رهن و اجاره املاک و مسکن در تهران و شهرستانها

لیست املاک های رهن، اجاره، و رهن و اجاره موجود: 4171 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهزیر بنامبلغ اجارهمبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
22843تهرانجنت آباد - چهار باغمغازهرهن و اجاره201,350,00010,000,0001393/08/03
22842تهرانسهروردي شماليمغازهرهن و اجاره6312,000,00060,000,0001393/08/03
22841تهرانعباس آباد مغازهرهن و اجاره196400,000700,000,0001393/08/03
22837تهرانگلبرگ غربیآپارتمانرهن و اجاره62150,00038,000,0001393/08/03
22836تهراناشرفی - باهنرمغازهرهن و اجاره8015,000,000500,000,0001393/08/03
22835تهرانشهرک ژاندارمریمغازهرهن و اجاره364,000,00055,000,0001393/08/03
22805تهرانپیامبر غربیمغازهرهن و اجاره477,000,000100,000,0001393/08/03
22777تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره972,000,00025,000,0001393/08/03
22776تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره75700,00060,000,0001393/08/03
22775تهرانصادقیه - ف دومآپارتمانرهن و اجاره1452,400,00020,000,0001393/08/03
22774تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1101,800,00020,000,0001393/08/03
22773تهرانصادقیه - گلابآپارتمانرهن83100,000,0001393/08/03
22771تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره22512,000,000100,000,0001393/08/03
22770تهرانشهرک غربآپارتمانرهن و اجاره1434,000,00050,000,0001393/08/03
22769تهرانشهرانآپارتمانرهن و اجاره72200,00050,000,0001393/08/03
22768تهرانشهرانآپارتمانرهن7262,000,0001393/08/03
22767تهرانشهرانآپارتمانرهن و اجاره1152,000,00030,000,0001393/08/03
22766تهرانشهرانآپارتمانرهن10870,000,0001393/08/03
22765تهراندولت - کیکاووسآپارتمانرهن و اجاره1152,500,00020,000,0001393/08/03
22764تهراننیاوران آپارتمانرهن و اجاره501,000,00015,000,0001393/08/03
22762تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1201,200,00040,000,0001393/08/03
22761تهرانجردناداریرهن6001,500,000,0001393/08/03
22760تهرانجنت آباد - 4 باغآپارتمانرهن و اجاره961,000,00050,000,0001393/08/03
22759تهرانمرزداراناداریرهن و اجاره2507,000,000100,000,0001393/08/03
22758تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانرهن و اجاره1051,600,00020,000,0001393/08/03
1 2 3 صفحه بعدیبعدی