جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,478 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85628تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره18613,000,000100,000,0001395/07/01
85615تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره1003,500,00050,000,0001395/07/01
85624تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1252,500,00060,000,0001395/07/01
85608تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1201,700,00050,000,0001395/07/01
85611تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره1053,000,00060,000,0001395/07/01
85606تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1401,500,000300,000,0001395/07/01
85597تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1703,500,000200,000,0001395/07/01
85620تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره1052,000,00060,000,0001395/07/01
85622تهرانستار خان مستغلاترهن و اجاره1304,000,00030,000,0001395/07/01
85621تهرانبلوار بیژنآپارتمانرهن و اجاره651,500,00020,000,0001395/07/01
85614تهرانشهید عراقیآپارتمانرهن و اجاره771,300,00080,000,0001395/07/01
85613تهراندانشور غربیآپارتمانرهن و اجاره1102,000,00080,000,0001395/07/01
85610تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1072,400,00050,000,0001395/07/01
85609تهرانمستوفیآپارتمانرهن و اجاره1152,700,00040,000,0001395/07/01
85605تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1103,500,000100,000,0001395/07/01
85604تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره852,400,00040,000,0001395/07/01
85600تهرانمیدان نوبنیادآپارتمانرهن و اجاره702,000,00040,000,0001395/07/01
85595تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1802,200,00080,000,0001395/07/01
78006کرجشاهین ویلاتجاریرهن و اجاره300700,000210,000,0001395/06/30
85526تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1023,000,00080,000,0001395/06/29
85524تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1303,500,000100,000,0001395/06/29
85523تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1305,000,000150,000,0001395/06/29
85522تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1055,000,000100,000,0001395/06/29
85521تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1805,000,00050,000,0001395/06/29
85520تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1273,600,00050,000,0001395/06/29
85518تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره1353,000,000100,000,0001395/06/29
85519تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره1205,000,00050,000,0001395/06/29
85517تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1233,000,000100,000,0001395/06/29
85515تهرانفرمانیهاداریرهن و اجاره1023,000,00045,000,0001395/06/29
85514تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1203,000,000130,000,0001395/06/29
Page top