جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,673 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
82907تهرانفرمانیهاداریرهن و اجاره2406,000,000400,000,0001395/06/02
82906تهرانمکران جنوبیمغازهرهن و اجاره407,500,000200,000,0001395/06/02
82905تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره801,200,00040,000,0001395/06/02
82904تهرانپل رومیآپارتمانرهن و اجاره1726,500,00060,000,0001395/06/02
82903تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره952,400,00045,000,0001395/06/02
82902تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1072,700,00070,000,0001395/06/02
82901تهراناختیاریه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1422,000,00070,000,0001395/06/02
82899تهرانگلستان پنجمآپارتمانرهن و اجاره1103,300,00030,000,0001395/06/02
82898تهرانهاتف اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره1042,400,00070,000,0001395/06/02
82896تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره901,500,00050,000,0001395/06/02
82895تهرانکاشانی - اباذرآپارتمانرهن و اجاره1001,500,000100,000,0001395/06/02
82893تهرانشهرک محلاتیآپارتمانرهن و اجاره145500,000250,000,0001395/06/02
82892تهراناقدسیه - سپندآپارتمانرهن و اجاره2406,000,000100,000,0001395/06/02
82891تهرانجوانشیرآپارتمانرهن و اجاره80500,000100,000,0001395/06/02
82887تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانرهن و اجاره1402,000,000100,000,0001395/06/02
82886تهراناراجآپارتمانرهن و اجاره80500,000100,000,0001395/06/02
82884تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره852,300,00015,000,0001395/06/02
82845تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره751,700,00030,000,0001395/06/02
82844تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره2005,000,000100,000,0001395/06/01
82843تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره60015,000,000200,000,0001395/06/01
82842تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره954,000,00020,000,0001395/06/01
82841تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1406,000,00050,000,0001395/06/01
82840تهرانمنظیریهآپارتمانرهن و اجاره2005,000,000100,000,0001395/06/01
82839تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره641,650,00050,000,0001395/06/01
82838تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1002,000,00030,000,0001395/06/01
82837تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1152,700,000100,000,0001395/06/01
82836تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره1101,500,00030,000,0001395/06/01
82835تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره126300,000200,000,0001395/06/01
82834تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره854,500,00040,000,0001395/06/01
82833تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره1053,000,00080,000,0001395/06/01
Page top