رهن و اجاره املاک و مسکن در تهران و شهرستانها

لیست املاک های رهن، اجاره، و رهن و اجاره موجود: 1612 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهزیر بنامبلغ اجارهمبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
74680تهرانامیرآباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره601,900,00020,000,0001395/03/07
75029تهرانخیابان مخصوصآپارتمانرهن و اجاره50500,00015,000,0001395/03/06
75025تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1323,000,00050,000,0001395/03/06
75024تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1062,000,00050,000,0001395/03/06
75023تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1303,600,00020,000,0001395/03/06
75022تهرانپاسداران شمالیآپارتمانرهن و اجاره1556,500,00060,000,0001395/03/06
75021تهرانولیعصر - پارک ویمستغلاترهن170900,000,0001395/03/06
75020تهران176 غربیآپارتمانرهن120145,000,0001395/03/06
75019تهرانپل رومیآپارتمانرهن220500,000,0001395/03/06
75018تهرانجردن - بابکآپارتمانرهن و اجاره3137,000,00030,000,0001395/03/06
75017تهرانقیطریهمغازهرهن100650,000,0001395/03/06
75016تهراندز آشیبآپارتمانرهن135200,000,0001395/03/06
75015تهرانتهرانپارس - غربیهاآپارتمانرهن8070,000,0001395/03/06
75014تهراناقدسیهآپارتمانرهن140250,000,0001395/03/06
75013تهرانشهرک سئولآپارتمانرهن و اجاره1002,700,00045,000,0001395/03/06
75012تهرانسهروردی شمالیمغازهرهن و اجاره10025,000,000100,000,0001395/03/06
75011تهرانفردوس غربآپارتمانرهن7090,000,0001395/03/06
75010تهرانصادقیهآپارتمانرهن و اجاره1452,700,00060,000,0001395/03/06
75009تهران192 غربیآپارتمانرهن و اجاره1251,500,00020,000,0001395/03/06
75008تهرانتهرانپارس - رشیدآپارتمانرهن120120,000,0001395/03/06
75007تهرانفردوس شرقآپارتمانرهن و اجاره1031,000,00050,000,0001395/03/06
75006تهرانسهروردی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1683,000,00050,000,0001395/03/06
75005تهراندبستانآپارتمانرهن و اجاره601,150,00020,000,0001395/03/06
75004تهرانشهر زیبامغازهرهن و اجاره503,300,00060,000,0001395/03/06
75003تهرانشهر آراآپارتمانرهن120110,000,0001395/03/06