جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,665 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86069تهرانشهرک سئولآپارتمانرهن و اجاره1102,000,00030,000,0001395/07/05
86068تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1504,500,000100,000,0001395/07/05
86075تهرانمینی سیتیآپارتمانرهن و اجاره1022,600,00030,000,0001395/07/05
86076تهرانآپادانااداریرهن و اجاره21015,000,000100,000,0001395/07/05
86067تهرانشهرک والفجرآپارتمانرهن و اجاره1702,900,00060,000,0001395/07/05
85097تهرانسید خنداناداریرهن و اجاره1108,000,000100,000,0001395/07/05
86066تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره1303,000,00050,000,0001395/07/05
86061تهراندربندآپارتمانرهن و اجاره1551,900,00080,000,0001395/07/05
86062تهرانباغ شاطرآپارتمانرهن و اجاره1104,000,00050,000,0001395/07/05
86065تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره1111,500,00070,000,0001395/07/05
86063تهرانخواجه عبداللهآپارتمانرهن و اجاره1002,500,00040,000,0001395/07/05
86057تهرانکیکاووسآپارتمانرهن و اجاره651,250,00030,000,0001395/07/05
86060تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره70300,00080,000,0001395/07/05
86058تهراندزآشیبآپارتمانرهن و اجاره2003,500,000100,000,0001395/07/05
86059تهراناحتشامیهآپارتمانرهن و اجاره673,700,00020,000,0001395/07/05
86056تهراندولت - کیکاووسآپارتمانرهن و اجاره100کارشناسیکارشناسی1395/07/05
86050تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره55500,00030,000,0001395/07/05
86052تهران210 شرقیآپارتمانرهن و اجاره100900,00030,000,0001395/07/05
86051تهرانفلکه چهارم آپارتمانرهن و اجاره60900,00025,000,0001395/07/05
86049تهرانآفریقای شمالیاداریرهن و اجاره31215,000,00075,000,0001395/07/05
86045تهرانجنت آبادمستغلاترهن و اجاره1532,400,00050,000,0001395/07/05
86048تهرانبلوار صبااداریرهن و اجاره765,500,00020,000,0001395/07/05
86054تهرانتهران ویلامغازهرهن و اجاره349,000,00060,000,0001395/07/05
86047تهرانچهار باغآپارتمانرهن و اجاره741,500,00025,000,0001395/07/05
86037تهرانسعادت آبادمغازهرهن و اجاره557,000,000100,000,0001395/07/05
86039تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1503,000,000170,000,0001395/07/05
86042تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره752,500,00035,000,0001395/07/05
86038تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره651,900,00020,000,0001395/07/05
86036تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1061,000,00090,000,0001395/07/05
86015تهرانپل رومیآپارتمانرهن و اجاره1806,000,000100,000,0001395/07/05
Page top