جستجوی فروش و رهن و اجاره مستغلات تهران و شهرستانها

arrowمستغلات : 1,275 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
93107تهرانسردارجنگلمستغلاتفروش1759,000,0001395/09/20
93063تهرانصادقیهمستغلاتفروش1307,800,0001395/09/20
93029تهرانبلوار خوردینمستغلاترهن و اجاره1,02050,000,000500,000,0001395/09/18
92953تهرانسردار شمالیمستغلاتفروش1305,700,0001395/09/18
92940تهراناشرفی اصفهانیمستغلاتفروش120کارشناسیکارشناسی1395/09/18
92977تهرانهفت تیرمستغلاتفروش96کارشناسیکارشناسی1395/09/18
92869تهرانسعادت آبادمستغلاترهن1,2503,000,000,0001395/09/17
92932تهرانمیرعمادمستغلاترهن و اجاره40010,000,000200,000,0001395/09/17
92850تهرانپونکمستغلاترهن560900,000,0001395/09/17
92903تهرانجهان آرامستغلاترهن و اجاره1702,800,00040,000,0001395/09/17
92833تهرانفرمانیهمستغلاترهن7502,000,000,0001395/09/17
92769تهرانشهرک غربمستغلاتفروش1455,500,000,0001395/09/17
92779تهرانپاسدارانمستغلاتفروش125کارشناسیکارشناسی1395/09/17
92750تهرانسهروردی شمالیمستغلاترهن و اجاره3008,000,00080,000,0001395/09/16
92731تهرانمفتح جنوبیمستغلاترهن و اجاره2008,000,00050,000,0001395/09/16
92708تهرانولنجکمستغلاترهن و اجاره60015,000,000200,000,0001395/09/16
92671تهراندیباجی جنوبی مستغلاترهن و اجاره802,500,00020,000,0001395/09/16
92665تهرانشیخ بهاییمستغلاترهن و اجاره15012,000,000200,000,0001395/09/16
92669تهرانشریعتیمستغلاترهن و اجاره3607,500,00050,000,0001395/09/16
92661تهرانفردوسمستغلاترهن و اجاره15011,000,000100,000,0001395/09/16
92598تهراننیاورانمستغلاتفروش50020,000,0001395/09/16
92591تهرانزعفرانیهمستغلاتفروش10015,000,0001,500,000,0001395/09/16
92567تهرانسهروردی شمالیمستغلاتفروش7006,500,000,0001395/09/16
92578تهرانسناییمستغلاتفروش12010,000,0001395/09/16
92552تهرانپونکمستغلاتفروش24811,200,0001395/09/16
92524تهرانکردستانمستغلاترهن و اجاره40028,000,00080,000,0001395/09/15
92523تهرانجمالزاده شمالیمستغلاترهن و اجاره90,000,0001,500,00090,000,0001395/09/15
92522تهرانحبیب اللهیمستغلاترهن140300,000,0001395/09/15
89261تهرانمیردامادمستغلاترهن و اجاره26012,000,000150,000,0001395/09/15
92493تهرانستارخانمستغلاترهن و اجاره24011,000,00080,000,0001395/09/15
Page top