جستجوی رهن و اجاره املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,896 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86312تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره1403,000,00060,000,0001395/07/06
86308تهراننوبنیادآپارتمانرهن و اجاره1504,000,00030,000,0001395/07/06
86310تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره641,700,00020,000,0001395/07/06
86305تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره1504,000,00030,000,0001395/07/06
86304تهرانافتخاریانآپارتمانرهن و اجاره754,000,00010,000,0001395/07/06
86300تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره1022,000,00080,000,0001395/07/06
86303تهرانمفتح جنوبیاداریرهن و اجاره934,500,00045,000,0001395/07/06
86299تهرانفتحی شقاقیاداریرهن و اجاره582,000,00020,000,0001395/07/06
86301تهرانجهان آرااداریرهن و اجاره1702,800,00040,000,0001395/07/06
86302تهرانوزرااداریرهن و اجاره1256,000,00030,000,0001395/07/06
86298تهرانگاندیآپارتمانرهن و اجاره1202,600,00040,000,0001395/07/06
86297تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1703,500,000200,000,0001395/07/06
86296تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1633,000,000100,000,0001395/07/06
86294تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1002,300,00040,000,0001395/07/06
86293تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره962,800,00060,000,0001395/07/06
86292تهراناطاعتی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1602,000,00025,000,0001395/07/06
86291تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره952,500,00030,000,0001395/07/06
86290تهرانمرزداراناداریرهن و اجاره1203,000,000100,000,0001395/07/06
86289تهرانملاصدرااداریرهن و اجاره1407,000,00020,000,0001395/07/06
86257تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1534,000,00060,000,0001395/07/06
86279تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره14010,000,00050,000,0001395/07/06
86272تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره803,200,00040,000,0001395/07/06
86273تهرانقیطریهاداریرهن و اجاره15120,000,0001,600,000,0001395/07/06
86275تهرانقیطریهاداریرهن و اجاره1634,000,000100,000,0001395/07/06
86288تهران چوب تراشاداریرهن و اجاره1201,500,00050,000,0001395/07/06
86287تهرانبلوار گلابآپارتمانرهن و اجاره1052,100,00030,000,0001395/07/06
86286تهرانبر ظفراداریرهن و اجاره906,000,00030,000,0001395/07/06
86285تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره1403,800,000100,000,0001395/07/06
86281تهرانفاطمیاداریرهن و اجاره651,000,00060,000,0001395/07/06
86280تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره963,000,00030,000,0001395/07/06
Page top