رهن و اجاره املاک و مسکن در تهران و شهرستانها

لیست املاک های رهن، اجاره، و رهن و اجاره موجود: 4068 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهزیر بنامبلغ اجارهمبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
22575تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره741,100,00020,000,0001393/07/29
22574تهرانشهرک غربآپارتمانرهن101120,000,0001393/07/29
22573تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن905,500,0001393/07/29
22572تهرانشهران - کنمغازهرهن4350,000,0001393/07/29
22571تهرانشهرانآپارتمانرهن و اجاره55800,00010,000,0001393/07/29
22570تهرانشهرانآپارتمانرهن و اجاره115500,00080,000,0001393/07/29
22569تهرانشهران - کوهسارآپارتمانرهن و اجاره1121,100,00040,000,0001393/07/29
22568تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره713,000,000100,000,0001393/07/29
22567تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن7595,000,0001393/07/29
22566تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1253,500,00035,000,0001393/07/29
22565تهرانشهران - ف دومآپارتمانرهن152130,000,0001393/07/29
22564تهراناستاد حسن بناآپارتمانرهن و اجاره901,250,00025,000,0001393/07/29
22563تهرانشریعتیآپارتمانرهن6050,000,0001393/07/29
22562تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن و اجاره901,500,00030,000,0001393/07/29
22561تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن و اجاره93500,00070,000,0001393/07/29
22560تهرانشاهین جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1351,500,00070,000,0001393/07/29
22559تهرانستارخان - شادماناداریرهن و اجاره1281,500,00060,000,0001393/07/29
22558تهرانسهروردی جنوبیمغازهرهن و اجاره924,500,00070,000,0001393/07/29
22557تهرانسهروردی جنوبیآپارتمانرهن10085,000,0001393/07/29
22556تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن100110,000,0001393/07/29
22555تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن128110,000,0001393/07/29
22554تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1769,000,000150,000,0001393/07/29
22553تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1253,000,00035,000,0001393/07/29
22552تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1001,500,00030,000,0001393/07/29
22551تهرانسعادت آبادمستغلاترهن300380,000,0001393/07/29
برگشت به صفحه قبلی 1 2 3 بعدی