جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

arrowمغازه : 991 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
74477اسلامشهرشهرک صنعتیمغازهپیش فروش633,500,0001395/08/01
88001تهرانفاطمیمغازهرهن100300,000,0001395/08/01
87994تهرانشهرآرامغازهرهن و اجاره19012,000,000150,000,0001395/08/01
87986تهرانشهرک غربمغازهرهن20210,000,0001395/08/01
87971تهراندیباجی شمالیمغازهرهن و اجاره3820,000,000200,000,0001395/08/01
87966تهرانزعفرانیهمغازهرهن2408,000,000,0001395/08/01
87957تهرانعلامه جنوبیمغازهرهن و اجاره2510,000,00050,000,0001395/08/01
87915تهرانکارگر شمالیمغازهرهن3211,500,000,0001395/08/01
85806نوردانشگاهمغازهرهن و اجاره24300,0001,500,0001395/08/01
87766تهرانفرمانیهمغازهرهن و اجاره13375,000,000500,000,0001395/07/27
87752تهرانمرزدارانمغازهرهن و اجاره606,000,00060,000,0001395/07/27
87717تهرانتجریشمغازهرهن و اجاره3215,000,000100,000,0001395/07/27
87705تهرانباغ فیضمغازهرهن و اجاره11017,000,000150,000,0001395/07/27
87695تهراناختیاریه جنوبیمغازهرهن18200,000,0001395/07/27
87639تهرانمیرداماد مغازهرهن و اجاره465,500,00060,000,0001395/07/26
87641تهرانمیرداماد مغازهرهن و اجاره465,500,00060,000,0001395/07/26
87635تهراننارمکمغازهرهن و اجاره13025,000,0001,000,000,0001395/07/26
87615تهرانمرزدارانمغازهرهن و اجاره10012,000,000100,000,0001395/07/26
87573تهرانتهران ویلامغازهرهن و اجاره2007,000,000200,000,0001395/07/26
87563تهرانتهرانپارسمغازهرهن و اجاره8010,000,000100,000,0001395/07/26
87572تهرانجنت آباد مرکزیمغازهرهن130500,000,0001395/07/26
87550تهرانآیت الله کاشانیمغازهرهن و اجاره565,000,000400,000,0001395/07/26
83459تهرانکریمخانمغازهرهن و اجاره17030,000,000300,000,0001395/07/25
87455تهرانگیشامغازهرهن و اجاره408,000,000100,000,0001395/07/25
87451تهرانمرزدارانمغازهرهن34400,000,0001395/07/25
87444تهرانفرشتهمغازهرهن و اجاره2015,000,000100,000,0001395/07/25
87403تهرانتهرانپارسمغازهرهن و اجاره402,500,00050,000,0001395/07/25
87397تهرانجردنمغازهرهن و اجاره13070,000,0001,200,000,0001395/07/25
82259تهرانسهروردی جنوبیمغازهرهن100400,000,0001395/07/20
87237تهرانشهرک غربمغازهرهن و اجاره13835,000,000300,000,0001395/07/19
Page top