جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,392 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87078تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره651,700,00030,000,0001395/07/18
87076تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره2108,000,000100,000,0001395/07/18
87070تهرانآجودانیهآپارتمانرهن و اجاره1401,000,000140,000,0001395/07/18
87075تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره1535,000,000100,000,0001395/07/18
87060تهرانپل رومیآپارتمانرهن و اجاره26012,000,000150,000,0001395/07/18
87068تهراناختیاریه شمالیاداریرهن و اجاره1063,000,00030,000,0001395/07/18
87065تهرانازگلمستغلاترهن و اجاره75050,000,000200,000,0001395/07/18
87063تهرانشهرک لالهآپارتمانرهن و اجاره1404,000,00020,000,0001395/07/18
87081تهرانولیعصر - ساعیاداریرهن و اجاره1705,500,000100,000,0001395/07/18
87086تهرانبخارستاداریرهن و اجاره1401,500,000200,000,0001395/07/18
87085تهرانفردوس شرقاداریرهن و اجاره703,000,0004,000,0001395/07/18
87083تهرانبلوار کشاورزاداریرهن و اجاره68400,000100,000,0001395/07/18
87074تهرانبلوار کمالیآپارتمانرهن و اجاره1201,500,00055,000,0001395/07/18
87072تهرانایران زمینآپارتمانرهن و اجاره1403,200,00050,000,0001395/07/18
87073تهرانپومکاداریرهن و اجاره802,500,000150,000,0001395/07/18
87071تهرانایران زمینآپارتمانرهن و اجاره1501,500,00060,000,0001395/07/18
87069تهرانکاشانی - اباذرمغازهرهن و اجاره1208,500,000170,000,0001395/07/18
87067تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره531,200,00015,000,0001395/07/18
87066تهرانباغ فیضآپارتمانرهن و اجاره100800,00065,000,0001395/07/18
87062تهرانشهرک لالهآپارتمانرهن و اجاره8015,000,00070,000,0001395/07/18
78952تهراناختیاریه شمالیمغازهرهن و اجاره156,000,00050,000,0001395/07/18
87017تهراناستاد حسن بناآپارتمانرهن و اجاره71600,00030,000,0001395/07/16
86967تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره801,200,00020,000,0001395/07/15
86920تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1252,500,00020,000,0001395/07/15
86912تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره982,000,00050,000,0001395/07/15
86963تهرانملاصدرامغازهرهن و اجاره4012,000,000100,000,0001395/07/15
86965تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره1103,000,00085,000,0001395/07/15
86960تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره851,500,00020,000,0001395/07/15
86961تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره751,700,00030,000,0001395/07/15
86966تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره953,500,00040,000,0001395/07/15
Page top