رهن و اجاره املاک و مسکن در تهران و شهرستانها

لیست املاک های رهن، اجاره، و رهن و اجاره موجود: 6621 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهزیر بنامبلغ اجارهمبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
24684تهرانسعادت آباداداریرهن و اجاره121,500,0006,000,0001393/08/19
24683تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1062,300,00030,000,0001393/08/19
24682تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1102,000,00020,000,0001393/08/19
24681تهرانسعادت آبادمغازهرهن و اجاره17012,000,000330,000,0001393/08/19
24680تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1082,200,00020,000,0001393/08/19
24679تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1412,500,00050,000,0001393/08/19
24678تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1603,000,00030,000,0001393/08/19
24677تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن5269,000,0001393/08/19
24676تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره852,600,000100,000,0001393/08/19
24675تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن120200,000,0001393/08/19
24674تهرانستاری شمالیآپارتمانرهن و اجاره1201,500,00060,000,0001393/08/19
24673تهرانشاهین جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1251,500,00045,000,0001393/08/19
24672تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن114150,000,0001393/08/19
24671تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره75550,00043,000,0001393/08/19
24670تهرانپاسداران - نگارستانآپارتمانرهن و اجاره1404,500,00060,000,0001393/08/19
24666تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1452,500,00085,000,0001393/08/19
24665تهرانتهرانپارس - تیراندازآپارتمانرهن و اجاره78300,00040,000,0001393/08/19
24664تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره1584,500,00070,000,0001393/08/19
24663تهرانتهران نواداریرهن و اجاره95600,00040,000,0001393/08/19
24661تهرانجنت آبادآپارتمانرهن و اجاره721,000,00018,000,0001393/08/19
24656تهرانپیروزیآپارتمانرهن6750,000,0001393/08/19
24655تهرانپیامبر غربیآپارتمانرهن9870,000,0001393/08/19
24652تهرانپونک - بلوار کمالیآپارتمانرهن و اجاره1251,200,00045,000,0001393/08/19
24651تهرانبنی هاشمآپارتمانرهن و اجاره851,350,00030,000,0001393/08/19
24650تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1033,000,00050,000,0001393/08/19
قبلیبرگشت به صفحه قبلی 1 2 3 بعدی