رهن و اجاره املاک و مسکن در تهران و شهرستانها

لیست املاک های رهن، اجاره، و رهن و اجاره موجود: 1969 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهزیر بنامبلغ اجارهمبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
68203تهرانجهان کودکمغازهرهن2404,000,000,0001394/11/17
68202تهراناطاعتی جنوبیمغازهرهن و اجاره14020,000,000200,000,0001394/11/17
68201تهرانبلوار بیژنمستغلاترهن1,6001,800,000,0001394/11/17
68200تهرانگلناز شمالیآپارتمانرهن و اجاره70600,00040,000,0001394/11/17
68199تهرانخسرو جنوبیآپارتمانرهن150110,000,0001394/11/17
68198تهرانصادقیه - گلابآپارتمانرهن و اجاره901,400,00030,000,0001394/11/17
68197تهرانشهرک غربمغازهرهن و اجاره258,500,00050,000,0001394/11/17
68196تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره751,700,00030,000,0001394/11/17
68195تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1701,500,000170,000,0001394/11/17
68194تهرانصادقیه - ف دوممغازهرهن و اجاره16725,000,000500,000,0001394/11/17
68193تهرانمیدان توحیداداریرهن و اجاره1101,500,00040,000,0001394/11/17
68192تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانرهن و اجاره751,000,00050,000,0001394/11/17
68191تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره601,000,00010,000,0001394/11/17
68190تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره66750,00025,000,0001394/11/17
68189تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره2025,500,000150,000,0001394/11/17
68188تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1272,200,00020,000,0001394/11/17
68187تهرانپونک - فکوریآپارتمانرهن و اجاره651,000,00020,000,0001394/11/17
68186تهرانستارخان مغازهرهن و اجاره1408,000,000150,000,0001394/11/17
68185تهرانسردارجنگل شمالیآپارتمانرهن و اجاره761,100,00030,000,0001394/11/17
68184تهراندریان نوآپارتمانرهن و اجاره701,200,00025,000,0001394/11/17
68183تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره791,200,00030,000,0001394/11/17
68182تهرانپونک - نیایشآپارتمانرهن12795,000,0001394/11/17
68181تهرانپونک - همیلاآپارتمانرهن و اجاره1052,000,00040,000,0001394/11/17
68180تهرانپیامبر مرکزیمغازهرهن و اجاره305,000,00050,000,0001394/11/17
68179تهراناشرفی - 22 بهمنآپارتمانرهن و اجاره771,500,00015,000,0001394/11/17