رهن و اجاره املاک و مسکن در تهران و شهرستانها

لیست املاک های رهن، اجاره، و رهن و اجاره موجود: 1729 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهزیر بنامبلغ اجارهمبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
73863تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن121200,000,0001395/02/09
73862تهرانشهرک غربآپارتمانرهن250550,000,0001395/02/09
73861تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره702,800,00020,000,0001395/02/09
73860تهرانمیردامادمستغلاترهن و اجاره2,000,000کارشناسیکارشناسی1395/02/09
73859تهرانشریفی منشآپارتمانرهن60120,000,0001395/02/09
73858تهرانفرمانیه غربیمغازهرهن و اجاره154,500,000100,000,0001395/02/09
73857تهرانفرمانیه - آبکوهآپارتمانرهن و اجاره1332,500,00035,000,0001395/02/09
73856تهراننیاوران - بوکانآپارتمانرهن و اجاره1003,000,00050,000,0001395/02/09
73855تهرانپاسداران شمالیآپارتمانرهن125300,000,0001395/02/09
73854تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره27015,000,000300,000,0001395/02/09
73853تهراناختیاریهمغازهرهن و اجاره256,000,000100,000,0001395/02/09
73852تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره852,500,00030,000,0001395/02/09
73851تهراندروس - یخچال آپارتمانرهن و اجاره712,200,00070,000,0001395/02/09
73850تهرانپارک ساعیمغازهرهن و اجاره505,500,00050,000,0001395/02/09
73849تهراناندرزگوآپارتمانرهن و اجاره2005,000,00045,000,0001395/02/09
73848تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانرهن و اجاره1688,000,00050,000,0001395/02/09
73847تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره702,000,00030,000,0001395/02/09
73846تهرانکاوه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره854,000,00050,000,0001395/02/09
73844تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانرهن و اجاره1503,400,00090,000,0001395/02/09
73843تهرانزعفرانیه - آصفآپارتمانرهن و اجاره1543,000,000100,000,0001395/02/09
73842تهراننیاوران - مژدهآپارتمانرهن و اجاره110کارشناسیکارشناسی1395/02/09
73841تهرانپاسداران - بوستاناداریرهن240520,000,0001395/02/09
73840تهراندولت - کیکاووسآپارتمانرهن و اجاره1533,000,000130,000,0001395/02/09
73839تهرانشریعتی - سمیهاداریرهن1061061395/02/09
73838تهرانشیراز جنوبیمغازهرهن و اجاره408,000,00050,000,0001395/02/09