جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,342 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85240تهرانجمشیدیهآپارتمانرهن و اجاره1404,500,00050,000,0001395/06/25
85239تهرانکاشانکآپارتمانرهن و اجاره1604,000,000100,000,0001395/06/25
85228تهرانیوسف آباد آپارتمانرهن و اجاره1003,000,000100,000,0001395/06/25
85222تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره1002,300,00030,000,0001395/06/25
85225تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره2002,500,00050,000,0001395/06/25
85236تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1155,000,00050,000,0001395/06/25
85235تهرانهروی - گلزارآپارتمانرهن و اجاره721,500,00030,000,0001395/06/25
85234تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانرهن و اجاره801,500,000100,000,0001395/06/25
85223تهرانمیدان سلماسآپارتمانرهن و اجاره1383,300,000100,000,0001395/06/25
85229تهرانجهان آرااداریرهن و اجاره227کارشناسیکارشناسی1395/06/25
85231تهرانمیدان ولیعصرمستغلاترهن و اجاره92028,000,000200,000,0001395/06/25
85220تهرانشهرک کیهانآپارتمانرهن و اجاره1102,500,00065,000,0001395/06/25
85218تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره1303,000,000100,000,0001395/06/25
85216تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره1003,000,00030,000,0001395/06/25
85215تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره2003,300,000250,000,0001395/06/25
84922تهرانوطن پورآپارتمانرهن و اجاره1806,500,00060,000,0001395/06/25
85211تهرانحکمتآپارتمانرهن و اجاره1323,000,00030,000,0001395/06/25
85210تهراناندرزگوآپارتمانرهن و اجاره2753,000,000250,000,0001395/06/25
85207تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره854,800,00050,000,0001395/06/25
85209تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1726,000,00080,000,0001395/06/25
85208تهرانکامرانیه شمالیاداریرهن و اجاره686,000,00020,000,0001395/06/25
85205تهرانسهروردی شمالیمستغلاترهن و اجاره42014,000,000100,000,0001395/06/25
85201تهرانبلوار درختیآپارتمانرهن و اجاره1303,000,00030,000,0001395/06/25
85199تهراندانشور غربیآپارتمانرهن و اجاره1651,500,00080,000,0001395/06/25
85200تهرانشهید عراقی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1753,000,000200,000,0001395/06/25
85202تهرانهخامنشآپارتمانرهن و اجاره90600,00070,000,0001395/06/25
85203تهرانبلوار بیژنآپارتمانرهن و اجاره1401,500,000100,000,0001395/06/25
85204تهرانشادمانآپارتمانرهن و اجاره1251,700,00080,000,0001395/06/25
85198تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره2607,000,000200,000,0001395/06/25
85197تهرانآسمانهاآپارتمانرهن و اجاره1154,000,00080,000,0001395/06/25
Page top