,0001395/06/25
85183تهراننیازادهآپارتمانرهن و اجاره2279,000,00050,000,0001395/06/25
85181تهرانبر ستارخاناداریرهن و اجاره1251,500,000100,000,0001395/06/25
85168تهرانجردن - گلفامآپارتمانرهن و اجاره2708,000,000100,000,0001395/06/25
85169تهرانجردن - ناهیدمغازهرهن و اجاره12018,000,000300,000,0001395/06/25
85164تهراناختیاریه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1063,600,00050,000,0001395/06/25
85160تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره120600,000100,000,0001395/06/25
85159تهراندرکهآپارتمانرهن و اجاره1103,500,000100,000,0001395/06/25
85180تهرانبر سازمان آباداریرهن و اجاره603,500,00025,000,0001395/06/25
85179تهراندریان نوآپارتمانرهن و اجاره1332,500,00030,000,0001395/06/25
85178تهرانپاک شمالیآپارتمانرهن و اجاره1652,000,00060,000,0001395/06/25
Page top