جستجوی رهن و اجاره املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,936 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85983تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره902,400,00010,000,0001395/07/04
85980تهراننفت شمالیآپارتمانرهن و اجاره853,500,00030,000,0001395/07/04
85979تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره21015,000,000100,000,0001395/07/04
85978تهرانرودبار غربیآپارتمانرهن و اجاره30012,000,000100,000,0001395/07/04
85977تهرانمینی سیتیآپارتمانرهن و اجاره1101,700,00040,000,0001395/07/04
85974تهرانقیطریهمغازهرهن و اجاره2510,000,000200,000,0001395/07/04
85972تهرانقائم مقاماداریرهن و اجاره240کارشناسیکارشناسی1395/07/04
85971تهراناندرزگواداریرهن و اجاره803,000,000180,000,0001395/07/04
85970تهراناندرزگوآپارتمانرهن و اجاره2105,750,000200,000,0001395/07/04
85952تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1233,000,000100,000,0001395/07/04
85969تهرانفرمانیهاداریرهن و اجاره1305,000,00050,000,0001395/07/04
85966تهراناندرزگوآپارتمانرهن و اجاره1362,000,000270,000,0001395/07/04
77995تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره3106,000,000400,000,0001395/07/04
85965تهرانسازمان آبآپارتمانرهن و اجاره1152,500,00050,000,0001395/07/04
85964تهرانفاطمیاداریرهن و اجاره1554,500,00050,000,0001395/07/04
85963تهرانپروین اعتصامیآپارتمانرهن و اجاره904,000,00010,000,0001395/07/04
85961تهرانظفر - دلیریآپارتمانرهن و اجاره1303,000,000100,000,0001395/07/04
85960تهرانطرشتآپارتمانرهن و اجاره1301,500,000130,000,0001395/07/04
85959تهرانبلوار تیموریآپارتمانرهن و اجاره87800,00040,000,0001395/07/04
85958تهرانشیراز جنوبیآپارتمانرهن و اجاره941,800,00050,000,0001395/07/04
85957تهرانمیدان خبرنگارآپارتمانرهن و اجاره120900,00050,000,0001395/07/04
85956تهرانصادقیهاداریرهن و اجاره883,000,00030,000,0001395/07/04
85955تهرانصاحبقرانیه آپارتمانرهن و اجاره3004,500,000300,000,0001395/07/04
85930تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره722,000,00030,000,0001395/07/04
85928تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1806,000,00070,000,0001395/07/04
85926تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1674,000,00045,000,0001395/07/04
85951تهرانشهرک غرب مستغلاترهن و اجاره53022,000,000100,000,0001395/07/04
85950تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره901,400,00070,000,0001395/07/04
85927تهرانبلوار دریاآپارتمانرهن و اجاره1623,500,000200,000,0001395/07/04
85949تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره802,500,00030,000,0001395/07/04
Page top