رهن و اجاره املاک و مسکن در تهران و شهرستانها

لیست املاک های رهن، اجاره، و رهن و اجاره موجود: 3175 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهزیر بنامبلغ اجارهمبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
47301تهرانمیرداماد - البرزویلارهن و اجاره50028,000,000200,000,0001394/04/11
47300تهرانپونک - اقبال پورآپارتمانرهن و اجاره52400,00040,000,0001394/04/11
47297تهرانابوذر - بهبودیمستغلاترهن و اجاره170550,00032,000,0001394/04/11
45723تهرانجشنوارهآپارتمانرهن و اجاره53600,00015,000,0001394/04/11
42008تهراننفت شمالی آپارتمانرهن و اجاره2255,000,00050,000,0001394/04/11
47254کرجگلزار غربیاداریرهن و اجاره60600,00030,000,0001394/04/10
47253تهرانانتهای اقدسیهآپارتمانرهن و اجاره1282,500,00030,000,0001394/04/10
47225تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1102,000,00050,000,0001394/04/10
47224تهرانقیطریه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1606,500,000100,000,0001394/04/10
47223تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره852,000,00030,000,0001394/04/10
47222تهران مدائن جنوبیآپارتمانرهن و اجاره69150,00060,000,0001394/04/10
47221تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره2005,000,000100,000,0001394/04/10
47220تهراننارمک - آیتآپارتمانرهن128125,000,0001394/04/10
47219تهرانسلیمی شمالیآپارتمانرهن و اجاره901,000,000100,000,0001394/04/10
47218تهراننارمک - دردشتآپارتمانرهن و اجاره80100,000100,000,0001394/04/10
47217تهراننارمک - گلبرگآپارتمانرهن13085,000,0001394/04/10
47216تهرانظفر - زرگندهآپارتمانرهن و اجاره1702,000,00047,000,0001394/04/10
47215تهرانظفرمغازهرهن و اجاره6525,000,000300,000,0001394/04/10
47214تهرانخسرو جنوبیآپارتمانرهن188150,000,0001394/04/10
47213تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره1302,500,00050,000,0001394/04/10
47212تهرانمینی سیتیآپارتمانرهن و اجاره1202,000,00040,000,0001394/04/10
47211تهراننفت شمالیآپارتمانرهن و اجاره1103,000,00050,000,0001394/04/10
47210تهرانسوهانکآپارتمانرهن و اجاره2005,500,00050,000,0001394/04/10
47209تهرانمینی سیتیآپارتماناجاره1003,000,0001394/04/10
47208تهرانمجیدیه شمالی آپارتمانرهن و اجاره801,500,00060,000,0001394/04/10