رهن و اجاره املاک و مسکن در تهران و شهرستانها

لیست املاک های رهن، اجاره، و رهن و اجاره موجود: 4900 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهزیر بنامبلغ اجارهمبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
23636تهرانمجیدیه شمالیمغازهرهن و اجاره301,500,00015,000,0001393/08/08
23635تهرانکرمان جنوبیآپارتمانرهن7075,000,0001393/08/08
23634تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانرهن7045,000,0001393/08/08
23633تهرانمجیدیهآپارتمانرهن و اجاره821,000,00040,000,0001393/08/08
23632تهرانلویزانآپارتمانرهن9295,000,0001393/08/08
23631تهرانگرگان - نامجوآپارتمانرهن7745,000,0001393/08/08
23630تهرانگاندیآپارتمانرهن126180,000,0001393/08/08
23629تهرانکامرانیه شمالیآپارتمانرهن200450,000,0001393/08/08
23628تهرانقیطریهاداریرهن145290,000,0001393/08/08
23627تهرانقیطریهاداریرهن100170,000,0001393/08/08
23626تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره1555,000,000100,000,0001393/08/08
23625تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره1503,000,000150,000,0001393/08/08
23624تهرانظفرآپارتمانرهن120200,000,0001393/08/08
23623تهرانخسرو جنوبیآپارتمانرهن و اجاره751,200,00015,000,0001393/08/08
23622تهرانشهرک غربآپارتمانرهن125150,000,0001393/08/08
23621تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1253,000,00090,000,0001393/08/08
23620تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1502,800,00050,000,0001393/08/08
23619تهرانشهرک غرباداریرهن1141,000,000,0001393/08/08
23618تهرانشهرک غربآپارتمانرهن170250,000,0001393/08/08
23617تهرانشهرانآپارتمانرهن5538,000,0001393/08/08
23615تهرانشهران - کوهساراداریرهن و اجاره2005,000,00030,000,0001393/08/08
23613تهرانشریعتی - تجریشآپارتمانرهن160230,000,0001393/08/08
23612تهرانشریعتی - پلیسآپارتمانرهن و اجاره75200,00050,000,0001393/08/08
23611تهرانشریعتی - پلیسآپارتمانرهن و اجاره57700,00018,000,0001393/08/08
23610تهرانشریعتی - میردامادآپارتمانرهن132120,000,0001393/08/08
برگشت به صفحه قبلی 1 2 3 بعدی