رهن و اجاره املاک و مسکن در تهران و شهرستانها

لیست املاک های رهن، اجاره، و رهن و اجاره موجود: 3126 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهزیر بنامبلغ اجارهمبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
57060تهرانکارگر شمالیآپارتمانرهن و اجاره842,000,00060,000,0001394/07/14
57059تهرانبلوار شقایق مرکزیآپارتمانرهن و اجاره118900,00090,000,0001394/07/14
57058تهرانبنی هاشمآپارتمانرهن150185,000,0001394/07/14
57057تهراندروس آپارتمانرهن190270,000,0001394/07/14
57056تهرانشریعتی - پل رومیآپارتمانرهن و اجاره1815,500,00050,000,0001394/07/14
57055تهرانایران زمین جنوبیآپارتمانرهن و اجاره781,200,00025,000,0001394/07/14
57054تهرانپیروزی - صد دستگاهآپارتمانرهن و اجاره100800,00035,000,0001394/07/14
57053تهرانصاحبقرانیه آپارتمانرهن و اجاره1807,000,000100,000,0001394/07/14
57052تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره50600,00030,000,0001394/07/14
57051تهراناختیاریه جنوبی آپارتمانرهن160190,000,0001394/07/14
57050تهرانکاشانی - بهنامآپارتمانرهن و اجاره701,500,00040,000,0001394/07/14
57049تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانرهن و اجاره801,700,00010,000,0001394/07/14
57048تهرانعاطفی شرقیآپارتمانرهن و اجاره703,500,00020,000,0001394/07/14
57047تهرانشهرک شهرداریآپارتمانرهن16257,000,0001394/07/14
57046تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1002,000,00050,000,0001394/07/14
57045تهراننیاورانآپارتمانرهن190280,000,0001394/07/14
57044تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1102,500,00020,000,0001394/07/14
57043تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره752,000,00050,000,0001394/07/14
57042تهراننفت شمالیآپارتمانرهن و اجاره60850,00030,000,0001394/07/14
57041تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره117کارشناسیکارشناسی1394/07/14
57040تهرانمرزدارانآپارتمانرهن7575,000,0001394/07/14
57039تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانرهن و اجاره881,000,000115,000,0001394/07/14
57038تهرانگاندیآپارتمانرهن و اجاره1203,500,00035,000,0001394/07/14
57037تهرانگاندیآپارتمانرهن و اجاره82550,00085,000,0001394/07/14
57036تهرانفرمانیه شرقیآپارتمانرهن220530,000,0001394/07/14