جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,731 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
82793تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1706,000,000100,000,0001395/06/01
82792تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانرهن و اجاره2859,000,00080,000,0001395/06/01
82791تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانرهن و اجاره1308,000,00050,000,0001395/06/01
82790تهرانستارخان - شادمانآپارتمانرهن و اجاره1002,000,00020,000,0001395/06/01
82787تهرانپاک شمالیآپارتمانرهن و اجاره801,500,00035,000,0001395/06/01
82786تهرانتهران ویلا آپارتمانرهن و اجاره801,000,00037,000,0001395/06/01
82785تهرانشهرک پاسارگادآپارتمانرهن و اجاره1202,800,00080,000,0001395/06/01
82784تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره1015,000,00050,000,0001395/06/01
82783تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1786,000,000100,000,0001395/06/01
82782تهراندربندآپارتمانرهن و اجاره1543,500,00080,000,0001395/06/01
82779تهراندزآشیبآپارتمانرهن و اجاره1255,500,00050,000,0001395/06/01
82777تهراندولت - کیکاووسآپارتمانرهن و اجاره903,800,00030,000,0001395/06/01
82776تهرانبلوار کاوهآپارتمانرهن و اجاره752,500,00050,000,0001395/06/01
82775تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1251,500,000120,000,0001395/06/01
82773تهرانمیدان توحید آپارتمانرهن و اجاره133500,000120,000,0001395/06/01
82771تهرانجردن - ناهیدمغازهرهن و اجاره4017,000,000300,000,0001395/06/01
82770تهرانجردن - عاطفیآپارتمانرهن و اجاره883,000,00040,000,0001395/06/01
82769تهرانجمالزاده شمالیمستغلاترهن و اجاره17035,000,00040,000,0001395/06/01
82768تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره951,200,00040,000,0001395/06/01
82767تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره1504,000,00050,000,0001395/06/01
82766تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره801,000,00050,000,0001395/06/01
82765تهرانفرخی یزدیآپارتمانرهن و اجاره1202,000,000100,000,0001395/06/01
82764تهرانپاسداران شمالیآپارتمانرهن و اجاره3004,500,000300,000,0001395/06/01
82763تهرانبلوار عدلآپارتمانرهن و اجاره1502,000,00090,000,0001395/06/01
82762تهرانپیامبر غربیاداریرهن و اجاره902,650,00040,000,0001395/06/01
82761تهرانفنا خسروآپارتمانرهن و اجاره1503,600,00050,000,0001395/06/01
82758تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره701,300,00030,000,0001395/06/01
82757تهرانبلوار پروینآپارتمانرهن و اجاره971,250,00050,000,0001395/06/01
82755تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1544,700,00050,000,0001395/06/01
82754تهرانشهرک غربمغازهرهن و اجاره4511,000,000150,000,0001395/06/01
Page top