رهن و اجاره املاک و مسکن در تهران و شهرستانها

لیست املاک های رهن، اجاره، و رهن و اجاره موجود: 3089 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهزیر بنامبلغ اجارهمبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
49976تهراننیاوران آپارتمانرهن و اجاره2305,000,000300,000,0001394/05/08
49975تهراننیاوران آپارتمانرهن و اجاره1703,200,00050,000,0001394/05/08
49974تهرانکاشانکآپارتمانرهن و اجاره1254,500,00030,000,0001394/05/08
49973تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانرهن و اجاره1103,500,00030,000,0001394/05/08
49972تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانرهن140210,000,0001394/05/08
49971تهرانولنجک - فرد ها آپارتمانرهن و اجاره1383,000,000200,000,0001394/05/08
49970تهران ولنجک آپارتمانرهن و اجاره1152,000,00070,000,0001394/05/08
49969تهرانتبریزیانآپارتمانرهن و اجاره853,000,00030,000,0001394/05/08
49968تهرانشریعتی - قباآپارتمانرهن و اجاره511,000,00050,000,0001394/05/08
49967تهرانمیرداماد - نفت آپارتمانرهن و اجاره1233,500,00050,000,0001394/05/08
49966تهرانشریعتی - میرداماد آپارتمانرهن150250,000,0001394/05/08
49965تهرانمیرداماد آپارتمانرهن و اجاره1332,000,00080,000,0001394/05/08
49964تهرانونکاداریرهن250800,000,0001394/05/08
49963تهرانهفت تیر آپارتمانرهن و اجاره601,000,00020,000,0001394/05/08
49962تهرانمفتح جنوبی آپارتمانرهن200150,000,0001394/05/08
49961تهراننیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره71800,00040,000,0001394/05/08
49960تهراننارمک - سمنگانآپارتمانرهن و اجاره901,200,00035,000,0001394/05/08
49959تهرانگلبرگ غربی آپارتمانرهن5655,000,0001394/05/08
49958تهراننارمک - گلبرگآپارتمانرهن7575,000,0001394/05/08
49957تهرانتلفنخانهآپارتمانرهن و اجاره921,200,00030,000,0001394/05/08
49956تهراننارمک - سمنگانآپارتمانرهن8565,000,0001394/05/08
49955تهرانمدائن شمالیآپارتمانرهن و اجاره851,700,00032,000,0001394/05/08
49954تهراننارمک - هفت حوضآپارتمانرهن و اجاره1201,250,00050,000,0001394/05/08
49953تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1001,500,00030,000,0001394/05/08
49952تهراناطاعتی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1101,000,00035,000,0001394/05/08