جستجوی رهن و اجاره املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,896 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86049تهرانآفریقای شمالیاداریرهن و اجاره31215,000,00075,000,0001395/07/05
86045تهرانجنت آبادمستغلاترهن و اجاره1532,400,00050,000,0001395/07/05
86048تهرانبلوار صبااداریرهن و اجاره765,500,00020,000,0001395/07/05
86054تهرانتهران ویلامغازهرهن و اجاره349,000,00060,000,0001395/07/05
86047تهرانچهار باغآپارتمانرهن و اجاره741,500,00025,000,0001395/07/05
86037تهرانسعادت آبادمغازهرهن و اجاره557,000,000100,000,0001395/07/05
86039تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1503,000,000170,000,0001395/07/05
86042تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره752,500,00035,000,0001395/07/05
86038تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره651,900,00020,000,0001395/07/05
86036تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1061,000,00090,000,0001395/07/05
86015تهرانپل رومیآپارتمانرهن و اجاره1806,000,000100,000,0001395/07/05
86026تهرانجردنمغازهرهن و اجاره12060,000,000500,000,0001395/07/05
86017تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره1002,800,00030,000,0001395/07/05
86020تهرانشهرک دانشگاهآپارتمانرهن و اجاره1001,700,00030,000,0001395/07/05
86025تهرانجهان کودکآپارتمانرهن و اجاره903,000,00040,000,0001395/07/05
86034تهراناوینآپارتمانرهن و اجاره1883,000,000100,000,0001395/07/05
86022تهرانازگلمستغلاترهن و اجاره45010,000,000100,000,0001395/07/05
86019تهرانشهرک لالهآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00050,000,0001395/07/05
86030تهرانبلوار کشاورزمستغلاترهن و اجاره40012,000,000100,000,0001395/07/05
86041تهرانپونکمغازهرهن و اجاره6724,000,000300,000,0001395/07/05
86032تهرانباغ فیضآپارتمانرهن و اجاره901,500,00025,000,0001395/07/05
86029تهرانبنی هاشمآپارتمانرهن و اجاره1405,000,000100,000,0001395/07/05
86031تهرانفردوس غربآپارتمانرهن و اجاره752,500,00030,000,0001395/07/05
86024تهرانکاشانی - کیهانآپارتمانرهن و اجاره80کارشناسیکارشناسی1395/07/05
86023تهرانبخارستاداریرهن و اجاره884,300,00040,000,0001395/07/05
86021تهراناقبال پورآپارتمانرهن و اجاره651,800,00020,000,0001395/07/05
86018تهرانبلوار اوشانآپارتمانرهن و اجاره1082,500,00050,000,0001395/07/05
86014تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره1253,000,000100,000,0001395/07/05
85388تهرانشهرک غربمغازهرهن و اجاره1510,000,00050,000,0001395/07/04
85953تهرانشهرک غربویلارهن و اجاره91030,000,000150,000,0001395/07/04
Page top