رهن و اجاره املاک و مسکن در تهران و شهرستانها

لیست املاک های رهن، اجاره، و رهن و اجاره موجود: 4171 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهزیر بنامبلغ اجارهمبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
20217تهرانظفر _ فریدافشارآپارتمانرهن و اجاره1602,500,00020,000,0001393/07/07
20216تهرانظفر _ گوی آبادیآپارتمانرهن300290,000,0001393/07/07
20215تهرانظفر _ گوی آبادیآپارتمانرهن135150,000,0001393/07/07
20214تهرانطرشتآپارتمانرهن و اجاره62900,00015,000,0001393/07/07
20213تهرانصادقیهآپارتمانرهن و اجاره66200,00050,000,0001393/07/07
20212تهرانصادقیهآپارتمانرهن و اجاره66200,00050,000,0001393/07/07
20211تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره951,700,00020,000,0001393/07/07
20210تهرانصادقیهاداریرهن و اجاره1104,500,00070,000,0001393/07/07
20209تهرانصادقیهاداریرهن و اجاره120300,00080,000,0001393/07/07
20208تهرانصادقیه - گلنازاداریرهن85120,000,0001393/07/07
20207تهرانصادقیه - گلنازاداریرهن111140,000,0001393/07/07
20206تهرانصادقیهاداریرهن و اجاره83900,00025,000,0001393/07/07
20205تهرانشهرک زاندارمریآپارتمانرهن و اجاره145600,00090,000,0001393/07/07
20204تهرانشهر زیباآپارتمانرهن9287,000,0001393/07/07
20203تهرانشهرزیبامغازهرهن125250,000,0001393/07/07
20202تهرانشهران - ف دومآپارتمانرهن و اجاره62900,00020,000,0001393/07/07
20201تهرانشهران - کوهسارآپارتمانرهن و اجاره761,000,00025,000,0001393/07/07
20200تهرانشهرانآپارتمانرهن11540,000,0001393/07/07
20199تهرانشهرانآپارتمانرهن و اجاره70800,00020,000,0001393/07/07
20198تهرانشهران - کوهسارآپارتمانرهن و اجاره62750,00020,000,0001393/07/07
20197تهرانشهر زیباآپارتمانرهن16090,000,0001393/07/07
20196تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره68800,00025,000,0001393/07/07
20195تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره701,100,00010,000,0001393/07/07
20193تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره651,000,00020,000,0001393/07/07
20192تهرانشریعتی - قلهکآپارتمانرهن و اجاره932,000,00020,000,0001393/07/07
قبلیبرگشت به صفحه قبلی 1 2 3 بعدی