رهن و اجاره املاک و مسکن در تهران و شهرستانها

لیست املاک های رهن، اجاره، و رهن و اجاره موجود: 1161 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهزیر بنامبلغ اجارهمبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
43642تهرانسهروردی شمالیمغازهرهن و اجاره6010,000,000100,000,0001394/03/07
43560تهرانمیدان وليعصرآپارتمانرهن و اجاره2251,800,00070,000,0001394/03/07
43622تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1324,000,00050,000,0001394/03/06
43621تهراننیاوران - مژده آپارتمانرهن125130,000,0001394/03/06
43620تهرانفرمانیه آپارتمانرهن و اجاره1043,500,00030,000,0001394/03/06
43619تهران نیاوران - یاسرآپارتمانرهن و اجاره26516,000,000100,000,0001394/03/06
43618تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره702,500,00015,000,0001394/03/06
43617تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره1162,000,00050,000,0001394/03/06
43616تهرانتلفنخانهآپارتمانرهن و اجاره94300,00085,000,0001394/03/06
43615تهراننفت شمالیآپارتمانرهن220330,000,0001394/03/06
43614تهرانمیرداماد آپارتمانرهن و اجاره1373,600,00030,000,0001394/03/06
43613تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1121,000,00025,000,0001394/03/06
43612تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانرهن و اجاره901,200,00050,000,0001394/03/06
43611تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانرهن و اجاره2103,300,00080,000,0001394/03/06
43610تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانرهن و اجاره652,000,00040,000,0001394/03/06
43608تهرانگلناز جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1052,000,00020,000,0001394/03/06
43607تهرانعباس آباد - مهنازآپارتمانرهن180170,000,0001394/03/06
43606تهرانعباس آباد آپارتمانرهن و اجاره1852,200,00030,000,0001394/03/06
43605تهرانعباس آباد - اندیشهآپارتمانرهن و اجاره1653,000,00030,000,0001394/03/06
43604تهرانفرشته - آفابزرگیاداریرهن و اجاره51018,000,000100,000,0001394/03/06
43603تهرانفرشته - تختیآپارتمانرهن و اجاره703,500,00030,000,0001394/03/06
43602تهراناندرزگوآپارتمانرهن151250,000,0001394/03/06
43601تهرانفرمانیه - اسدیآپارتمانرهن و اجاره1305,000,00050,000,0001394/03/06
43600تهرانفرمانیه آپارتمانرهن140215,000,0001394/03/06
43599تهرانسعادت آبادمغازهرهن و اجاره639,000,000200,000,0001394/03/06