جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,234 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83331تهراندزآشیبآپارتمانرهن و اجاره901,500,000140,000,0001395/07/01
85648تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره852,400,00060,000,0001395/07/01
85647تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1307,500,000150,000,0001395/07/01
85645تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره28060,000,000250,000,0001395/07/01
85086تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1206,000,00050,000,0001395/07/01
85644تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره953,000,00060,000,0001395/07/01
85643تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره655,000,00050,000,0001395/07/01
85642تهرانبلوار آفریقااداریرهن و اجاره1005,500,00050,000,0001395/07/01
85641تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره2308,000,000100,000,0001395/07/01
85640تهرانجردن - ناهیدمغازهرهن و اجاره4017,000,000300,000,0001395/07/01
85639تهرانمیدان قدسآپارتمانرهن و اجاره1203,300,00070,000,0001395/07/01
85638تهرانتهرانپارس - بهارآپارتمانرهن و اجاره1001,500,00050,000,0001395/07/01
85637تهرانشهرک امیدآپارتمانرهن و اجاره1355,000,00050,000,0001395/07/01
85636تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره75750,00020,000,0001395/07/01
85635تهرانقلهکآپارتمانرهن و اجاره701,000,000100,000,0001395/07/01
85618تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1643,700,000100,000,0001395/07/01
85617تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1424,900,00050,000,0001395/07/01
85630تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره1205,000,00045,000,0001395/07/01
85619تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره75کارشناسیکارشناسی1395/07/01
85626تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1805,000,000150,000,0001395/07/01
85607تهرانولنجکمغازهرهن و اجاره8624,000,000200,000,0001395/07/01
85602تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1203,000,000130,000,0001395/07/01
85625تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1055,000,000100,000,0001395/07/01
85629تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره23010,000,000100,000,0001395/07/01
85612تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1102,800,00050,000,0001395/07/01
85598تهرانمیردامادتجاریرهن و اجاره8026,000,000100,000,0001395/07/01
85628تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره18613,000,000100,000,0001395/07/01
85615تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره1003,500,00050,000,0001395/07/01
85624تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1252,500,00060,000,0001395/07/01
85608تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1201,700,00050,000,0001395/07/01
Page top