رهن و اجاره املاک و مسکن در تهران و شهرستانها

لیست املاک های رهن، اجاره، و رهن و اجاره موجود: 4742 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهزیر بنامبلغ اجارهمبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
33211تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن7590,000,0001393/11/06
33210تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن و اجاره451,000,00050,000,0001393/11/06
33209تهرانیوسف آبادآپارتمانرهن195150,000,0001393/11/06
33208تهرانولنجک - فردهاآپارتمانرهن و اجاره2407,000,00050,000,0001393/11/06
33207تهرانهفت تیراداریرهن و اجاره174کارشناسیکارشناسی1393/11/06
33206تهرانونکاداریرهن و اجاره60030,000,000500,000,0001393/11/06
33205تهرانقائم مقام فراهانیآپارتمانرهن و اجاره1002,500,00030,000,0001393/11/06
33204تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1654,000,000230,000,0001393/11/06
33203تهرانکاشانکآپارتمانرهن و اجاره801,000,00015,000,0001393/11/06
33202تهراننیاوران - مژدهویلارهن و اجاره3008,000,000350,000,0001393/11/06
33201تهراننیاوران - عمارآپارتمانرهن و اجاره180200,000500,000,0001393/11/06
33200تهراننیاوران - مژدهآپارتمانرهن107140,000,0001393/11/06
33199تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1305,000,00050,000,0001393/11/06
33198تهراندلاوران آپارتمانرهن5245,000,0001393/11/06
33197تهرانمیرزای شیرازیاداریرهن و اجاره2606,500,000150,000,0001393/11/06
33196تهراننظام آباد - مدنیآپارتمانرهن و اجاره44100,00035,000,0001393/11/06
33195تهرانمطهریمغازهرهن و اجاره20055,000,000500,000,0001393/11/06
33194تهرانمیرداماداداریرهن141282,000,0001393/11/06
33193تهراننظام آبادآپارتمانرهن5035,000,0001393/11/06
33192تهرانمیرداماداداریرهن100280,000,0001393/11/06
33191تهراننارمک - سرسبزآپارتمانرهن130110,000,0001393/11/06
33190تهرانمیردامادمغازهرهن و اجاره203,500,00050,000,0001393/11/06
33189تهرانکرمان جنوبیآپارتمانرهن6055,000,0001393/11/06
33188تهرانگیشا - فردهاآپارتمانرهن و اجاره1502,000,00030,000,0001393/11/06
33187تهرانگیشا - فردهاآپارتمانرهن و اجاره1502,700,00030,000,0001393/11/06