رهن و اجاره املاک و مسکن در تهران و شهرستانها

لیست املاک های رهن، اجاره، و رهن و اجاره موجود: 2146 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهزیر بنامبلغ اجارهمبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
68572تهرانشمس ابادمغازهرهن و اجاره76500,00015,000,0001394/11/20
68571تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1822,000,000210,000,0001394/11/20
68570تهرانشمس آبادمغازهرهن100350,000,0001394/11/20
68569تهرانولنجکآپارتمانرهن و اجاره1003,000,00030,000,0001394/11/20
68568تهرانقیطریهآپارتمانرهن73135,000,0001394/11/20
68567تهرانفرمانیه غربیآپارتمانرهن و اجاره953,200,000100,000,0001394/11/20
68566تهرانشهر آرامغازهرهن و اجاره20015,000,000150,000,0001394/11/20
68565تهرانمرزدارانآپارتمانرهن و اجاره881,700,00040,000,0001394/11/20
68564تهرانپاسداران شمالیآپارتمانرهن و اجاره1254,000,00050,000,0001394/11/20
68563تهرانفرشتهآپارتمانرهن103330,000,0001394/11/20
68562تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانرهن و اجاره1202,000,000120,000,0001394/11/20
68561تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره932,500,00025,000,0001394/11/20
68560تهرانتجریشمغازهرهن و اجاره10520,000,000200,000,0001394/11/20
68559تهراننیاورانآپارتمانرهن65130,000,0001394/11/20
68558تهرانهروی - ظابطیمستغلاترهن و اجاره1192,000,00015,000,0001394/11/20
68557تهرانهروی - ساقدوشاداریرهن95180,000,0001394/11/20
68556تهرانولیعصر - پارک ویآپارتمانرهن و اجاره11815,000,00050,000,0001394/11/20
68555تهرانولیعصر - پارک ساعیآپارتمانرهن و اجاره1203,000,00030,000,0001394/11/20
68554تهراندبستانآپارتمانرهن10085,000,0001394/11/20
68553تهرانولیعصرآپارتمانرهن و اجاره1739,000,000100,000,0001394/11/20
68552تهرانظفر- فرید افشارآپارتمانرهن و اجاره320کارشناسیکارشناسی1394/11/20
68551تهرانظفر - گوی آبادیآپارتمانرهن و اجاره1002,800,00050,000,0001394/11/20
68550تهرانشهید کردآپارتمانرهن و اجاره701,600,00040,000,0001394/11/20
68549تهرانسهروردي شماليمغازهرهن و اجاره3715,000,000150,000,0001394/11/20
68548تهرانعباس آباداداریرهن و اجاره1146,000,00050,000,0001394/11/20