جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,618 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86088تهرانفرمانیهاداریرهن و اجاره853,800,00060,000,0001395/07/05
86090تهرانفرمانیهاداریرهن و اجاره35035,000,000100,000,0001395/07/05
86087تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره75700,00080,000,0001395/07/05
86091تهراناندرزگوآپارتمانرهن و اجاره805,000,000150,000,0001395/07/05
86080تهرانفاطمیمستغلاترهن و اجاره55018,500,00070,000,0001395/07/05
86081تهرانعباس آباداداریرهن و اجاره18018,000,000100,000,0001395/07/05
86084تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره1301,500,000150,000,0001395/07/05
86085تهرانظفر - نفتاداریرهن و اجاره1247,000,000100,000,0001395/07/05
86079تهرانفاطمی - گلهامستغلاترهن و اجاره57516,000,000100,000,0001395/07/05
82696تهرانقیطریهمستغلاترهن و اجاره60025,000,000100,000,0001395/07/05
83778تهرانمنطقه ایرانآپارتمانرهن و اجاره90900,00050,000,0001395/07/05
86073تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره772,350,00050,000,0001395/07/05
86072تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره751,800,00025,000,0001395/07/05
86069تهرانشهرک سئولآپارتمانرهن و اجاره1102,000,00030,000,0001395/07/05
86068تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1504,500,000100,000,0001395/07/05
86075تهرانمینی سیتیآپارتمانرهن و اجاره1022,600,00030,000,0001395/07/05
86076تهرانآپادانااداریرهن و اجاره21015,000,000100,000,0001395/07/05
86067تهرانشهرک والفجرآپارتمانرهن و اجاره1702,900,00060,000,0001395/07/05
85097تهرانسید خنداناداریرهن و اجاره1108,000,000100,000,0001395/07/05
86066تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره1303,000,00050,000,0001395/07/05
86061تهراندربندآپارتمانرهن و اجاره1551,900,00080,000,0001395/07/05
86062تهرانباغ شاطرآپارتمانرهن و اجاره1104,000,00050,000,0001395/07/05
86065تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره1111,500,00070,000,0001395/07/05
86063تهرانخواجه عبداللهآپارتمانرهن و اجاره1002,500,00040,000,0001395/07/05
86057تهرانکیکاووسآپارتمانرهن و اجاره651,250,00030,000,0001395/07/05
86060تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره70300,00080,000,0001395/07/05
86058تهراندزآشیبآپارتمانرهن و اجاره2003,500,000100,000,0001395/07/05
86059تهراناحتشامیهآپارتمانرهن و اجاره673,700,00020,000,0001395/07/05
86056تهراندولت - کیکاووسآپارتمانرهن و اجاره100کارشناسیکارشناسی1395/07/05
86050تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره55500,00030,000,0001395/07/05
Page top