رهن و اجاره املاک و مسکن در تهران و شهرستانها

لیست املاک های رهن، اجاره، و رهن و اجاره موجود: 4877 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهزیر بنامبلغ اجارهمبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
23586تهراندولتاداریرهن و اجاره751,300,00050,000,0001393/08/08
23585تهراندربندآپارتمانرهن و اجاره1351,300,00015,000,0001393/08/08
23584تهراندارآبادآپارتمانرهن9085,000,0001393/08/08
23583تهرانجمالزاده شمالیآپارتمانرهن و اجاره651,100,00030,000,0001393/08/08
23582تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره841,000,00040,000,0001393/08/08
23581تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1261,500,000150,000,0001393/08/08
23580تهرانخواجه نظام آپارتمانرهن7268,000,0001393/08/08
23579تهراندارآبادآپارتمانرهن6875,000,0001393/08/08
23578تهراندارآبادآپارتمانرهن5055,000,0001393/08/08
23577تهرانجنت آبادآپارتمانرهن و اجاره65700,00020,000,0001393/08/08
23576تهرانخواجه نظام آپارتمانرهن و اجاره52800,00010,000,0001393/08/08
23575تهراندارآبادآپارتمانرهن6363,000,0001393/08/08
23574تهرانخواجه نظام آپارتمانرهن و اجاره44430,00010,000,0001393/08/08
23573تهرانجنت آباد _ ۴ باغآپارتمانرهن175130,000,0001393/08/08
23572تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1757,500,00030,000,0001393/08/08
23571تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره1302,500,00040,000,0001393/08/08
23570تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1472,200,00030,000,0001393/08/08
23569تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره972,500,00030,000,0001393/08/08
23568تهرانجردنآپارتمانرهن250240,000,0001393/08/08
23567تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره901,500,00015,000,0001393/08/08
23566تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره61200,00030,000,0001393/08/08
23565تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1201,100,000130,000,0001393/08/08
23564تهرانتهرانپارس _ فلکه چهارمآپارتمانرهن و اجاره65800,00020,000,0001393/08/08
23563تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره82550,00045,000,0001393/08/08
23562تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره791,200,00020,000,0001393/08/08
برگشت به صفحه قبلی 1 2 3 بعدی