جستجوی رهن و اجاره املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,896 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86262تهرانشهرآراآپارتمانرهن و اجاره852,000,00020,000,0001395/07/06
86258تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره654,000,00040,000,0001395/07/06
86260تهرانشهرآراآپارتمانرهن و اجاره1002,500,00050,000,0001395/07/06
76755تهرانشیخ بهاییویلارهن و اجاره27210,000,000100,000,0001395/07/06
86253تهرانبلوار دریاآپارتمانرهن و اجاره1623,500,000200,000,0001395/07/06
86252تهرانبلوار شهرداریآپارتمانرهن و اجاره1183,000,00030,000,0001395/07/06
86251تهرانحبیب اللهیآپارتمانرهن و اجاره1302,000,00050,000,0001395/07/06
86250تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره1101,000,00025,000,0001395/07/06
86249تهرانپاتریسآپارتمانرهن و اجاره881,500,00060,000,0001395/07/06
86248تهرانهمایونشهر جنوبیآپارتمانرهن و اجاره681,500,00040,000,0001395/07/06
86247تهرانشادمهرآپارتمانرهن و اجاره1351,450,00050,000,0001395/07/06
86234تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1566,000,000100,000,0001395/07/06
86232تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره902,000,00070,000,0001395/07/06
86245تهرانصرافهای شمالیآپارتمانرهن و اجاره842,500,00025,000,0001395/07/06
86243تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره2204,500,000200,000,0001395/07/06
86244تهرانمیدان کاجآپارتمانرهن و اجاره1007,000,000200,000,0001395/07/06
86235تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1307,500,00050,000,0001395/07/06
86242تهرانیکم دریان نوآپارتمانرهن و اجاره2222,000,000100,000,0001395/07/06
86241تهراندزآشیبآپارتمانرهن و اجاره2203,500,000100,000,0001395/07/06
86240تهراندولتاداریرهن و اجاره702,700,00025,000,0001395/07/06
86239تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1254,000,00060,000,0001395/07/06
86238تهراندولتمغازهرهن و اجاره126,000,00050,000,0001395/07/06
86237تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره2005,000,000100,000,0001395/07/06
86236تهراندستور جنوبیآپارتمانرهن و اجاره2204,500,000100,000,0001395/07/06
86233تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانرهن و اجاره1626,000,000150,000,0001395/07/06
86230تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانرهن و اجاره26020,000,000200,000,0001395/07/06
86231تهرانزغفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1854,000,000200,000,0001395/07/06
86229تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1803,000,000250,000,0001395/07/06
86218تهرانجردنمغازهرهن و اجاره14075,000,0001,200,000,0001395/07/06
86224تهرانپارک پلیسآپارتمانرهن و اجاره982,000,00025,000,0001395/07/06
Page top