رهن و اجاره املاک و مسکن در تهران و شهرستانها

لیست املاک های رهن، اجاره، و رهن و اجاره موجود: 6621 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهزیر بنامبلغ اجارهمبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
26312تهرانمطهریاداریرهن و اجاره903,000,00040,000,0001393/09/01
26310تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره701,400,00010,000,0001393/09/01
26306تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره701,100,00010,000,0001393/09/01
26305تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1303,200,00050,000,0001393/09/01
26304تهرانصادقیه - طرشتآپارتمانرهن و اجاره72700,00040,000,0001393/09/01
26303تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره611,200,00020,000,0001393/09/01
26302تهرانشهرانآپارتمانرهن و اجاره801,200,00015,000,0001393/09/01
26301تهرانستارخان - توحیدآپارتمانرهن و اجاره1281,500,00040,000,0001393/09/01
26298تهرانولنجکاداریرهن و اجاره12012,000,000200,000,0001393/09/01
26297تهرانشریعتی - معلممغازهرهن و اجاره12700,00010,000,0001393/09/01
26296تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره601,500,00020,000,0001393/09/01
26295تهراندروس - هدایتآپارتمانرهن و اجاره2408,000,00060,000,0001393/09/01
26294تهرانباغ فیضآپارتمانرهن6755,000,0001393/09/01
26293تهرانستارخان - توحیداداریرهن و اجاره1003,000,00030,000,0001393/09/01
26292تهرانآجودانیهآپارتمانرهن و اجاره1644,000,000100,000,0001393/09/01
26291تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانرهن و اجاره58800,00012,000,0001393/09/01
26290تهرانسبلان شمالیاداریرهن و اجاره50800,00025,000,0001393/09/01
26289تهراننظام آباد - وحیدیهآپارتمانرهن و اجاره57450,00020,000,0001393/09/01
26288تهرانپیروزی - نبردآپارتمانرهن و اجاره50400,00015,000,0001393/09/01
26287تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره1001,650,00020,000,0001393/09/01
26286تهرانپیامبر غربیمغازهرهن و اجاره1127,000,00070,000,0001393/09/01
26283تهرانصادقیه - طرشتآپارتمانرهن و اجاره1301,500,00030,000,0001393/09/01
26282تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره30017,000,000100,000,0001393/09/01
26281تهرانپونک - شهرک هماآپارتمانرهن و اجاره621,000,00030,000,0001393/09/01
26280تهرانشهرآراآپارتمانرهن9075,000,0001393/09/01
برگشت به صفحه قبلی 1 2 3 بعدی