رهن و اجاره املاک و مسکن در تهران و شهرستانها

لیست املاک های رهن، اجاره، و رهن و اجاره موجود: 7762 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهزیر بنامبلغ اجارهمبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
28790تهرانظفر - زرگندهآپارتمانرهن و اجاره1302,000,00050,000,0001393/09/29
28789تهرانفلامک شمالیآپارتمانرهن و اجاره1605,000,00050,000,0001393/09/29
28788تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره264,000,00060,000,0001393/09/29
28787تهرانعباس آباداداریرهن و اجاره902,200,00040,000,0001393/09/29
28786تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره1252,000,000200,000,0001393/09/29
28785تهرانفرشته - آقا بزرگیاداریرهن و اجاره36012,000,00030,000,0001393/09/29
28784تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره25500,00035,000,0001393/09/29
28783تهرانشهرک غربآپارتمانرهن70128,000,0001393/09/29
28782تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره14710,000,0001,470,000,0001393/09/29
28781تهرانطرشت شمالیآپارتمانرهن10785,000,0001393/09/29
28780تهرانصادقیه - گلابآپارتمانرهن و اجاره751,300,00030,000,0001393/09/29
28779تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانرهن و اجاره80800,00045,000,0001393/09/29
28778تهرانتهران ویلاآپارتمانرهن و اجاره901,400,00040,000,0001393/09/29
28777تهرانصرافهای جنوبیآپارتمانرهن135165,000,0001393/09/29
28776تهرانگلناز جنوبیآپارتمانرهن و اجاره75800,00025,000,0001393/09/29
28775تهرانشهرک غربمستغلاترهن107550,000,0001393/09/29
28774تهرانصادقیه - ف دوماداریرهن و اجاره422,000,00020,000,0001393/09/29
28773تهرانشهران - کوهسارآپارتمانرهن9070,000,0001393/09/29
28772تهرانشهرانآپارتمانرهن و اجاره1201,500,00040,000,0001393/09/29
28771تهرانشاهین جنوبیمغازهرهن و اجاره201,700,00050,000,0001393/09/29
28770تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره652,400,00020,000,0001393/09/29
28769تهرانسعادت آباد - بهرودآپارتمانرهن10895,000,0001393/09/29
28768تهرانستارخانمغازهرهن و اجاره183,500,00025,000,0001393/09/29
28767تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانرهن8660,000,0001393/09/29
28766تهرانستارخان - شادمانآپارتمانرهن13695,000,0001393/09/29
1 2 3 صفحه بعدیبعدی