جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,483 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95393تهرانشهرک غرب، هرمزانآپارتمانفروش21113,000,000274,300,0001395/12/06
95434تهرانعلم و صنعت، حیدرخانیآپارتمانرهن6880,000,0001395/12/06
95453تهرانفرجام شرقی، سراج آپارتمانفروش533,500,000185,500,0001395/12/05
95448شمیراناتمیگون نوآپارتمانرهن و اجاره701,500,00015,000,0001395/12/05
95452کیشمیرمهنا، فاز Fآپارتمانرهن7870,000,0001395/12/05
95426تهرانتهرانپارس، 196 غربیآپارتمانرهن و اجاره904,000,000120,000,0001395/12/05
95444تهرانباغ فیض، باهنرآپارتمانرهن8072,000,0001395/12/05
95427تهرانبلوار طالقانیآپارتمانرهن و اجاره1151,200,00050,000,0001395/12/04
95450قائم شهرترکه محلهآپارتمانفروش1301,000,000130,000,0001395/12/04
84513تهرانشهرزیباآپارتمانفروش654,400,000260,000,0001395/12/04
95439تهراناميرآباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره13010,000,000170,000,0001395/12/04
52989کرجشهرک بعثتآپارتمانفروش1261,452,000183,000,0001395/12/03
95446مشهدفکوریآپارتمانفروش802,060,000165,000,0001395/12/03
95300تهراندولت، قلندری جنوبیآپارتمانفروش101940,000,0001395/12/03
95402تهرانگلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,0001395/12/03
95441تهرانتهرانپارس، جعفربایآپارتمانفروش674,030,000270,000,0001395/12/03
95438تهرانبزرگراه رسالت آپارتمانفروش823,600,000290,000,0001395/12/03
95437تهرانزمزم، مهران شمالیآپارتمانفروش572,456,000140,000,0001395/12/03
95445تهرانظفر، دلیریآپارتمانرهن100148,000,0001395/12/02
95440تهرانالهیهآپارتمانرهن95240,000,0001395/12/02
95442تهرانوحیدیه، شهید باباییآپارتمانفروش592,800,000165,000,0001395/12/02
95443قائم شهرمهمانسراآپارتمانفروش921,100,000100,000,0001395/12/01
95431تهرانعلی آباد، ابریشمآپارتمانفروش532,000,000106,000,0001395/12/01
95211تهرانفاز 3 نوابآپارتمانفروش951,900,000210,000,0001395/11/28
95389تهرانسراج، تکاورانآپارتمانفروش804,100,000328,000,0001395/11/28
95417شهریارخیابان سعدیآپارتمانفروش641,300,00085,000,0001395/11/28
94522تهراننامجوآپارتمانفروش502,800,000140,000,0001395/11/28
95366تهرانشهیدعابدیآپارتمانرهن6037,000,0001395/11/28
95396تهرانقاسمی شهرابیآپارتمانفروش833,190,000280,000,0001395/11/28
95407تهرانشادمانآپارتمانرهن10085,000,0001395/11/28
Page top