رهن و اجاره املاک و مسکن در تهران و شهرستانها

لیست املاک های رهن، اجاره، و رهن و اجاره موجود: 3863 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهزیر بنامبلغ اجارهمبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
22393تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره83کارشناسیکارشناسی1393/07/28
22392تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن و اجاره821,000,00035,000,0001393/07/28
22391تهرانشهرک ژاندارمریاداریرهن و اجاره752,500,00020,000,0001393/07/28
22390تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانرهن110145,000,0001393/07/28
22389تهرانشهرانآپارتمانرهن و اجاره86700,00030,000,0001393/07/28
22388تهرانشهران - کوهسارآپارتمانرهن10180,000,0001393/07/28
22387تهرانشهران - کوهسارآپارتمانرهن5040,000,0001393/07/28
22386تهرانشهرانآپارتمانرهن و اجاره66700,00030,000,0001393/07/28
22385تهرانشهران - ف اولآپارتمانرهن و اجاره451,000,00010,000,0001393/07/28
22384تهرانشهرانآپارتمانرهن و اجاره105500,00080,000,0001393/07/28
22383تهرانشهرآراآپارتمانرهن8460,000,0001393/07/28
22382تهرانمجیدیه شمالیآپارتمانرهن و اجاره77900,00040,000,0001393/07/28
22381تهرانشمس آبادآپارتمانرهن140150,000,0001393/07/28
22380تهرانشریعتی - طالقانیآپارتمانرهن11270,000,0001393/07/28
22379تهرانشاهین شمالیآپارتمانرهن135135,000,0001393/07/28
22378تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره75400,00060,000,0001393/07/28
22377تهرانجهان کودکآپارتمانرهن و اجاره952,800,00030,000,0001393/07/28
22376تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1253,000,00075,000,0001393/07/28
22375تهراندولتآپارتمانرهن150220,000,0001393/07/28
22374تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1002,000,00050,000,0001393/07/28
22373تهرانآیت الله کاشانیآپارتمانرهن6075,000,0001393/07/28
22372تهرانپاسداران - گلستانآپارتمانرهن150150,000,0001393/07/28
22371تهرانسعادت آبادآپارتمانرهن و اجاره1441,500,00040,000,0001393/07/28
22370تهرانستارخاناداریرهن100150,000,0001393/07/28
22369تهرانایرانپارسآپارتمانرهن و اجاره70900,00030,000,0001393/07/28
1 2 3 صفحه بعدیبعدی