رهن و اجاره املاک و مسکن در تهران و شهرستانها

لیست املاک های رهن، اجاره، و رهن و اجاره موجود: 1752 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهزیر بنامبلغ اجارهمبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
73955تهرانشهران - کوهسارمستغلاترهن و اجاره2202,500,000200,000,0001395/02/11
73954تهرانفرصت شیرازیمغازهرهن و اجاره113کارشناسیکارشناسی1395/02/11
73953تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره2407,500,000150,000,0001395/02/11
73952تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره853,000,00050,000,0001395/02/11
73951تهرانشهرک غربآپارتمانرهن135150,000,0001395/02/11
73950تهرانباقرخانمستغلاترهن500600,000,0001395/02/11
73949تهرانمرزدارانمغازهرهن و اجاره16015,000,000500,000,0001395/02/11
73947تهرانشیخ بهایی شمالیاداریرهن و اجاره38010,000,000300,000,0001395/02/11
73943تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1354,000,00070,000,0001395/02/11
73942تهراندروس - وارستهآپارتمانرهن و اجاره1103,000,00030,000,0001395/02/11
73941تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1051,400,000140,000,0001395/02/11
73940تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1351,400,000100,000,0001395/02/11
73939تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1806,000,000200,000,0001395/02/11
73938تهراناقدسیهآپارتمانرهن128205,000,0001395/02/11
73937تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره853,000,00020,000,0001395/02/11
73936تهرانامیرآبادآپارتمانرهن202300,000,0001395/02/11
73934تهرانشمس آبادآپارتمانرهن و اجاره1372,000,00030,000,0001395/02/11
73933تهرانپاک شمالیآپارتمانرهن و اجاره851,200,00035,000,0001395/02/11
73932تهرانفاطمی - گلهااداریرهن و اجاره1803,500,00050,000,0001395/02/11
73931تهرانکاشانی - گلهاآپارتمانرهن و اجاره1303,000,00020,000,0001395/02/11
73930تهرانسازمان برنامه شمالیآپارتمانرهن120140,000,0001395/02/11
73929تهرانفلسطین شمالیآپارتمانرهن و اجاره90600,00080,000,0001395/02/11
73928تهرانایران زمین شمالیآپارتمانرهن12090,000,0001395/02/11
72671تهراننارمک - گلستانآپارتمانرهن و اجاره58450,00030,000,0001395/02/11
73863تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن121200,000,0001395/02/09