جستجوی رهن و اجاره املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,936 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86834تهرانمطهریمستغلاترهن و اجاره20050,000,000500,000,0001395/07/14
86832تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره1302,800,00040,000,0001395/07/14
86831تهراننفت شمالیآپارتمانرهن و اجاره1583,200,000110,000,0001395/07/14
86829تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره6513,000,00030,000,0001395/07/14
86825تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1204,000,00060,000,0001395/07/14
86823تهرانکاج نوبیاداریرهن و اجاره552,100,00030,000,0001395/07/14
86822تهرانفاطمیآپارتمانرهن و اجاره1402,800,00060,000,0001395/07/14
86821تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره1383,500,00080,000,0001395/07/14
86820تهرانبلوچ شمالیآپارتمانرهن و اجاره80کارشناسیکارشناسی1395/07/14
86819تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره2509,000,000200,000,0001395/07/14
86817تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1704,000,000100,000,0001395/07/14
86816تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1003,000,00040,000,0001395/07/14
86815تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1857,000,000100,000,0001395/07/14
86811تهرانسوهانکآپارتمانرهن و اجاره1001,200,00070,000,0001395/07/14
86810تهرانشادمان اداریرهن و اجاره1002,500,00020,000,0001395/07/14
86809تهرانشهرزیباآپارتمانرهن و اجاره701,350,00015,000,0001395/07/14
86808تهرانشهرآرااداریرهن و اجاره1202,500,00050,000,0001395/07/14
86804تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1502,500,000150,000,0001395/07/14
86803تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره30012,000,000150,000,0001395/07/14
86524تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانرهن و اجاره1008,000,00050,000,0001395/07/14
86795تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره603,500,00020,000,0001395/07/14
86794تهرانسردار جنگلآپارتمانرهن و اجاره801,700,00020,000,0001395/07/14
86792تهرانشاهین جنوبیآپارتمانرهن و اجاره741,200,00035,000,0001395/07/14
86791تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره13515,000,00080,000,0001395/07/14
86789تهرانظهیرالدولهآپارتمانرهن و اجاره925,500,00025,000,0001395/07/14
86788تهراندولتاداریرهن و اجاره1402,500,000200,000,0001395/07/14
86787تهراندیباجی جنوبی آپارتمانرهن و اجاره1203,000,00025,000,0001395/07/14
86786تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1704,700,00085,000,0001395/07/14
86785تهرانقنات کوثرآپارتمانرهن و اجاره1001,200,00010,000,0001395/07/14
86783تهرانپارک پلیسآپارتمانرهن و اجاره972,000,00020,000,0001395/07/14
Page top