رهن و اجاره املاک و مسکن در تهران و شهرستانها

لیست املاک های رهن، اجاره، و رهن و اجاره موجود: 4877 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهزیر بنامبلغ اجارهمبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
23658یاسوجامام رضاتجاریاجاره180700,0001393/08/09
23657تهرانباغ فیضآپارتمانرهن و اجاره1201,500,00060,000,0001393/08/09
23656تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانرهن و اجاره1253,400,00030,000,0001393/08/09
23655تهرانولنجک - فردهاآپارتمانرهن و اجاره802,800,00050,000,0001393/08/09
23654تهرانولنجک - زوج هاآپارتمانرهن و اجاره1242,000,00030,000,0001393/08/09
23560تهرانپیروزی - شکوفهآپارتمانرهن4123,000,0001393/08/09
23557تهرانپیروزی - پرستارآپارتمانرهن10585,000,0001393/08/09
23050تهرانپیروزی - ابوذرآپارتمانرهن و اجاره57400,00022,000,0001393/08/09
22402تهرانپیروزی - نیکنامآپارتمانرهن و اجاره53400,00012,000,0001393/08/09
15494تهران شهدا - خ خورشيدآپارتمانرهن و اجاره45300,00025,000,0001393/08/09
23653تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1352,500,00040,000,0001393/08/08
23652تهراننیروی هوایی آپارتمانرهن108100,000,0001393/08/08
23651تهراننیروی هواییمغازهرهن و اجاره1001,500,000150,000,0001393/08/08
23650تهران تسلیحاتآپارتمانرهن6540,000,0001393/08/08
23649تهراننظام آباد _ مدنیآپارتمانرهن و اجاره42450,0005,000,0001393/08/08
23648تهراننارمک _ هفت حوضاداریرهن و اجاره611,500,00025,000,0001393/08/08
23647تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره701,100,00020,000,0001393/08/08
23646تهراننارمکاداریرهن و اجاره1151,500,00060,000,0001393/08/08
23645تهراننارمکآپارتمانرهن7555,000,0001393/08/08
23644تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره70900,00010,000,0001393/08/08
23643تهراننارمکآپارتمانرهن و اجاره95300,00050,000,0001393/08/08
23642تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره1201,800,00090,000,0001393/08/08
23641تهرانمیرداماداداریرهن و اجاره1106,500,00050,000,0001393/08/08
23640تهرانمیردامادآپارتمانرهن و اجاره140500,000200,000,0001393/08/08
23639تهرانمرزداران - سپهرآپارتمانرهن و اجاره1402,500,00070,000,0001393/08/08
1 2 3 صفحه بعدیبعدی