جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowرهن و اجاره : 3,673 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83496تهرانتهرانپارسمغازهرهن و اجاره60کارشناسیکارشناسی1395/06/09
83495تهرانمیدان توحیدآپارتمانرهن و اجاره911,100,00030,000,0001395/06/09
83486تهراناشرفی اصفهانیمغازهرهن و اجاره33کارشناسیکارشناسی1395/06/09
83492تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره902,300,00035,000,0001395/06/09
83489تهرانبلوار عدلآپارتمانرهن و اجاره150کارشناسیکارشناسی1395/06/09
83487تهرانسیمون بولیوارآپارتمانرهن و اجاره601,000,00030,000,0001395/06/09
83485تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره1302,000,00050,000,0001395/06/09
83483تهرانآیت الله کاشانیمغازهرهن و اجاره40کارشناسیکارشناسی1395/06/09
83480تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره834,500,00080,000,0001395/06/08
83474تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1252,000,000120,000,0001395/06/08
83473تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1386,000,00050,000,0001395/06/08
83465تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره30012,000,000100,000,0001395/06/08
83467تهرانمیردامادمغازهرهن و اجاره4030,000,000100,000,0001395/06/08
83476تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره801,700,00020,000,0001395/06/08
83477تهرانیوسف آبادمغازهرهن و اجاره52کارشناسیکارشناسی1395/06/08
83472تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانرهن و اجاره1152,000,00020,000,0001395/06/08
83471تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره901,300,00030,000,0001395/06/08
83470تهراننارمک - دردشتآپارتمانرهن و اجاره70900,00040,000,0001395/06/08
83469تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره761,300,00025,000,0001395/06/08
83468تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره881,200,00040,000,0001395/06/08
83466تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره21015,000,000100,000,0001395/06/08
83464تهرانمطهریآپارتمانرهن و اجاره1662,000,00070,000,0001395/06/08
83463تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره85کارشناسیکارشناسی1395/06/08
83462تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره501,300,00010,000,0001395/06/08
83460تهرانکریمخانآپارتمانرهن و اجاره1052,100,00030,000,0001395/06/08
83455تهران178 غربیآپارتمانرهن و اجاره752,200,00025,000,0001395/06/08
83457تهران196 شرقیاداریرهن و اجاره120700,00085,000,0001395/06/08
83458تهرانفرجام شرقیاداریرهن و اجاره853,000,00030,000,0001395/06/08
83453تهرانجشنوارهآپارتمانرهن و اجاره681,200,00020,000,0001395/06/08
83452تهرانشهرک غربمغازهرهن و اجاره175,500,00030,000,0001395/06/08
Page top