جستجوی رهن و اجاره املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,849 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
59853اهوازانقلابتجاریرهن و اجاره601,500,00025,000,0001394-10-09
59854اهوازانقلابتجاریرهن و اجاره804,000,00012,000,0001394-10-09
59845اهوازامانیهمستغلاترهن و اجاره1503,000,00030,000,0001394-10-09
62079اهوازامانیهویلارهن و اجاره1502,000,00020,000,0001394-10-09
62080اهوازانقلابمغازهرهن و اجاره601,500,00020,000,0001394-10-09
64687همدانمیدان پروانهمغازهرهن و اجاره12600,0006,000,0001394-10-09
64778دماوندولیعصرآپارتمانرهن و اجاره75300,00020,000,0001394-10-09
62895رشتگلسارمغازهرهن و اجاره15300,00070,000,0001394-09-22
59294کرجگرمدرهآپارتمانرهن و اجاره50150,00015,000,0001394-08-11
58937اصفهاننوبهارآپارتمانرهن و اجاره100600,00010,000,0001394-08-06
58632لواسانلواسان کوچکآپارتمانرهن و اجاره1501,300,00030,000,0001394-08-03
58073پیشواشهرک نقش جهان آپارتمانرهن و اجاره60400,00014,000,0001394-07-27
57456گرگانعدالتمغازهرهن و اجاره13270,0003,000,0001394-07-21
56883اسلامشهرچهاردانگهتجاریرهن و اجاره20200,0001,500,0001394-07-13
56705کرجگوهر دشتآپارتمانرهن و اجاره16550,00035,000,0001394-07-12
55883ریآهنکارانکارخانجاترهن و اجاره921,300,00015,000,0001394-07-03
52221تنکابنقلعه گردونآپارتمانرهن و اجاره100450,0007,000,0001394-06-01
52223گرگاندانشگاه آزادویلارهن و اجاره350400,0001,000,0001394-06-01
50630کرجخ برغانآپارتمانرهن و اجاره64430,00010,000,0001394-05-14
49256کرجبلوار امیر کبیرآپارتمانرهن و اجاره67350,00010,000,0001394-05-03
49122قدسقلعه حسن خاناداریرهن و اجاره75600,00010,000,0001394-05-02
47803کرجمهر ویلاآپارتمانرهن و اجاره107450,00040,000,0001394-04-18
47254کرجگلزار غربیاداریرهن و اجاره60600,00030,000,0001394-04-10
46778ریبهشتیاداریرهن و اجاره1002,700,00040,000,0001394-04-06
45842کرجشاهین ویلامغازهرهن و اجاره9300,0003,000,0001394-03-31
44238بومهناتوبان تهران پرديسزمینرهن و اجاره2,000کارشناسیکارشناسی1394-03-21
43791کرجشهرک بنفشهآپارتمانرهن و اجاره6090,00030,000,0001394-03-13
43749ایزدشهرگلسار نهمآپارتمانرهن و اجاره60300,0005,000,0001394-03-09
40686کرمانشاهبلوار گلهاتجاریرهن و اجاره2206,000,00030,000,0001394-02-13
40438قم سالاریهمغازهرهن و اجاره10900,0004,000,0001394-02-08
Page top