رهن و اجاره املاک و مسکن در تهران و شهرستانها

لیست املاک های رهن، اجاره، و رهن و اجاره موجود: 3012 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهزیر بنامبلغ اجارهمبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
75563تهرانجمهوریمغازهرهن و اجاره6615,000,000100,000,0001395/04/08
77439تهرانشهرک غربمغازهرهن و اجاره5018,000,000100,000,0001395/04/08
77438تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1174,500,00030,000,0001395/04/08
77437تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره35015,000,000200,000,0001395/04/08
77436تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1303,000,00050,000,0001395/04/08
77435تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره856,000,00050,000,0001395/04/08
77434تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1504,000,000100,000,0001395/04/08
77433تهرانثاراللهآپارتمانرهن و اجاره25012,000,000100,000,0001395/04/08
77432تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره30012,000,000100,000,0001395/04/08
77431تهرانجردن - ناهیدمغازهرهن و اجاره7420,000,000200,000,0001395/04/08
77430تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1655,500,00020,000,0001395/04/08
77429تهرانولنجک آپارتمانرهن4001,200,000,0001395/04/08
77428تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره1206,000,00050,000,0001395/04/08
77427تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره2005,500,000100,000,0001395/04/08
77426تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره702,300,00030,000,0001395/04/08
77425تهرانیوسف آبادمستغلاترهن و اجاره2207,000,00070,000,0001395/04/08
77424تهرانتهرانپارس - رشیدآپارتمانرهن و اجاره953,000,00070,000,0001395/04/08
77423تهرانازگلآپارتمانرهن و اجاره651,650,00025,000,0001395/04/08
77422تهرانپاسداران - بهارستانآپارتماناجاره984,000,0001395/04/08
77421تهراننیاوران - عمارآپارتمانرهن و اجاره1464,000,00050,000,0001395/04/08
77420تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1485,000,00050,000,0001395/04/08
77419تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره694,000,00020,000,0001395/04/08
77418تهرانآجودانیهآپارتمانرهن و اجاره1401,000,000130,000,0001395/04/08
77417تهرانسعادت آبادمغازهرهن و اجاره477,500,000100,000,0001395/04/08
77416تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1367,000,00060,000,0001395/04/08