رهن و اجاره املاک و مسکن در تهران و شهرستانها

لیست املاک های رهن، اجاره، و رهن و اجاره موجود: 4899 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهزیر بنامبلغ اجارهمبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
23674تهراننیاورانمستغلاترهن426600,000,0001393/08/10
23673تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره1001,500,000100,000,0001393/08/10
23672تهرانسعادت آبادمغازهرهن150600,000,0001393/08/10
23671تهرانزعفرانیهآپارتمانرهن و اجاره16013,000,00050,000,0001393/08/10
23670تهرانبلوار پروینآپارتمانرهن6550,000,0001393/08/10
23668تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره1181,200,00085,000,0001393/08/10
23667تهرانپیروزی - ابوذرآپارتمانرهن7040,000,0001393/08/10
23662تهراناشرفی اصفهانیاداریرهن6090,000,0001393/08/10
23661تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانرهن300400,000,0001393/08/10
23614تهرانشهرزیباآپارتمانرهن و اجاره110500,00020,000,0001393/08/10
20848تهرانخیابان رودکیآپارتمانرهن و اجاره54500,00020,000,0001393/08/10
23658یاسوجامام رضاتجاریاجاره180700,0001393/08/09
23657تهرانباغ فیضآپارتمانرهن و اجاره1201,500,00060,000,0001393/08/09
23656تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانرهن و اجاره1253,400,00030,000,0001393/08/09
23655تهرانولنجک - فردهاآپارتمانرهن و اجاره802,800,00050,000,0001393/08/09
23654تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانرهن و اجاره1242,000,00030,000,0001393/08/09
23560تهرانپیروزی - شکوفهآپارتمانرهن4123,000,0001393/08/09
23557تهرانپیروزی - پرستارآپارتمانرهن10585,000,0001393/08/09
23050تهرانپیروزی - ابوذرآپارتمانرهن و اجاره57400,00022,000,0001393/08/09
22402تهرانپیروزی - نیکنامآپارتمانرهن و اجاره53400,00012,000,0001393/08/09
15494تهران شهدا - خ خورشيدآپارتمانرهن و اجاره45300,00025,000,0001393/08/09
23653تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1352,500,00040,000,0001393/08/08
23652تهراننیروی هوایی آپارتمانرهن108100,000,0001393/08/08
23651تهراننیروی هواییمغازهرهن و اجاره1001,500,000150,000,0001393/08/08
23650تهران تسلیحاتآپارتمانرهن6540,000,0001393/08/08
1 2 3 صفحه بعدیبعدی