رهن و اجاره املاک و مسکن در تهران و شهرستانها

لیست املاک های رهن، اجاره، و رهن و اجاره موجود: 2347 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهزیر بنامبلغ اجارهمبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
50464تهرانبزرگراه باقریمغازهرهن و اجاره685,000,00050,000,0001394/05/12
50446تهرانعلی آباد - دستوارهآپارتمانرهن و اجاره89300,00032,000,0001394/05/12
50435تهرانشهر زیباآپارتمانرهن و اجاره45150,00039,000,0001394/05/12
50433تهراناشرفی - فکوریآپارتمانرهن و اجاره1515,000,000755,000,0001394/05/12
50420تهرانکاشانکآپارتمانرهن90125,000,0001394/05/12
50419تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره112کارشناسیکارشناسی1394/05/12
50418تهرانقلهکآپارتمانرهن6090,000,0001394/05/12
50417تهرانقلهک - یخچالآپارتمانرهن100120,000,0001394/05/12
50416تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره2003,000,000200,000,0001394/05/12
50415تهرانفرشته - تختیآپارتمانرهن و اجاره702,000,00025,000,0001394/05/12
50414تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانرهن و اجاره1404,500,00070,000,0001394/05/12
50413تهرانعباس آباد - بهشتیآپارتمانرهن و اجاره481,100,00020,000,0001394/05/12
50412تهرانظفر - نونهالانآپارتمانرهن108150,000,0001394/05/12
50411تهرانظفرآپارتمانرهن142270,000,0001394/05/12
50410تهرانطرشتآپارتمانرهن6955,000,0001394/05/12
50409تهرانخسرو جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1301,000,00040,000,0001394/05/12
50408تهرانخسرو جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1801,800,00050,000,0001394/05/12
50407تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانرهن و اجاره901,500,00015,000,0001394/05/12
50406تهرانصادقیه - ف اولآپارتمانرهن و اجاره125600,00070,000,0001394/05/12
50405تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1913,900,000250,000,0001394/05/12
50404تهرانشهرک غربآپارتمانرهن119220,000,0001394/05/12
50403تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره902,000,00020,000,0001394/05/12
50402تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره1052,000,00030,000,0001394/05/12
50401تهرانشمس آبادآپارتمانرهن160220,000,0001394/05/12
50400تهرانریحانیآپارتمانرهن و اجاره581,300,00020,000,0001394/05/12