رهن و اجاره املاک و مسکن در تهران و شهرستانها

لیست املاک های رهن، اجاره، و رهن و اجاره موجود: 6368 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهزیر بنامبلغ اجارهمبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
36969تهرانلویزانآپارتمانرهن4645,000,0001393/12/10
36967تهرانمیردامادمغازهرهن و اجاره564,500,00020,000,0001393/12/10
36966تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره834,000,000100,000,0001393/12/10
36965تهرانمیردامادآپارتمانرهن114200,000,0001393/12/10
36964تهرانگاندیآپارتمانرهن و اجاره772,500,00035,000,0001393/12/10
36963تهرانگرگان - نامجوآپارتمانرهن6040,000,0001393/12/10
36962تهرانلویزانآپارتمانرهن و اجاره50450,0009,000,0001393/12/10
36961تهرانلویزانآپارتمانرهن7380,000,0001393/12/10
36960تهرانمجیدیه جنوبیآپارتمانرهن7370,000,0001393/12/10
36959تهرانکرمان جنوبیآپارتمانرهن7660,000,0001393/12/10
36958تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانرهن115100,000,0001393/12/10
36957تهراننارمک - دردشتآپارتمانرهن و اجاره55300,00037,000,0001393/12/10
36956تهراننارمکآپارتمانرهن10570,000,0001393/12/10
36955تهراننارمک - دردشتآپارتمانرهن9780,000,0001393/12/10
36954تهراننارمک - دردشتآپارتمانرهن7050,000,0001393/12/10
36953تهران تلفنخانهآپارتمانرهن و اجاره901,500,00030,000,0001393/12/10
36952تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره55900,00010,000,0001393/12/10
36951تهراندردشتمغازهرهن و اجاره251,100,00030,000,0001393/12/10
36950تهرانگلبرگآپارتمانرهن8050,000,0001393/12/10
36949تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره63400,00035,000,0001393/12/10
36948تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره63600,00025,000,0001393/12/10
36947تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره701,100,00030,000,0001393/12/10
36946تهراننیاوران - مژدهآپارتمانرهن و اجاره1133,000,00030,000,0001393/12/10
36945تهرانکاشانکآپارتمانرهن150370,000,0001393/12/10
36944تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره53600,00025,000,0001393/12/10