رهن و اجاره املاک و مسکن در تهران و شهرستانها

لیست املاک های رهن، اجاره، و رهن و اجاره موجود: 2320 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهزیر بنامبلغ اجارهمبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
50394تهرانسردارجنگلآپارتمانرهن8075,000,0001394/05/12
50393تهرانبلوار گلابآپارتمانرهن و اجاره1102,000,00050,000,0001394/05/12
50392تهرانستارخان - شادمهرآپارتمانرهن و اجاره701,000,00040,000,0001394/05/12
50391تهرانستارخانآپارتمانرهن180180,000,0001394/05/12
50390تهرانمقدس اردبیلیآپارتماناجاره1707,500,0001394/05/12
50389تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره882,000,00065,000,0001394/05/12
50388تهراندولت - قناتآپارتمانرهن5060,000,0001394/05/12
50387تهراندولتآپارتمانرهن140140,000,0001394/05/12
50386تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره801,000,00045,000,0001394/05/12
50385تهرانجشنوارهآپارتمانرهن10270,000,0001394/05/12
50384تهراناستخرآپارتمانرهن و اجاره60300,00035,000,0001394/05/12
50383تهرانبلوار اردیبهشتآپارتمانرهن9580,000,0001394/05/12
50382تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره781,700,00050,000,0001394/05/12
50381تهراندولت - اختیاریهآپارتمانرهن و اجاره902,500,00030,000,0001394/05/12
50380تهراندولتآپارتمانرهن70120,000,0001394/05/12
50379تهراندولت - کیکاووسآپارتمانرهن185300,000,0001394/05/12
50378تهراندزآشیبآپارتمانرهن240240,000,0001394/05/12
50377تهراندارآبادآپارتمانرهن و اجاره1003,000,00030,000,0001394/05/12
50376تهرانایرانپارسآپارتمانرهن و اجاره60700,00020,000,0001394/05/12
50375تهرانشاهین جنوبیآپارتمانرهن و اجاره90450,00065,000,0001394/05/12
50374تهرانجنت آبادآپارتمانرهن و اجاره1051,300,00050,000,0001394/05/12
50373تهرانآبشناسانآپارتمانرهن و اجاره1061,350,00030,000,0001394/05/12
50372تهرانشهرک بعثتآپارتمانرهن و اجاره801,000,00032,000,0001394/05/12
50371تهرانجلفا - پیشدادآپارتمانرهن و اجاره851,800,00027,000,0001394/05/12
50370تهرانجلفاآپارتمانرهن و اجاره851,300,00025,000,0001394/05/12