رهن و اجاره املاک و مسکن در تهران و شهرستانها

لیست املاک های رهن، اجاره، و رهن و اجاره موجود: 4513 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهزیر بنامبلغ اجارهمبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
79089تهرانفرصت شیرازیمستغلاترهن و اجاره854,500,00050,000,0001395/05/09
78977تهرانسبلان آپارتمانرهن و اجاره57200,00035,000,0001395/05/09
80228تهران مطهری - پلیسآپارتمانرهن و اجاره72800,00035,000,0001395/05/09
78998اسلامشهرتعاون مغازهرهن و اجاره1354,000,00012,000,0001395/05/09
80251تهرانولنجکآپارتماناجاره1002,7001395/05/08
80250تهراننیاورانآپارتمانرهن2631,000,000,0001395/05/07
80249تهراننیاورانآپارتمانرهن95155,000,0001395/05/07
80248تهراننیاوران - عمارآپارتمانرهن185400,000,0001395/05/07
80247تهرانهروی - وفا منشآپارتمانرهن91130,000,0001395/05/07
80246تهرانهروی - ساقدوشآپارتمانرهن و اجاره872,500,00030,000,0001395/05/07
80245تهرانوزرااداریرهن و اجاره704,500,00060,000,0001395/05/07
80244تهرانکریمخانآپارتمانرهن200175,000,0001395/05/07
80243تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره167200,000140,000,0001395/05/07
80242تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1506,300,000100,000,0001395/05/07
80241تهرانکریمخانآپارتمانرهن190200,000,0001395/05/07
80240تهرانکریمخانآپارتمانرهن و اجاره1101,650,00035,000,0001395/05/07
80239تهرانولیعصر - ساعیآپارتمانرهن200250,000,0001395/05/07
80238تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1052,600,00060,000,0001395/05/07
80237تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1803,500,00070,000,0001395/05/07
80236تهرانجهان آراآپارتمانرهن و اجاره1203,200,00060,000,0001395/05/07
80235تهرانغرب پروینآپارتمانرهن و اجاره802,300,00020,000,0001395/05/07
80234تهرانقنات کوثرآپارتمانرهن و اجاره1401,400,000100,000,0001395/05/07
80233تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره77750,00050,000,0001395/05/07
80232تهرانفلکه سومآپارتمانرهن و اجاره60600,00025,000,0001395/05/07
80231تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره1062,100,00050,000,0001395/05/07