جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,478 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
80734تهراندیباجی جنوبیاداریرهن و اجاره703,000,00040,000,0001395/06/03
82103تهراندولتاداریرهن و اجاره763,000,00020,000,0001395/06/03
83074تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانرهن و اجاره1304,500,00050,000,0001395/06/03
83073تهراندستور جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1305,500,00010,000,0001395/06/03
83072تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1103,000,00050,000,0001395/06/03
83069تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانرهن و اجاره641,000,00040,000,0001395/06/03
83068تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره931,500,00050,000,0001395/06/03
83066تهرانتهرانپارس - بهارآپارتمانرهن و اجاره851,500,00035,000,0001395/06/03
83065تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره671,500,00040,000,0001395/06/03
83064تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1304,500,00080,000,0001395/06/03
83063تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1608,500,00080,000,0001395/06/03
83062تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره952,700,00070,000,0001395/06/03
83061تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1503,000,00050,000,0001395/06/03
83060تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1255,700,000170,000,0001395/06/03
83059تهرانشهرک غربمغازهرهن و اجاره951,500,000250,000,0001395/06/03
83058تهراناختیاریه شمالیآپارتمانرهن و اجاره902,000,00080,000,0001395/06/03
83056تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره1907,000,000100,000,0001395/06/03
83055تهرانسازمان شمالیآپارتمانرهن و اجاره1503,000,00060,000,0001395/06/03
83053تهرانشهرک غربمغازهرهن و اجاره2017,000,000100,000,0001395/06/03
83052تهرانولنجکمستغلاترهن و اجاره60012,000,000200,000,0001395/06/03
83051تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1031,800,00075,000,0001395/06/03
83050تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره802,500,00030,000,0001395/06/03
83049تهرانسعادت آبادمغازهرهن و اجاره9518,000,000100,000,0001395/06/03
83048تهرانسازمان جنوبیآپارتمانرهن و اجاره751,500,00025,000,0001395/06/03
83046تهرانابراهیمی شمالیاداریرهن و اجاره80030,000,000300,000,0001395/06/03
83045تهرانشهر آرامغازهرهن و اجاره295,000,00050,000,0001395/06/03
83044تهرانبلوار کشاورزمستغلاترهن و اجاره1601,500,000100,000,0001395/06/03
83043تهرانساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1502,500,00050,000,0001395/06/03
83041تهرانشهرک غربمغازهرهن و اجاره14030,000,000450,000,0001395/06/03
83040تهرانهرویآپارتمانرهن و اجاره1201,500,000100,000,0001395/06/03
Page top