جستجوی رهن و اجاره املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,851 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
40686کرمانشاهبلوار گلهاتجاریرهن و اجاره2206,000,00030,000,0001394-02-13
40438قم سالاریهمغازهرهن و اجاره10900,0004,000,0001394-02-08
39006قمسالاریهمغازهرهن و اجاره10850,0006,000,0001394-01-23
38211قزوینخیابان ایرانآپارتمانرهن و اجاره61700,0005,000,0001393-12-28
35806اصفهانکاوهآپارتمانرهن و اجاره1501,00060,000,0001393-11-29
35807اصفهانکاوهآپارتمانرهن و اجاره77350,00010,000,0001393-11-29
35810اصفهانامام خمینیآپارتمانرهن و اجاره9050,00020,000,0001393-11-29
35668کرج19 غربیآپارتمانرهن و اجاره8510,00027,000,0001393-11-28
35669اصفهانکاوهآپارتمانرهن و اجاره125750,00010,000,0001393-11-28
35670اصفهانکاوهآپارتمانرهن و اجاره100600,0007,000,0001393-11-28
35671اصفهانکاوهویلارهن و اجاره2001,000,00020,000,0001393-11-28
35220کرجباغستانآپارتمانرهن و اجاره80450,0005,000,0001393-11-23
34645تبریزولیعصرآپارتمانرهن و اجاره1201,200,00040,000,0001393-11-19
34647تبریزدارایی دومآپارتمانرهن و اجاره60200,00035,000,0001393-11-19
34168تبریزورزشآپارتمانرهن و اجاره1151,00045,000,0001393-11-14
34085کرجمهرشهرآپارتمانرهن و اجاره103500,00030,000,0001393-11-13
33993کرجشهرک ارم آپارتمانرهن و اجاره90300,00010,000,0001393-11-12
33227ریخیابان قممغازهرهن و اجاره1408,000,000100,000,0001393-11-07
30439تنکابنکرات کوتیویلارهن و اجاره3505,000,000350,0001393-10-13
30529تنکابناصلیمغازهرهن و اجاره35350,0005,000,0001393-10-13
30539تنکابنافشرهمغازهرهن و اجاره18250,0003,000,0001393-10-13
30540تنکابنافشرهمغازهرهن و اجاره28300,0004,000,0001393-10-13
30264کرج شاهین ویلا - باغستانآپارتمانرهن و اجاره50300,0008,000,0001393-10-10
29756کرجواریانشهرآپارتمانرهن و اجاره66450,0005,000,0001393-10-07
29751کرجنیلوفرآپارتمانرهن و اجاره73450,0006,000,0001393-10-07
28416پردیسپردیس آپارتمانرهن و اجاره80150,00020,000,0001393-09-26
28347کرجگوهردشت مغازهرهن و اجاره402,000,00020,000,0001393-09-24
27071ریشهر ریمغازهرهن و اجاره16400,0005,000,0001393-09-12
26522شمیراناتشمشک - لارسيآپارتمانرهن و اجاره602,000,00020,000,0001393-09-10
26524کرجفردیس مرکزیتجاریرهن و اجاره16013,500,000100,000,0001393-09-10
Page top