جستجوی فروش و رهن و اجاره آپارتمان تهران و شهرستانها

arrowآپارتمان : 27,442 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95211تهرانفاز 3 نوابآپارتمانفروش951,900,000210,000,0001395/10/27
80309تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش1307,200,0009,360,0001395/10/27
80302تهرانمهرآباد جنوبیآپارتمانفروش64118,000,0001395/10/27
80035تهراناستاد معینآپارتمانفروش601,900,000118,000,0001395/10/27
81838تهراندولت آبادآپارتمانفروش702,100,000147,000,0001395/10/27
81155تهرانجهان آراآپارتمانفروش445,300,000235,000,0001395/10/27
90858تهرانخیابان دماوندآپارتمانرهن و اجاره70850,00010,000,0001395/10/27
95344تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانفروش986,300,000617,000,0001395/10/27
95352تهرانعابدینی زادهآپارتمانفروش1315,700,000746,700,0001395/10/26
94883تهرانبلوار کمالیآپارتمانرهن و اجاره1281,700,000100,000,0001395/10/26
95350مشهدفرهادآپارتمانپیش فروش5008,500,0003,400,000,0001395/10/26
95300تهرانقلندری جنوبیآپارتمانفروش101960,000,0001395/10/26
95348تهرانشريعتیآپارتماناجاره1254,800,0001395/10/26
95336تهراندانشگاه هوايی شمالیآپارتمانفروش952,900,000275,500,0001395/10/26
91649تهرانبریانکآپارتمانمعاوضه562,180,000122,000,0001395/10/26
85038تهرانبلوار عدلآپارتمانفروش84580,000,0001395/10/26
91888تهرانغیاثوندآپارتمانفروش453,400,000155,000,0001395/10/26
81645تهرانشیخ بهای جنوبی آپارتمانفروش1396,475,000900,000,0001395/10/26
90100تهراندانشگاهآپارتمانفروش753,266,000245,000,0001395/10/26
77231تهرانهلال احمرآپارتمانفروش462,500,000115,000,0001395/10/26
95349ملارددکتر حسابیآپارتمانفروش7042,000,0001395/10/25
86383تهراننوبنیادآپارتمانفروش796,000,000474,000,0001395/10/25
95343تهراندویست دستگاهآپارتمانفروش2005,000,0001,000,000,0001395/10/25
84513تهرانشهرزیباآپارتمانفروش654,400,000260,000,0001395/10/25
95341تهرانمیدان ساحلآپارتمانرهن و اجاره771,500,00020,000,0001395/10/25
94522تهراننامجوآپارتمانفروش502,800,000140,000,0001395/10/25
76394تهرانتهرانسرآپارتمانفروش672,600,000176,000,0001395/10/25
95345تهراندویست دستگاهآپارتمانفروش1537,000,0001,071,000,0001395/10/24
37977تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانفروش1056,500,000682,500,0001395/10/24
86800تهرانزیبای شمالیآپارتمانفروش422,650,000110,000,0001395/10/24
Page top