جستجوی رهن و اجاره املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,834 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
33227ریخیابان قممغازهرهن و اجاره1408,000,000100,000,0001393-11-07
30439تنکابنکرات کوتیویلارهن و اجاره3505,000,000350,0001393-10-13
30529تنکابناصلیمغازهرهن و اجاره35350,0005,000,0001393-10-13
30539تنکابنافشرهمغازهرهن و اجاره18250,0003,000,0001393-10-13
30540تنکابنافشرهمغازهرهن و اجاره28300,0004,000,0001393-10-13
30264کرج شاهین ویلا - باغستانآپارتمانرهن و اجاره50300,0008,000,0001393-10-10
29756کرجواریانشهرآپارتمانرهن و اجاره66450,0005,000,0001393-10-07
29751کرجنیلوفرآپارتمانرهن و اجاره73450,0006,000,0001393-10-07
28416پردیسپردیس آپارتمانرهن و اجاره80150,00020,000,0001393-09-26
28347کرجگوهردشت مغازهرهن و اجاره402,000,00020,000,0001393-09-24
27071ریشهر ریمغازهرهن و اجاره16400,0005,000,0001393-09-12
26522شمیراناتشمشک - لارسيآپارتمانرهن و اجاره602,000,00020,000,0001393-09-10
26524کرجفردیس مرکزیتجاریرهن و اجاره16013,500,000100,000,0001393-09-10
26430کرجفلكه 5آپارتمانرهن و اجاره68350,0008,000,0001393-09-06
23415کرجشهرک وحدتآپارتمانرهن و اجاره11050,00020,000,0001393-08-07
23468اردبیلشهرک حافظآپارتمانرهن و اجاره150750,0005,000,0001393-08-07
23471اردبیلکشاورزآپارتمانرهن و اجاره1701,000,00015,000,0001393-08-07
22846رشتبلوار قلی پورآپارتمانرهن و اجاره80250,00010,000,0001393-08-03
21774کرجمهرشهر غربیآپارتمانرهن و اجاره93350,00025,000,0001393-07-23
21211کرجاندیشه فاز 2آپارتمانرهن و اجاره85550,00010,000,0001393-07-18
19774تبریزخ ابوذرمغازهرهن و اجاره15400,0003,000,0001393-07-05
16561کرجفردیسآپارتمانرهن و اجاره85570,00011,000,0001393-06-17
15329گرگانخیابان عدالت 57آپارتمانرهن و اجاره90100,00020,000,0001393-05-21
15292کرجخیابان مطهریآپارتمانرهن و اجاره150800,00040,000,0001393-05-14
15286کرجخیابان بهرویانآپارتمانرهن و اجاره8610,00028,000,0001393-05-13
15272کرجسه راه گوهردشت - یاسر 3آپارتمانرهن و اجاره80300,00030,000,0001393-05-09
15275کرجعظیمیه - خیابان بوستان 18آپارتمانرهن و اجاره135750,00060,000,0001393-05-09
15271پردیسخیابان معلمآپارتمانرهن و اجاره110400,00020,000,0001393-05-08
15197چالوسخیابان دهگیریویلارهن و اجاره250350,0005,000,0001393-05-06
15165چالوسخیابان 17 شهریورویلارهن و اجاره300500,0005,000,0001393-05-06
Page top