رهن و اجاره املاک و مسکن در تهران و شهرستانها

لیست املاک های رهن، اجاره، و رهن و اجاره موجود: 3020 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهزیر بنامبلغ اجارهمبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
47020تهراناقدسیه - لالهآپارتمانرهن و اجاره1257,500,000937,500,0001394/04/08
47001تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانرهن6769,000,0001394/04/08
47000تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1001,200,00020,000,0001394/04/08
46999تهرانمحمودیهآپارتمانرهن و اجاره1556,900,00050,000,0001394/04/08
46998تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره1001,500,00015,000,0001394/04/08
46997تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره932,200,00020,000,0001394/04/08
46996تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره932,000,00050,000,0001394/04/08
46995تهرانمطهری - ترکمنستانآپارتمانرهن و اجاره1201,200,000100,000,0001394/04/08
46994تهرانمطهری - میرعمادآپارتمانرهن220300,000,0001394/04/08
46993تهرانکامرانیه جنوبیآپارتمانرهن180350,000,0001394/04/08
46992تهراندستور جنوبیآپارتمانرهن و اجاره902,500,00045,000,0001394/04/08
46991تهرانقیطریه - چیذرآپارتمانرهن200250,000,0001394/04/08
46990تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1152,500,00050,000,0001394/04/08
46989تهرانمیدان میناآپارتمانرهن138180,000,0001394/04/08
46988تهرانمیرداماد - نفت مغازهرهن و اجاره188,500,00050,000,0001394/04/08
46987تهرانمیدان مادراداریرهن و اجاره853,000,00030,000,0001394/04/08
46986تهرانفرمانیهآپارتمانرهن136390,000,0001394/04/08
46985تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1023,000,00035,000,0001394/04/08
46984تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره1606,000,00060,000,0001394/04/08
46982تهرانمیرداماد اداریرهن و اجاره1004,500,00030,000,0001394/04/08
46981تهرانصادقی قمیآپارتمانرهن3301,200,000,0001394/04/08
46980تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره801,500,00070,000,0001394/04/08
46979تهرانطرشت شمالیآپارتمانرهن6045,000,0001394/04/08
46978تهراننیاوران - مژده آپارتمانرهن و اجاره1605,500,00050,000,0001394/04/08
46977تهراننیاوران - مژده آپارتمانرهن و اجاره1605,500,00050,000,0001394/04/08