جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,618 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86224تهرانپارک پلیسآپارتمانرهن و اجاره982,000,00025,000,0001395/07/06
86217تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره3005,000,0001,000,000,0001395/07/06
86228تهرانتجریشاداریرهن و اجاره542,200,00060,000,0001395/07/06
86219تهرانشهرک آزادیآپارتمانرهن و اجاره58270,00035,000,0001395/07/06
86226تهرانتهران ویلامغازهرهن و اجاره205,000,000150,000,0001395/07/06
86214تهرانجردن - ناهیداداریرهن و اجاره1258,000,00050,000,0001395/07/06
86216تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1007,500,00050,000,0001395/07/06
86215تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1805,000,000500,000,0001395/07/06
86221تهرانتوانیراداریرهن و اجاره1303,500,00030,000,0001395/07/06
86207تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1203,500,00050,000,0001395/07/06
86191تهراناختیاریه شمالیمغازهرهن و اجاره9015,000,000100,000,0001395/07/06
86192تهراناختیاریهاداریرهن و اجاره702,000,00050,000,0001395/07/06
86183تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1456,200,00050,000,0001395/07/06
86213تهراناوینآپارتمانرهن و اجاره1264,000,00050,000,0001395/07/06
86206تهرانبر ساقدوشاداریرهن و اجاره1055,000,00050,000,0001395/07/06
86186تهراناقدسیهمغازهرهن و اجاره156,000,000100,000,0001395/07/06
86181تهرانامیرآبادآپارتمانرهن و اجاره1352,500,00050,000,0001395/07/06
86211تهرانابراهیمی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره851,300,00065,000,0001395/07/06
86210تهرانبلوار فردوسآپارتمانرهن و اجاره79950,00050,000,0001395/07/06
86202تهرانمیرزاباباییمغازهرهن و اجاره4750,000,00050,000,0001395/07/06
86200تهرانبلوار عدلآپارتمانرهن و اجاره86100,00090,000,0001395/07/06
86190تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره1504,000,00020,000,0001395/07/06
86185تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره933,000,00035,000,0001395/07/06
86180تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره1262,000,000100,000,0001395/07/06
86212تهرانباغ فیضآپارتمانرهن و اجاره1001,200,00080,000,0001395/07/06
86205تهرانستارخاناداریرهن و اجاره1101,000,00025,000,0001395/07/06
86204تهرانشهرک نفتآپارتمانرهن و اجاره642,100,00020,000,0001395/07/06
86199تهرانپونکمغازهرهن و اجاره4012,500,000100,000,0001395/07/06
86198تهرانپیامبر غربیآپارتمانرهن و اجاره1352,000,00050,000,0001395/07/06
86195تهرانبلوار اباذرآپارتمانرهن و اجاره851,200,00025,000,0001395/07/06
Page top