جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,234 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86848تهرانوزرامستغلاترهن و اجاره1,38080,000,0001,500,000,0001395/07/14
86850تهرانخردمند شمالیآپارتمانرهن و اجاره1171,900,00025,000,0001395/07/14
86853تهرانهرویاداریرهن و اجاره3507,000,000100,000,0001395/07/14
86849تهرانوزرااداریرهن و اجاره704,500,00060,000,0001395/07/14
86845تهرانکریمخاناداریرهن و اجاره1606,000,00030,000,0001395/07/14
86842تهرانگاندیآپارتمانرهن و اجاره802,900,00040,000,0001395/07/14
86840تهرانمیدان ملتآپارتمانرهن و اجاره961,500,00030,000,0001395/07/14
86839تهراناستاد حسن بناآپارتمانرهن و اجاره681,200,00020,000,0001395/07/14
86836تهرانمطهریآپارتمانرهن و اجاره852,200,00040,000,0001395/07/14
86837تهرانتخت طاووساداریرهن و اجاره1005,000,00050,000,0001395/07/14
86838تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره781,700,00030,000,0001395/07/14
86834تهرانمطهریمستغلاترهن و اجاره20050,000,000500,000,0001395/07/14
86832تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره1302,800,00040,000,0001395/07/14
86831تهراننفت شمالیآپارتمانرهن و اجاره1583,200,000110,000,0001395/07/14
86829تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره6513,000,00030,000,0001395/07/14
86825تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1204,000,00060,000,0001395/07/14
86823تهرانکاج نوبیاداریرهن و اجاره552,100,00030,000,0001395/07/14
86822تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره1402,800,00060,000,0001395/07/14
86821تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره1383,500,00080,000,0001395/07/14
86820تهرانبلوچ شمالیآپارتمانرهن و اجاره80کارشناسیکارشناسی1395/07/14
86819تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره2509,000,000200,000,0001395/07/14
86817تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1704,000,000100,000,0001395/07/14
86816تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1003,000,00040,000,0001395/07/14
86815تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1857,000,000100,000,0001395/07/14
86812تهرانسهروردی جنوبیاداریرهن و اجاره1033,500,00050,000,0001395/07/14
86811تهرانسوهانکآپارتمانرهن و اجاره1001,200,00070,000,0001395/07/14
86810تهرانشادمان اداریرهن و اجاره1002,500,00020,000,0001395/07/14
86809تهرانشهرزیباآپارتمانرهن و اجاره701,350,00015,000,0001395/07/14
86808تهرانشهرآرااداریرهن و اجاره1202,500,00050,000,0001395/07/14
86804تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1502,500,000150,000,0001395/07/14
Page top