رهن و اجاره املاک و مسکن در تهران و شهرستانها

لیست املاک های رهن، اجاره، و رهن و اجاره موجود: 2033 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهزیر بنامبلغ اجارهمبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
68312تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره2608,000,000100,000,0001394/11/18
68311تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانرهن و اجاره703,000,00050,000,0001394/11/18
68310تهرانمحمودیهآپارتمانرهن و اجاره261کارشناسیکارشناسی1394/11/18
68309تهرانسعادت آبادمغازهرهن و اجاره223,000,00030,000,0001394/11/18
68308تهرانگیشا - فردهاآپارتمانرهن150125,000,0001394/11/18
68307تهرانگیشااداریرهن و اجاره1282,500,000100,000,0001394/11/18
68305تهرانمرزدارانمغازهرهن34300,000,0001394/11/18
68304تهرانمرزداراناداریرهن و اجاره133کارشناسیکارشناسی1394/11/18
68303تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره481,000,00010,000,0001394/11/18
68302تهرانجمال آبادآپارتمانرهن و اجاره903,000,00030,000,0001394/11/18
68301تهراننیاورانآپارتمانرهن180400,000,0001394/11/18
68300تهراننیاورانآپارتمانرهن240500,000,0001394/11/18
68299تهرانشهرک غربمغازهرهن و اجاره309,500,00050,000,0001394/11/18
68298تهرانشهرک غربآپارتمانرهن10095,000,0001394/11/18
68297تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1202,500,00025,000,0001394/11/18
68296تهرانشریعتی - بهارمغازهرهن و اجاره386,000,00030,000,0001394/11/18
68295تهرانکامرانیهاداریرهن95300,000,0001394/11/18
68294تهرانقیطریهاداریرهن120175,000,0001394/11/18
68293تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانرهن و اجاره621,700,00020,000,0001394/11/18
68292تهرانفرمانیه - اندرزگواداریرهن90250,000,0001394/11/18
68291تهرانفرشتهاداریاجاره23030,000,0001394/11/18
68290تهرانپیامبر مرکزیمغازهرهن و اجاره305,000,00050,000,0001394/11/18
68289تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره1606,000,00050,000,0001394/11/18
68288تهرانفاطمی غربیمستغلاترهن و اجاره652,800,00050,000,0001394/11/18
68287تهرانفاطمیآپارتمانرهن120150,000,0001394/11/18