فايل های محبوب و پربيننده    ♥ ♥ ♥

رهن و اجاره املاک و مسکن در تهران و شهرستانها

لیست املاک های رهن، اجاره، و رهن و اجاره موجود: 5962 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهزیر بنامبلغ اجارهمبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
11123تهرانمیردامادآپارتمانرهن1401,500,00070,000,0001390/10/23
11122تهرانشریعتیاداریرهن6538,000,0001390/10/23
11121تهران نارمكآپارتمانرهن و اجاره62400,00015,000,0001390/10/23
11120تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن6031,000,0001390/10/23
11119تهرانسازمان برنامه شماليآپارتمانرهن و اجاره78400,00022,000,0001390/10/23
11118تهرانمجيديه جنوبيآپارتمانرهن و اجاره72560,0008,000,0001390/10/23
11117تهران نارمكآپارتمانرهن و اجاره90500,00025,000,0001390/10/23
11116تهرانشهرانآپارتمانرهن13055,000,0001390/10/23
11115تهرانشهراناداریرهن8049,000,0001390/10/23
11114تهراننارمکآپارتمانرهن5532,000,0001390/10/23
11113تهران نارمكآپارتمانرهن8051,000,0001390/10/23
11112تهراننارمك - 46متريآپارتمانرهن9055,000,0001390/10/23
11111تهرانمطهري - لارستانمغازهرهن و اجاره221,200,00010,000,0001390/10/23
11110تهرانگيشا - فرد هااداریرهن و اجاره1202,500,00020,000,0001390/10/23
11109تهرانفرشتهآپارتمانرهن170250,000,0001390/10/23
11108تهرانکریمخانآپارتمانرهن و اجاره27600,0006,000,0001390/10/23
11107تهرانکردستانآپارتمانرهن و اجاره1151,000,00020,000,0001390/10/23
قبلیبرگشت به صفحه قبلی 1 2 3 بعدی