جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,721 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83052تهرانولنجکمستغلاترهن و اجاره60012,000,000200,000,0001395-06-03
83044تهرانبلوار کشاورزمستغلاترهن و اجاره1601,500,000100,000,0001395-06-03
76627اصفهانکاوه آپارتمانرهن و اجاره901,00040,000,0001395-06-02
82983تهرانمیردامادمغازهرهن و اجاره704,000,00030,000,0001395-06-02
82981تهرانیوسف آبادمغازهرهن و اجاره504,800,00040,000,0001395-06-02
82977تهرانمیردامادمغازهرهن و اجاره60کارشناسیکارشناسی1395-06-02
82972تهرانبلوار مطهریمغازهرهن و اجاره304,000,00080,000,0001395-06-02
82969تهرانفاطمیمغازهرهن و اجاره5312,000,000100,000,0001395-06-02
82953تهرانسهروردی شمالیمستغلاترهن و اجاره70025,000,000500,000,0001395-06-02
82929تهراناختیاریه جنوبیمغازهرهن و اجاره505,000,000200,000,0001395-06-02
82915تهرانجشنوارهمستغلاترهن و اجاره47518,000,000200,000,0001395-06-02
82769تهرانجمالزاده شمالیمستغلاترهن و اجاره17035,000,00040,000,0001395-06-01
80928تهراناميركبيرمغازهرهن و اجاره185,000,00050,000,0001395-05-20
81089تهرانسبلان جنوبیآپارتمانرهن و اجاره32250,00025,000,0001395-05-20
78998اسلامشهرتعاون مغازهرهن و اجاره1354,000,00012,000,0001395-05-19
66851تهرانسعادت آبادمستغلاترهن و اجاره75550,000,0001,000,000,0001395-05-14
80828تهراناستاد حسن بنامغازهرهن و اجاره232,200,00023,000,0001395-05-13
80299آملآفتاب پنجمآپارتمانرهن و اجاره95800,0005,000,0001395-05-10
75563تهرانجمهوریمغازهرهن و اجاره6615,000,000100,000,0001395-05-06
79811تهرانپور ابتهاجتجاریرهن و اجاره800کارشناسیکارشناسی1395-05-03
79656اصفهانارغوانیهآپارتمانرهن و اجاره1206,500,000550,0001395-05-01
79145کرجعظیمیهمغازهرهن و اجاره703,000,00020,000,0001395-04-30
79251تنکابنجمهوریویلارهن و اجاره250200,000180,0001395-04-28
78895هشتگردآسمان آپارتمانرهن و اجاره95120,00014,000,0001395-04-25
78797تهراننبرد شمالیمغازهرهن و اجاره243,300,00050,000,0001395-04-24
77964کرجپرسی گاز مغازهرهن و اجاره1002,500,00025,000,0001395-04-14
77963کرجفردیسآپارتمانرهن و اجاره69300,00013,000,0001395-04-14
77687تهراندارآبادمغازهرهن و اجاره6012,000,00085,000,0001395-04-12
76213اصفهانآتشگاهآپارتمانرهن و اجاره200900,00010,000,0001395-03-23
76214اصفهانآتشگاهآپارتمانرهن و اجاره170700,0006,000,0001395-03-23
Page top