رهن و اجاره املاک و مسکن در تهران و شهرستانها

لیست املاک های رهن، اجاره، و رهن و اجاره موجود: 5103 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهزیر بنامبلغ اجارهمبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
33631کرجکوهکآپارتمانرهن8222,000,0001393/11/10
33216تهرانپیروزی - کلینیآپارتمانرهن5535,000,0001393/11/10
33629تهرانکارون - خوشآپارتمانرهن5245,000,0001393/11/09
33622تهرانشیخ بهاییاداریرهن140200,000,0001393/11/09
33621تهرانشیخ بهاییمغازهرهن و اجاره332,500,00040,000,0001393/11/09
33620تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره621,200,00012,000,0001393/11/09
33619تهرانشهرک غربمغازهرهن و اجاره185,500,00040,000,0001393/11/09
33618تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره25200,00050,000,0001393/11/09
33617تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره57300,00040,000,0001393/11/09
33615تهرانبلوار بیژنآپارتمانرهن و اجاره65900,00030,000,0001393/11/09
33614تهرانشمس آبادآپارتمانرهن9090,000,0001393/11/09
33613تهرانشریعتی - سمیهآپارتمانرهن و اجاره1201,500,00025,000,0001393/11/09
33612تهرانبهار شیرازآپارتمانرهن9372,000,0001393/11/09
33611تهرانشریعتی - طالقانیآپارتمانرهن و اجاره952,500,00015,000,0001393/11/09
33610تهرانشریعتی - تجریشآپارتمانرهن138170,000,0001393/11/09
33609تهرانسهروردی شمالیاداریرهن و اجاره4408,000,00050,000,0001393/11/09
33608تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن90270,000,0001393/11/09
33607تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1542,000,000150,000,0001393/11/09
33606تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1301,500,00050,000,0001393/11/09
33605تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن122160,000,0001393/11/09
33604تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره723,000,00030,000,0001393/11/09
33603تهراندریان نوآپارتمانرهن9485,000,0001393/11/09
33602تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره1301,200,00010,000,0001393/11/09
33601تهرانستارخانآپارتمانرهن و اجاره65450,00040,000,0001393/11/09
33600تهرانستارخان - شادمانآپارتمانرهن175130,000,0001393/11/09