جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,467 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86511تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره1806,000,000100,000,0001395/07/11
86509تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره706,000,000100,000,0001395/07/11
86507تهرانمیرزاباباییآپارتمانرهن و اجاره1152,000,00050,000,0001395/07/11
86505تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره120600,000100,000,0001395/07/11
86502تهرانبر آفریقاآپارتمانرهن و اجاره1152,500,00030,000,0001395/07/11
86500تهرانپارک ملتاداریرهن و اجاره1453,200,000200,000,0001395/07/11
86494تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره70900,00050,000,0001395/07/11
86496تهرانشهرک نفتآپارتمانرهن و اجاره741,900,00015,000,0001395/07/11
86492تهرانشهرک گلها آپارتمانرهن و اجاره1002,400,00080,000,0001395/07/11
86491تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1806,000,000250,000,0001395/07/11
86486تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره762,300,00020,000,0001395/07/11
86429تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره601,800,00020,000,0001395/07/11
86428تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1052,500,00040,000,0001395/07/11
86427تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره752,500,00050,000,0001395/07/11
86431تهرانخیابان رازیمغازهرهن و اجاره171,600,00010,000,0001395/07/10
86430تهرانتهران نوآپارتمانرهن و اجاره69800,00025,000,0001395/07/10
86379تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1003,500,00050,000,0001395/07/08
86380تهراننیاورانمغازهرهن و اجاره8015,000,000500,000,0001395/07/08
86378تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1877,500,00075,000,0001395/07/08
86377تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1253,500,00022,000,0001395/07/08
86376تهرانشهرک غربمغازهرهن و اجاره469,500,00080,000,0001395/07/08
86375تهرانمیدان ملتآپارتمانرهن و اجاره1602,000,00050,000,0001395/07/08
86374تهرانشمس آباداداریرهن و اجاره802,200,00050,000,0001395/07/08
86373تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00050,000,0001395/07/08
86372تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره901,400,00030,000,0001395/07/08
86371تهراناستخرآپارتمانرهن و اجاره60850,00035,000,0001395/07/08
86370تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1503,300,000200,000,0001395/07/08
86369تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره653,000,00020,000,0001395/07/08
86368تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1052,100,000150,000,0001395/07/08
86349تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1806,000,00070,000,0001395/07/08
Page top