جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,513 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85518تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره1353,000,000100,000,0001395/06/29
85519تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره1205,000,00050,000,0001395/06/29
85517تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1233,000,000100,000,0001395/06/29
85515تهرانفرمانیهاداریرهن و اجاره1023,000,00045,000,0001395/06/29
85514تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1203,000,000130,000,0001395/06/29
85513تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1606,000,00060,000,0001395/06/29
85510تهرانفرمانیهاداریرهن و اجاره734,000,00040,000,0001395/06/29
85508تهرانچیذریآپارتمانرهن و اجاره1274,000,000100,000,0001395/06/29
85507تهرانحکمتآپارتمانرهن و اجاره953,000,00050,000,0001395/06/29
85505تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره92100,000140,000,0001395/06/29
85504تهرانقیطریهمستغلاترهن و اجاره89050,000,000150,000,0001395/06/29
85503تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1053,000,00030,000,0001395/06/29
85502تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1703,000,000100,000,0001395/06/29
85501تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره804,000,000100,000,0001395/06/29
85499تهراندریان نوآپارتمانرهن و اجاره1703,000,00025,000,0001395/06/29
85498تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره1453,000,00060,000,0001395/06/29
85497تهرانشادمانآپارتمانرهن و اجاره1361,500,00030,000,0001395/06/29
85496تهرانتهران ویلاآپارتمانرهن و اجاره751,500,00030,000,0001395/06/29
85495تهرانستارخانمستغلاترهن و اجاره130کارشناسیکارشناسی1395/06/29
85494تهرانسعادت آباد آپارتمانرهن و اجاره1879,000,000100,000,0001395/06/29
85493تهرانپل مدیریتاداریرهن و اجاره623,500,00050,000,0001395/06/29
85491تهرانمیدان فرهنگآپارتمانرهن و اجاره1305,500,00050,000,0001395/06/29
85490تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره782,100,00030,000,0001395/06/29
85489تهرانباغ فردوسآپارتمانرهن و اجاره2106,000,000150,000,0001395/06/29
85488تهرانجردن - ناهیدآپارتمانرهن و اجاره1258,000,00050,000,0001395/06/29
85487تهرانجردن - ناصریاداریرهن و اجاره924,800,00030,000,0001395/06/29
85486تهرانجردن - آفریقااداریرهن و اجاره653,200,00040,000,0001395/06/29
85484تهرانپور ابتهاجآپارتمانرهن و اجاره2076,500,00050,000,0001395/06/29
85482تهراندولت - نشاطاداریرهن و اجاره601,200,00040,000,0001395/06/29
85481تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1303,500,00040,000,0001395/06/29
Page top