جستجوی اجاره املاک، مسکن و مستغلات تهران و شهرستانها

arrowاجاره : 63 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95543اردبیلامام خمینی آپارتماناجاره90100,0001396/01/16
95491کرجخیام غربیآپارتماناجاره50500,0001395/12/28
95455کرجماهدشتآپارتماناجاره831,500,0001395/12/06
95348تهرانشريعتیآپارتماناجاره1254,800,0001395/10/26
90771تهرانالهیهآپارتماناجاره1806,000,0001395/10/16
94810تهرانصادقیهمغازهاجاره40045,000,0001395/10/07
94800تهرانتجریشمغازهاجاره13240,000,0001395/10/07
89084تهرانآيت الله كاشانیآپارتماناجاره801,750,0001395/10/05
93677تهرانجردنمغازهاجاره8045,000,0001395/09/25
92354تهرانگیشامغازهاجاره20550,000,0001395/09/14
91797تهرانآفریقامستغلاتاجاره80040,000,0001395/09/07
91583تهرانسردار جنگلمغازهاجاره17245,000,0001395/09/03
91166تهرانشهرک غرباداریاجاره27030,000,0001395/08/29
90963تهرانملاصدرامستغلاتاجاره1,20080,000,0001395/08/26
90796تهرانمیدان ولیعصرمغازهاجاره1308,000,0001395/08/25
90769تهرانمیردامادآپارتماناجاره2209,000,0001395/08/25
90620تهرانمیدان ولیعصراداریاجاره1308,000,0001395/08/24
90491تهرانقیطریهآپارتماناجاره1504,500,0001395/08/23
90467تهرانملاصدرااداریاجاره807,000,0001395/08/23
89857تهرانمیرداماداداریاجاره17514,500,0001395/08/18
89785تهرانپاسداران مستغلاتاجاره12030,000,0001395/08/18
89441تهراناشرفی اصفهانیآپارتماناجاره1004,250,0001395/08/13
89324تهرانتوحیداداریاجاره883,000,0001395/08/12
89319تهرانهرویاداریاجاره904,000,0001395/08/12
80251تهرانولنجکآپارتماناجاره1002,7001395/08/12
88667تهرانملاصدراآپارتماناجاره807,000,0001395/08/05
88012تهرانقیطریه آپارتماناجاره1337,200,0001395/08/01
87968تهرانزعفرانیهآپارتماناجاره20014,000,0001395/08/01
87761تهرانفرشتهآپارتماناجاره23514,000,0001395/07/27
86269تهرانکامرانیه شمالیمغازهاجاره15690,000,0001395/07/06
Page top