جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,577 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85955تهرانصاحبقرانیه آپارتمانرهن و اجاره3004,500,000300,000,0001395/07/04
85930تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره722,000,00030,000,0001395/07/04
85928تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1806,000,00070,000,0001395/07/04
85926تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1674,000,00045,000,0001395/07/04
85951تهرانشهرک غرب مستغلاترهن و اجاره53022,000,000100,000,0001395/07/04
85950تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره901,400,00070,000,0001395/07/04
85927تهرانبلوار دریاآپارتمانرهن و اجاره1623,500,000200,000,0001395/07/04
85949تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره802,500,00030,000,0001395/07/04
85948تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1424,900,00050,000,0001395/07/04
85947تهرانشهرک غربمغازهرهن و اجاره6020,000,000100,000,0001395/07/04
85946تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره952,200,00050,000,0001395/07/04
85945تهرانپاتریسآپارتمانرهن و اجاره1113,150,00030,000,0001395/07/04
85944تهرانشادمانآپارتمانرهن و اجاره1051,300,00050,000,0001395/07/04
85943تهرانسیدخندانآپارتمانرهن و اجاره1303,800,00060,000,0001395/07/04
85942تهرانسهروردی شمالیاداریرهن و اجاره2408,000,000100,000,0001395/07/04
85940تهرانپاسدارانمغازهرهن و اجاره10530,000,000200,000,0001395/07/04
85939تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره24012,000,000250,000,0001395/07/04
85931تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1564,500,000100,000,0001395/07/04
85936تهرانشادمانآپارتمانرهن و اجاره100600,000100,000,0001395/07/04
85938تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1005,000,00050,000,0001395/07/04
85934تهرانستارخاناداریرهن و اجاره921,200,00090,000,0001395/07/04
85933تهرانبلوارگلابآپارتمانرهن و اجاره901,800,00030,000,0001395/07/04
85932تهرانسعادت آبادمغازهرهن و اجاره14035,000,0001,500,000,0001395/07/04
85925تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1879,000,000100,000,0001395/07/04
85923تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1162,500,00090,000,0001395/07/04
85881تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1503,300,000200,000,0001395/07/04
85913تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره2006,500,000100,000,0001395/07/04
85917تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره802,800,00020,000,0001395/07/04
85893تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره21110,000,000100,000,0001395/07/04
85895تهرانبلوار شهرزادآپارتمانرهن و اجاره1402,500,00050,000,0001395/07/04
Page top