جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,467 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86591تهرانفرمانیهاداریرهن و اجاره30013,500,000150,000,0001395/07/11
86590تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1556,500,000100,000,0001395/07/11
86589تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1574,500,000100,000,0001395/07/11
86588تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره2007,000,000100,000,0001395/07/11
86587تهرانقطیریهاداریرهن و اجاره1355,000,00080,000,0001395/07/11
86586تهرانقیطریهمغازهرهن و اجاره7020,000,000200,000,0001395/07/11
86585تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1506,000,000100,000,0001395/07/11
86584تهرانکامرانیهآپارتمانرهن و اجاره1401,500,000250,000,0001395/07/11
86572تهرانشیخ بهاییویلارهن و اجاره25030,000,000200,000,0001395/07/11
86583تهرانآپادانااداریرهن و اجاره1104,000,00040,000,0001395/07/11
86582تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1852,500,00035,000,0001395/07/11
86581تهرانخواجه عبداللهمغازهرهن و اجاره60کارشناسیکارشناسی1395/07/11
86580تهرانشادمانآپارتمانرهن و اجاره1451,500,00030,000,0001395/07/11
86577تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن و اجاره60600,00040,000,0001395/07/11
86571تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1851,500,000150,000,0001395/07/11
86570تهراندلیریآپارتمانرهن و اجاره761,500,00075,000,0001395/07/11
86569تهراندولتشاهآپارتمانرهن و اجاره853,000,00060,000,0001395/07/11
86567تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره2127,000,00050,000,0001395/07/11
86566تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره1002,000,00050,000,0001395/07/11
86565تهرانبلوار 24 متریآپارتمانرهن و اجاره150کارشناسیکارشناسی1395/07/11
86564تهرانشهرک مخابراتآپارتمانرهن و اجاره1202,000,00070,000,0001395/07/11
86562تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره601,600,00040,000,0001395/07/11
86561تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره903,000,00020,000,0001395/07/11
86559تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره651,000,00040,000,0001395/07/11
86558تهرانسردار شمالیآپارتمانرهن و اجاره852,000,00035,000,0001395/07/11
86557تهرانسردار جنگلآپارتمانرهن و اجاره691,000,00030,000,0001395/07/11
86555تهراندریان نوآپارتمانرهن و اجاره1303,000,00050,000,0001395/07/11
86554تهرانپاک شمالیآپارتمانرهن و اجاره1101,700,00025,000,0001395/07/11
86553تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره225,000,00075,000,0001395/07/11
86552تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره902,000,00050,000,0001395/07/11
Page top