رهن و اجاره املاک و مسکن در تهران و شهرستانها

لیست املاک های رهن، اجاره، و رهن و اجاره موجود: 4154 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهزیر بنامبلغ اجارهمبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
22744تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره801,000,00030,000,0001393/08/03
22743تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره841,000,00040,000,0001393/08/03
22742تهرانستارخان - توحیدآپارتمانرهن170120,000,0001393/08/03
22741تهراناشرفی - باهنرآپارتمانرهن و اجاره651,100,00015,000,0001393/08/03
22738تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن150150,000,0001393/08/03
22736تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن115130,000,0001393/08/03
22735تهرانجنت آباد جنوبیآپارتمانرهن و اجاره70700,00021,000,0001393/08/03
22734تهرانتهرانپارس - خ 130آپارتمانرهن و اجاره1302,000,00030,000,0001393/08/03
22733تهرانپونک - میرزا باباییاداریرهن140250,000,0001393/08/03
22732تهرانپیامبر - هجرتآپارتمانرهن3340,000,0001393/08/03
22731تهرانآیت الله کاشانیاداریرهن و اجاره68کارشناسیکارشناسی1393/08/03
22729تهرانسعادت آباداداریرهن110220,000,0001393/08/03
22728تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن130130,000,0001393/08/03
22727تهرانجنت آبادمغازهرهن و اجاره101,200,00010,000,0001393/08/03
22726تهرانپونک - همیلاآپارتمانرهن7065,000,0001393/08/03
22725تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره1702,500,000100,000,0001393/08/03
22724تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره941,500,00025,000,0001393/08/03
22722تهرانستاری شمالیآپارتمانرهن و اجاره1201,700,00050,000,0001393/08/03
22721تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1402,500,00070,000,0001393/08/03
22719تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره1003,500,00030,000,0001393/08/03
22718تهرانجنت آبادآپارتمانرهن و اجاره65300,00040,000,0001393/08/03
22717تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن6245,000,0001393/08/03
22716تهراناشرفی - باهنرآپارتمانرهن و اجاره501,300,00015,000,0001393/08/03
22715تهراناشرفی اصفهانیمستغلاترهن و اجاره40010,000,00050,000,0001393/08/03
22713تهرانبلوار تعاونآپارتمانرهن9870,000,0001393/08/03
1 2 3 صفحه بعدیبعدی