جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,731 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83300تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره124,000,000100,000,0001395/06/07
83299تهرانبلوار کشاورزمغازهرهن و اجاره2710,000,00060,000,0001395/06/07
83298تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره902,600,00040,000,0001395/06/07
83297تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1402,500,00070,000,0001395/06/07
83296تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره653,000,00050,000,0001395/06/07
83295تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره27010,000,000100,000,0001395/06/07
83294تهرانبلوار کاوهآپارتمانرهن و اجاره702,500,00050,000,0001395/06/07
83293تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره551,800,00020,000,0001395/06/07
83292تهراناسدی جنوبیاداریرهن و اجاره1301,500,00030,000,0001395/06/07
83291تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره1171,600,00070,000,0001395/06/07
83290تهرانپاسدارانمغازهرهن و اجاره288,000,000100,000,0001395/06/07
83289تهرانبلوار فردوسآپارتمانرهن و اجاره621,500,00020,000,0001395/06/07
83288تهرانفلسطین شمالیآپارتمانرهن و اجاره751,500,00020,000,0001395/06/07
83287تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانرهن و اجاره1502,500,000100,000,0001395/06/07
83286تهرانآریاشهرآپارتمانرهن و اجاره55500,00030,000,0001395/06/07
83283تهرانبلوار بیهقیاداریرهن و اجاره752,500,00025,000,0001395/06/07
83282تهراناشرفی - پونکآپارتمانرهن و اجاره1151,000,00050,000,0001395/06/07
83281تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره1501,500,00050,000,0001395/06/07
83252تهرانوزرااداریرهن و اجاره2167,000,00050,000,0001395/06/07
83092تهرانستارخان آپارتمانرهن و اجاره801,000,00035,000,0001395/06/04
83186تهراننیاوران آپارتمانرهن و اجاره30020,000,000250,000,0001395/06/04
83185تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1103,500,00060,000,0001395/06/04
83184تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره2107,000,000100,000,0001395/06/04
83182تهرانشریعتیمغازهرهن و اجاره4017,000,000400,000,0001395/06/04
83181تهرانبهار شمالیآپارتمانرهن و اجاره681,000,00050,000,0001395/06/04
83180تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1273,500,00050,000,0001395/06/04
83178تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره1103,000,00030,000,0001395/06/04
83177تهرانتهرانپارسمغازهرهن و اجاره6020,000,000150,000,0001395/06/04
83176تهرانتهرانپارسمغازهرهن و اجاره16013,000,000100,000,0001395/06/04
83174تهرانگاندیاداریرهن و اجاره804,200,00040,000,0001395/06/04
Page top