رهن و اجاره املاک و مسکن در تهران و شهرستانها

لیست املاک های رهن، اجاره، و رهن و اجاره موجود: 4411 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهزیر بنامبلغ اجارهمبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
80096تهرانزعفرانیهویلارهن و اجاره20010,000,000100,000,0001395/05/06
80095تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1303,000,00050,000,0001395/05/06
80094تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1243,300,00035,000,0001395/05/06
80093تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره2508,000,000150,000,0001395/05/06
80092تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره651,100,00050,000,0001395/05/06
80091تهرانشهرک غرباداریرهن و اجاره1323,500,000200,000,0001395/05/06
80090تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1254,000,00060,000,0001395/05/06
80089تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1302,500,00030,000,0001395/05/06
80088تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1275,000,000100,000,0001395/05/06
80087تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره752,500,00020,000,0001395/05/06
80086تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره1607,000,000100,000,0001395/05/06
80085تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره1804,000,00045,000,0001395/05/06
80084تهرانزعفرانیهمغازهرهن و اجاره6015,000,000150,000,0001395/05/06
80083تهرانیوسف آباداداریرهن327440,000,0001395/05/06
80082تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره2207,000,00070,000,0001395/05/06
80081تهرانقلندری جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1003,000,00040,000,0001395/05/06
80080تهرانشهرک والفجر آپارتمانرهن و اجاره1903,000,00050,000,0001395/05/06
80079تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره851,600,00020,000,0001395/05/06
80078تهراناشرفی اصفهانیمغازهرهن و اجاره309,000,000200,000,0001395/05/06
80077تهرانحبیب الهی آپارتمانرهن و اجاره1121,800,00040,000,0001395/05/06
80076تهرانپیامبر غربیآپارتمانرهن و اجاره601,200,00040,000,0001395/05/06
80075تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانرهن و اجاره1304,500,00050,000,0001395/05/06
80074تهرانپاسدارانمستغلاتاجاره25050,000,0001395/05/06
80073تهرانفرمانیهاداریرهن و اجاره1004,500,00070,000,0001395/05/06
80072تهرانشیخ بهاییآپارتمانرهن و اجاره1583,500,00055,000,0001395/05/06