رهن و اجاره املاک و مسکن در تهران و شهرستانها

لیست املاک های رهن، اجاره، و رهن و اجاره موجود: 2901 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهزیر بنامبلغ اجارهمبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
77317تهرانمسیل جاجرودآپارتمانرهن و اجاره601,100,00020,000,0001395/04/07
77318تهراننوروزی فردآپارتمانرهن و اجاره60600,00016,000,0001395/04/07
76627اصفهانکاوه آپارتمانرهن و اجاره901,00040,000,0001395/04/06
77315تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1052,000,000100,000,0001395/04/06
77314تهرانشیخ بهایی شمالیمغازهرهن و اجاره12020,000,000200,000,0001395/04/06
77313تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره904,000,00040,000,0001395/04/06
77312تهرانفرید افشارآپارتمانرهن و اجاره1202,600,00055,000,0001395/04/06
77311تهرانپاسداران شمالیمغازهرهن1401,000,000,0001395/04/06
77310تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره2408,500,000200,000,0001395/04/06
77309تهرانفرمانیه - آبکوهآپارتمانرهن و اجاره1804,500,000200,000,0001395/04/06
77308تهرانآقا بزرگیآپارتمانرهن و اجاره1909,000,00050,000,0001395/04/06
77307تهرانفاطمیاداریرهن و اجاره452,800,00020,000,0001395/04/06
77306تهرانفاطمیاداریرهن و اجاره724,500,00020,000,0001395/04/06
77305تهرانتابان شرقیآپارتمانرهن و اجاره2602,500,000450,000,0001395/04/06
77304تهراننفت شمالیاداریرهن و اجاره702,500,00025,000,0001395/04/06
77303تهرانظفر - نونهالانآپارتمانرهن و اجاره861,300,00075,000,0001395/04/06
77302تهرانقیطریهاداریرهن و اجاره30020,000,000100,000,0001395/04/06
77301تهراندولت آپارتمانرهن و اجاره1504,300,000100,000,0001395/04/06
77300تهرانقلندری شمالیآپارتمانرهن و اجاره1303,000,00050,000,0001395/04/06
77299تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره652,100,00025,000,0001395/04/06
77298تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1352,500,00050,000,0001395/04/06
77297تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1303,000,00070,000,0001395/04/06
77224تهرانشهرک غربویلارهن و اجاره2001,000,000170,000,0001395/04/06
77296تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1102,000,00027,000,0001395/04/06
77295تهرانپاتریسآپارتمانرهن و اجاره1452,100,00060,000,0001395/04/06