رهن و اجاره املاک و مسکن در تهران و شهرستانها

لیست املاک های رهن، اجاره، و رهن و اجاره موجود: 6283 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهزیر بنامبلغ اجارهمبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
36882تهرانپاسداران - بوستانآپارتمانرهن145130,000,0001393/12/10
36881تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره651,200,00030,000,0001393/12/10
36880تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانرهن و اجاره95500,00045,000,0001393/12/10
36879تهرانجنت آبادآپارتمانرهن16090,000,0001393/12/10
36878تهرانستارخان - حبیب الهیآپارتمانرهن16090,000,0001393/12/10
36877تهرانتجریشآپارتمانرهن و اجاره351,100,00010,000,0001393/12/10
36876تهرانتهرانپارس - استخرآپارتمانرهن و اجاره100300,00060,000,0001393/12/10
36875تهرانبلوار پروینآپارتمانرهن و اجاره461,000,0005,000,0001393/12/10
36874تهرانحکیمیهمغازهرهن و اجاره6300,00010,000,0001393/12/10
36873تهرانتهران نومغازهرهن84400,000,0001393/12/10
36872تهرانتهران نوآپارتمانرهن و اجاره67800,00020,000,0001393/12/10
36871تهرانپونک - میرزا باباییآپارتمانرهن6555,000,0001393/12/10
36870تهرانپاسداران - گلستاناداریرهن240450,000,0001393/12/10
36869تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن7270,000,0001393/12/10
36868تهرانجنت آباد شمالیآپارتمانرهن و اجاره751,000,00020,000,0001393/12/10
36867تهرانجنت آباد مرکزیآپارتمانرهن و اجاره951,500,00035,000,0001393/12/10
36866تهرانتهرانپارس - استخرمغازهرهن و اجاره14820,000,000300,000,0001393/12/10
36865تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن102110,000,0001393/12/10
36864تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن و اجاره80200,00070,000,0001393/12/10
36863تهرانتهرانپارسآپارتمانرهن102135,000,0001393/12/10
36862تهرانبلوار پروینمغازهرهن70130,000,0001393/12/10
36861تهرانتهران نوآپارتمانرهن9040,000,0001393/12/10
36860تهرانتهران نوآپارتمانرهن8070,000,0001393/12/10
36859تهرانتهران نوآپارتمانرهن و اجاره801,000,00035,000,0001393/12/10
36858تهرانتهران نوآپارتمانرهن و اجاره61330,00020,000,0001393/12/10