رهن و اجاره املاک و مسکن در تهران و شهرستانها

لیست املاک های رهن، اجاره، و رهن و اجاره موجود: 3568 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهزیر بنامبلغ اجارهمبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
53266تهرانمرزدارانآپارتمانرهن6770,000,0001394/06/09
53265تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره721,300,00030,000,0001394/06/09
53264تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره872,000,00020,000,0001394/06/09
53263تهرانگیشا - فردهاآپارتمانرهن و اجاره721,000,00035,000,0001394/06/09
53262تهرانشریعتی - ملکآپارتمانرهن و اجاره541,500,00010,000,0001394/06/09
53261تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره62800,00020,000,0001394/06/09
53260تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانرهن16075,000,0001394/06/09
53259تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانرهن5440,000,0001394/06/09
53258تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانرهن5250,000,0001394/06/09
53257تهرانسلمان فارسیآپارتمانرهن و اجاره55500,0008,000,0001394/06/09
53256تهرانخواجه نظام آپارتمانرهن و اجاره50300,00030,000,0001394/06/09
53255تهرانخواجه نظامآپارتمانرهن5845,000,0001394/06/09
53254تهران تلفنخانهآپارتمانرهن6455,000,0001394/06/09
53253تهرانگلبرگ شرقیآپارتمانرهن6040,000,0001394/06/09
53251تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1404,000,00050,000,0001394/06/09
53250تهران قائم مقام آپارتمانرهن و اجاره100600,00050,000,0001394/06/09
53249تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانرهن130150,000,0001394/06/09
53248تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره903,800,00050,000,0001394/06/09
53247تهرانجهان آراآپارتمانرهن186140,000,0001394/06/09
53246تهرانقیطریهآپارتمانرهن120198,000,0001394/06/09
53245تهرانفرشته - آقابزرگیآپارتمانرهن و اجاره2515,250,000400,000,0001394/06/09
53244تهرانعباس آبادآپارتمانرهن8090,000,0001394/06/09
53242تهرانعباس ابادآپارتمانرهن و اجاره741,800,00040,000,0001394/06/09
53241تهرانظفرآپارتمانرهن و اجاره2002,500,000100,000,0001394/06/09
53240تهراننفت شمالیآپارتمانرهن و اجاره1104,500,00030,000,0001394/06/09