خرید و فروش باغ در تهران و شهرستانها

لیست باغ های موجود جهت خرید : 198 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع معاملهمساحت زمینقیمت متراژ/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
73869لاهیجانلاشیدانخرید2,640350,000924,000,0001395/02/11
73395کرجماهدشتخرید5,00011,000550,000,0001395/02/08
73162تنکابنلشتوخرید2,250200,000450,000,0001395/02/04
72091ساریبلوار انقلابخرید3,48260,000208,000,0001395/01/23
53769نکاقلعه سرخرید3,48260,000208,000,0001395/01/23
71842تهرانپیروزی - ابوذزخرید1,000150,000150,000,0001395/01/21
71841اسلامشهرعلی آباد قاجارخرید1,000150,000150,000,0001395/01/21
71757دماوندگیلاوندخرید2,000700,0001,400,000,0001395/01/21
52990هشتگرد سنقرآباد - رامجینخرید1,170180,000210,000,0001395/01/21
71724نظرآباددنگیزکخرید3,000100,000300,000,0001395/01/19
71239تنکابنخرم آبادخرید10,200400,0004,080,000,0001395/01/06
71180قائم شهرکوچکسراخرید4,000400,000,0001394/12/25
70596دماوندگیلاوندخرید70070,000500,000,0001394/12/12
70323دماوندگیلاوندخرید700750,000525,000,0001394/12/10
68117کرجمحمدشهرخرید20,000350,0007,000,000,0001394/11/17
67266آملکمانگرکلاخرید2,80060,000170,000,0001394/11/07
66880اسلامشهرگلشنخرید1,500600,000,0001394/11/04
66080گرگانروستای کلاجانخرید4,000110,000440,000,0001394/10/23
66079اهر اهر - تبریزخرید18,00030,00060,000,0001394/10/23
65655تهرانمیدان شهر زیباخرید3,5861,000,0003,586,000,0001394/10/17
64690بابلسرخیابان امامخرید4,000125,000500,000,0001394/10/09
63627کرجارنگه خرید5501,000,000550,000,0001394/09/28
62988نوشهرآباندانکخرید70030,000,0001394/09/23
62813کرجمحمد شهرخرید806320,000258,000,0001394/09/18
61514خرمدره ابهر - خرمدرهخرید5,50030,000150,000,0001394/09/03