رهن و اجاره املاک و مسکن در تهران و شهرستانها

لیست املاک های رهن، اجاره، و رهن و اجاره موجود: 4102 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهزیر بنامبلغ اجارهمبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
22611تهرانهفت حوض - نارمکآپارتمانرهن و اجاره55600,00035,000,0001393/07/29
22610تهرانهفت حوض - نارمکآپارتمانرهن7260,000,0001393/07/29
22609تهراننارمک - سمنگانآپارتمانرهن و اجاره921,200,00022,000,0001393/07/29
22608تهرانهفت حوض - نارمکآپارتمانرهن و اجاره70700,00010,000,0001393/07/29
22607تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره3006,200,000100,000,0001393/07/29
22606تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره1305,000,00050,000,0001393/07/29
22605تهرانمفتحاداریرهن و اجاره653,000,00020,000,0001393/07/29
22604تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره85300,00060,000,0001393/07/29
22603تهرانمحمودیهآپارتمانرهن240450,000,0001393/07/29
22602تهرانلویزانآپارتمانرهن و اجاره58500,00030,000,0001393/07/29
22601تهرانلویزانآپارتمانرهن و اجاره801,900,00020,000,0001393/07/29
22600تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره60500,00030,000,0001393/07/29
22599تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره701,000,00022,000,0001393/07/29
22598تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره72500,00030,000,0001393/07/29
22597تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره70400,00040,000,0001393/07/29
22596تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره120800,00020,000,0001393/07/29
22595تهرانگیشااداریرهن و اجاره1131,700,00050,000,0001393/07/29
22594تهرانگیشااداریرهن و اجاره1604,000,000100,000,0001393/07/29
22593تهرانگیشاآپارتمانرهن157125,000,0001393/07/29
22592تهرانگرگان - نامجوآپارتمانرهن و اجاره50600,00010,000,0001393/07/29
22591تهرانگرگان - نامجوآپارتمانرهن و اجاره90700,00030,000,0001393/07/29
22590تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانرهن325550,000,0001393/07/29
22589تهرانقیطریهاداریرهن و اجاره1004,000,00070,000,0001393/07/29
22588تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1702,000,000100,000,0001393/07/29
22587تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1101,200,00080,000,0001393/07/29
برگشت به صفحه قبلی 1 2 3 بعدی