جستجوی رهن و اجاره املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,834 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
55883ریآهنکارانکارخانجاترهن و اجاره921,300,00015,000,0001394-07-03
52221تنکابنقلعه گردونآپارتمانرهن و اجاره100450,0007,000,0001394-06-01
52223گرگاندانشگاه آزادویلارهن و اجاره350400,0001,000,0001394-06-01
50630کرجخ برغانآپارتمانرهن و اجاره64430,00010,000,0001394-05-14
49256کرجبلوار امیر کبیرآپارتمانرهن و اجاره67350,00010,000,0001394-05-03
49122قدسقلعه حسن خاناداریرهن و اجاره75600,00010,000,0001394-05-02
47803کرجمهر ویلاآپارتمانرهن و اجاره107450,00040,000,0001394-04-18
47254کرجگلزار غربیاداریرهن و اجاره60600,00030,000,0001394-04-10
46778ریبهشتیاداریرهن و اجاره1002,700,00040,000,0001394-04-06
45842کرجشاهین ویلامغازهرهن و اجاره9300,0003,000,0001394-03-31
44238بومهناتوبان تهران پرديسزمینرهن و اجاره2,000کارشناسیکارشناسی1394-03-21
43791کرجشهرک بنفشهآپارتمانرهن و اجاره6090,00030,000,0001394-03-13
43749ایزدشهرگلسار نهمآپارتمانرهن و اجاره60300,0005,000,0001394-03-09
40686کرمانشاهبلوار گلهاتجاریرهن و اجاره2206,000,00030,000,0001394-02-13
40438قم سالاریهمغازهرهن و اجاره10900,0004,000,0001394-02-08
39006قمسالاریهمغازهرهن و اجاره10850,0006,000,0001394-01-23
38211قزوینخیابان ایرانآپارتمانرهن و اجاره61700,0005,000,0001393-12-28
35806اصفهانکاوهآپارتمانرهن و اجاره1501,00060,000,0001393-11-29
35807اصفهانکاوهآپارتمانرهن و اجاره77350,00010,000,0001393-11-29
35810اصفهانامام خمینیآپارتمانرهن و اجاره9050,00020,000,0001393-11-29
35668کرج19 غربیآپارتمانرهن و اجاره8510,00027,000,0001393-11-28
35669اصفهانکاوهآپارتمانرهن و اجاره125750,00010,000,0001393-11-28
35670اصفهانکاوهآپارتمانرهن و اجاره100600,0007,000,0001393-11-28
35671اصفهانکاوهویلارهن و اجاره2001,000,00020,000,0001393-11-28
35220کرجباغستانآپارتمانرهن و اجاره80450,0005,000,0001393-11-23
34645تبریزولیعصرآپارتمانرهن و اجاره1201,200,00040,000,0001393-11-19
34647تبریزدارایی دومآپارتمانرهن و اجاره60200,00035,000,0001393-11-19
34168تبریزورزشآپارتمانرهن و اجاره1151,00045,000,0001393-11-14
34085کرجمهرشهرآپارتمانرهن و اجاره103500,00030,000,0001393-11-13
33993کرجشهرک ارم آپارتمانرهن و اجاره90300,00010,000,0001393-11-12
Page top