جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,392 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86816تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1003,000,00040,000,0001395/07/14
86815تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1857,000,000100,000,0001395/07/14
86812تهرانسهروردی جنوبیاداریرهن و اجاره1033,500,00050,000,0001395/07/14
86811تهرانسوهانکآپارتمانرهن و اجاره1001,200,00070,000,0001395/07/14
86810تهرانشادمان اداریرهن و اجاره1002,500,00020,000,0001395/07/14
86809تهرانشهرزیباآپارتمانرهن و اجاره701,350,00015,000,0001395/07/14
86808تهرانشهرآرااداریرهن و اجاره1202,500,00050,000,0001395/07/14
86804تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1502,500,000150,000,0001395/07/14
86803تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره30012,000,000150,000,0001395/07/14
86524تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانرهن و اجاره1008,000,00050,000,0001395/07/14
86795تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره603,500,00020,000,0001395/07/14
86794تهرانسردار جنگلآپارتمانرهن و اجاره801,700,00020,000,0001395/07/14
86792تهرانشاهین جنوبیآپارتمانرهن و اجاره741,200,00035,000,0001395/07/14
86791تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره13515,000,00080,000,0001395/07/14
86789تهرانظهیرالدولهآپارتمانرهن و اجاره925,500,00025,000,0001395/07/14
86788تهراندولتاداریرهن و اجاره1402,500,000200,000,0001395/07/14
86787تهراندیباجی جنوبی آپارتمانرهن و اجاره1203,000,00025,000,0001395/07/14
86786تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1704,700,00085,000,0001395/07/14
86785تهرانقنات کوثرآپارتمانرهن و اجاره1001,200,00010,000,0001395/07/14
86783تهرانپارک پلیسآپارتمانرهن و اجاره972,000,00020,000,0001395/07/14
86780تهرانمیدان کلانتریاداریرهن و اجاره87600,000160,000,0001395/07/14
86779تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره853,000,00025,000,0001395/07/14
86778تهرانیوسف آباداداریرهن و اجاره1003,000,00030,000,0001395/07/14
86777تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره1073,300,00060,000,0001395/07/14
86776تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1151,900,00060,000,0001395/07/14
86775تهرانیوسف آباداداریرهن و اجاره2257,500,00050,000,0001395/07/14
86774تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره1061,800,00050,000,0001395/07/14
86773تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره1811,000,000200,000,0001395/07/14
86772تهرانکاج شمالیآپارتمانرهن و اجاره1002,500,00050,000,0001395/07/14
86771تهرانپارک ویاداریرهن و اجاره1455,000,00050,000,0001395/07/14
Page top