جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,577 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86210تهرانبلوار فردوسآپارتمانرهن و اجاره79950,00050,000,0001395/07/06
86202تهرانمیرزاباباییمغازهرهن و اجاره4750,000,00050,000,0001395/07/06
86200تهرانبلوار عدلآپارتمانرهن و اجاره86100,00090,000,0001395/07/06
86190تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره1504,000,00020,000,0001395/07/06
86185تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره933,000,00035,000,0001395/07/06
86180تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره1262,000,000100,000,0001395/07/06
86212تهرانباغ فیضآپارتمانرهن و اجاره1001,200,00080,000,0001395/07/06
86205تهرانستارخاناداریرهن و اجاره1101,000,00025,000,0001395/07/06
86204تهرانشهرک نفتآپارتمانرهن و اجاره642,100,00020,000,0001395/07/06
86199تهرانپونکمغازهرهن و اجاره4012,500,000100,000,0001395/07/06
86198تهرانپیامبر غربیآپارتمانرهن و اجاره1352,000,00050,000,0001395/07/06
86195تهرانبلوار اباذرآپارتمانرهن و اجاره851,200,00025,000,0001395/07/06
86194تهرانکاشانی - بهناماداریرهن و اجاره1004,000,00050,000,0001395/07/06
86193تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانرهن و اجاره842,000,00030,000,0001395/07/06
86189تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره1053,000,00050,000,0001395/07/06
86188تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره802,000,00030,000,0001395/07/06
86187تهراناشرفی - باهنرآپارتمانرهن و اجاره1202,000,00030,000,0001395/07/06
86184تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره2147,000,000100,000,0001395/07/06
86179تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره842,300,00040,000,0001395/07/06
85458تهراناختیاریهمغازهرهن و اجاره268,000,00070,000,0001395/07/05
86070تهرانبلوار خوردینآپارتمانرهن و اجاره152200,000220,000,0001395/07/05
86071تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1302,000,000190,000,0001395/07/05
85906تهرانتهرانپارسمستغلاترهن و اجاره2806,000,000100,000,0001395/07/05
86100تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره154کارشناسیکارشناسی1395/07/05
86099تهرانبلوار دانشجوآپارتمانرهن و اجاره1373,500,00050,000,0001395/07/05
86114تهرانمیدان نوبنیادآپارتمانرهن و اجاره1002,800,00030,000,0001395/07/05
86113تهران46 متریآپارتمانرهن و اجاره751,500,00025,000,0001395/07/05
83743تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره704,000,00040,000,0001395/07/05
86109تهرانمرزداراناداریرهن و اجاره1507,000,000100,000,0001395/07/05
86111تهرانمطهریاداریرهن و اجاره602,500,00020,000,0001395/07/05
Page top