رهن و اجاره املاک و مسکن در تهران و شهرستانها

لیست املاک های رهن، اجاره، و رهن و اجاره موجود: 4102 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهزیر بنامبلغ اجارهمبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
22671تهراننیروی هواییآپارتمانرهن و اجاره971,500,00030,000,0001393/08/01
22670تهرانپیروزیاداریرهن و اجاره67800,0008,000,0001393/08/01
22669تهرانپاسداران - هرویاداریرهن و اجاره21010,000,000100,000,0001393/08/01
22668تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانرهن و اجاره68400,00040,000,0001393/08/01
22667تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره1302,000,0005,000,0001393/08/01
22666تهرانپونکآپارتمانرهن102102,000,0001393/08/01
22665تهراناختیاریه شمالیمغازهرهن و اجاره183,500,000100,000,0001393/08/01
22664تهرانبلوارفردوسمغازهرهن و اجاره101,500,00015,000,0001393/08/01
22663تهرانمینی سیتیآپارتمانرهن و اجاره1051,500,00060,000,0001393/08/01
22662تهرانپیروزیآپارتمانرهن و اجاره64400,00020,000,0001393/08/01
22661تهراناشرفی اصفهانیاداریرهن و اجاره1404,000,000100,000,0001393/08/01
22660تهرانازگلمغازهرهن و اجاره402,500,00030,000,0001393/08/01
22659تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانرهن145180,000,0001393/08/01
22658تهرانپونک - میرزا باباییآپارتمانرهن118130,000,0001393/08/01
22657تهرانایران زمین جنوبیآپارتمانرهن و اجاره781,100,00020,000,0001393/08/01
22656تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره1303,200,00025,000,0001393/08/01
22655تهرانبلوارفردوسآپارتمانرهن و اجاره1152,000,00020,000,0001393/08/01
22654تهراناقدسیهآپارتمانرهن125135,000,0001393/08/01
22653تهراناقدسیهآپارتمانرهن و اجاره1001,500,00030,000,0001393/08/01
22652تهرانباغ فیضآپارتمانرهن110110,000,0001393/08/01
22651تهرانسیمون بولیواراداریرهن و اجاره551,700,00020,000,0001393/08/01
22477تهرانجنت آبادمغازهرهن3380,000,0001393/08/01
22650تهرانپاسدارانآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00015,000,0001393/07/30
22649تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره903,000,00025,000,0001393/07/30
22648تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن5540,000,0001393/07/30
1 2 3 صفحه بعدیبعدی