جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,234 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85689تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1201,550,00030,000,0001395/07/01
85688تهرانبلوار فردوسآپارتمانرهن و اجاره681,600,00025,000,0001395/07/01
85686تهرانبنی هاشممستغلاترهن و اجاره2504,500,00050,000,0001395/07/01
85692تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره903,000,00020,000,0001395/07/01
85681تهرانبخارستاداریرهن و اجاره803,000,00040,000,0001395/07/01
85679تهرانپروانه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره751,200,00030,000,0001395/07/01
85678تهرانفردوس شرقآپارتمانرهن و اجاره751,500,00020,000,0001395/07/01
85677تهرانابراهیمی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1042,100,00040,000,0001395/07/01
85676تهرانفلسطین شمالیاداریرهن و اجاره752,200,00020,000,0001395/07/01
85674تهرانآجودنیهآپارتمانرهن و اجاره952,800,00020,000,0001395/07/01
85673تهرانآجودانیهآپارتمانرهن و اجاره2005,000,000100,000,0001395/07/01
85672تهرانشهر زیباآپارتمانرهن و اجاره851,500,00050,000,0001395/07/01
85671تهرانبلوار باذرآپارتمانرهن و اجاره851,200,00025,000,0001395/07/01
85668تهراناراجآپارتمانرهن و اجاره621,000,00040,000,0001395/07/01
85667تهراناشرفی اصفهانیمغازهرهن و اجاره354,000,00040,000,0001395/07/01
85666تهراناشرفی - نیایشآپارتمانرهن و اجاره10120,000,00070,000,0001395/07/01
85665تهرانامیرآباداداریرهن و اجاره1003,700,00050,000,0001395/07/01
82756تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره25212,000,000100,000,0001395/07/01
82571تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره25014,000,000100,000,0001395/07/01
85663تهرانسعادت آبادمستغلاترهن و اجاره55019,000,000400,000,0001395/07/01
85662تهرانبلوار 24 متریآپارتمانرهن و اجاره1445,000,00050,000,0001395/07/01
85661تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1603,500,000100,000,0001395/07/01
85660تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره27610,000,000300,000,0001395/07/01
85658تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1305,000,000100,000,0001395/07/01
85656تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره901,000,00085,000,0001395/07/01
85655تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره6520,000,00019,000,0001395/07/01
85653تهرانستارخاناداریرهن و اجاره652,500,00020,000,0001395/07/01
85652تهرانظهیرالدولهآپارتمانرهن و اجاره1254,700,00050,000,0001395/07/01
85651تهراندروس آپارتمانرهن و اجاره1202,600,000100,000,0001395/07/01
85650تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1505,000,000100,000,0001395/07/01
Page top