جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

: 34,490 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
80423تهرانمیعاد شمالی مستغلاتفروش150750,000,0001395/07/08
80422تهران خانی آبادنوآپارتمانفروش652,147,000180,000,0001395/07/08
86349تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1806,000,00070,000,0001395/07/08
86350تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره902,500,00060,000,0001395/07/08
86352تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره902,500,00050,000,0001395/07/08
86366تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره1351,500,00080,000,0001395/07/08
86365تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1503,000,000200,000,0001395/07/08
86364تهراندولت - کیکاووسآپارتمانرهن90250,000,0001395/07/08
86363تهرانقلندری جنوبیآپارتمانرهن80170,000,0001395/07/08
86362تهراندولن - نشاطآپارتمانرهن و اجاره903,900,00020,000,0001395/07/08
86361تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن220400,000,0001395/07/08
86360تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن250720,000,0001395/07/08
86359تهرانزعفرانیهاداریرهن و اجاره544,000,00050,000,0001395/07/08
86358تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1106,000,00070,000,0001395/07/08
86357تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن188550,000,0001395/07/08
86356تهرانهمایونشهر جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1552,400,00050,000,0001395/07/08
86355تهرانشهرآراآپارتمانرهن و اجاره1201,200,00050,000,0001395/07/08
86354تهرانسردار جنگلآپارتمانرهن150180,000,0001395/07/08
86353تهرانسردار جنگلآپارتمانرهن125150,000,0001395/07/08
86351تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره976,800,00050,000,0001395/07/08
86342تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره853,200,00050,000,0001395/07/08
86346تهراننارنجستانآپارتمانرهن و اجاره1425,000,000100,000,0001395/07/08
86345تهرانکوهستانهاآپارتمانرهن90180,000,0001395/07/08
86343تهراننگارستانهااداریرهن و اجاره726,000,000100,000,0001395/07/08
86332تهراناختیاریهاداریرهن و اجاره602,000,00050,000,0001395/07/08
86325تهرانالهیهآپارتمانرهن250650,000,0001395/07/08
86335تهرانآجودانیهآپارتمانرهن و اجاره1373,500,00050,000,0001395/07/08
86326تهرانالهیهآپارتمانرهن و اجاره1706,500,000100,000,0001395/07/08
86322تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره1703,000,00015,000,0001395/07/08
86344تهرانگل نبیآپارتمانرهن و اجاره1355,000,000100,000,0001395/07/08
Page top