جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowاجاره : 59 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85813نوردانشگاهویلااجاره0600,0001395/07/30
87761تهرانفرشتهآپارتماناجاره23514,000,0001395/07/27
80251تهرانولنجکآپارتماناجاره1002,7001395/07/25
85726سرخرودخط دریاویلااجاره170300,0001395/07/24
84105نظرآبادکردانآپارتماناجاره80770,0001395/07/07
83975تهرانسازمان برنامهآپارتماناجاره1055,800,0001395/07/07
78894تهراندو یست دستگاهآپارتماناجاره1085,700,0001395/07/07
86269تهرانکامرانیه شمالیمغازهاجاره15690,000,0001395/07/06
86209تهرانپاسداراناداریاجاره615,500,0001395/07/06
85880تهرانبلوار آفریقااداریاجاره12712,500,0001395/07/04
85516تهرانفرشتهآپارتماناجاره24318,000,0001395/06/29
85206تهرانآپادانااداریاجاره9325,000,0001395/06/25
84848تهرانپارک ملتویلااجاره70025,000,0001395/06/21
84622تهرانجردناداریاجاره32017,000,0001395/06/18
84619تهرانآرژانتینمغازهاجاره15260,000,0001395/06/18
83664تهرانپورابتهاجمستغلاتاجاره55035,000,0001395/06/10
83531تهرانفردوس شرقیمغازهاجاره17135,000,0001395/06/09
81298تهرانسعادت آبادمغازهاجاره12345,000,0001395/06/07
83141تهرانولیعصر - ساعیآپارتماناجاره9810,000,0001395/06/04
83132تهرانصادقیه - گلابآپارتماناجاره50010,000,0001395/06/04
83127تهرانولنجکآپارتماناجاره27011,000,0001395/06/03
83071تهرانپارک کورشاداریاجاره40012,000,0001395/06/03
82399تهرانمیردامادمستغلاتاجاره5,500350,000,0001395/05/27
82378رامسررامسرویلااجاره234350,0001395/05/27
80662تهرانستارخان - توحید مستغلاتاجاره40013,000,0001395/05/13
80074تهرانپاسدارانمستغلاتاجاره25050,000,0001395/05/06
79644تهرانمیردامادمستغلاتاجاره2,300350,000,0001395/05/01
77849تهرانشهرک غربویلااجاره55040,000,0001395/04/13
76081تهرانشریعتی - ظفرتجاریاجاره350کارشناسی1395/03/22
69851تهرانبلوار فرحزادیتجاریاجاره260150,000,0001394/12/04
Page top