خرید و فروش باغ در تهران و شهرستانها

لیست باغ های موجود جهت خرید : 144 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع معاملهمساحت زمینقیمت متراژ/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
32533هشتگردهشتگردخرید400138,000,00055,000,0001393/10/30
26852رشتزیباکنارخرید300100,00030,000,0001393/10/30
26851رشتزیبا کنارخرید2,000700,0001,400,000,0001393/10/30
32126تاکستان تاکستان - ابهرخرید13,00015,300200,000,0001393/10/27
31933شیرازجاده شیرازخرید1,00025,000,0001393/10/24
30098تنکابن نصیر آباد خرید5,100150,000765,000,0001393/10/20
30613بابلسربهنمیرخرید3,00030,0009,000,0001393/10/14
30440تنکابنلوله گازخرید1,00080,00080,000,0001393/10/13
30099تنکابنعماریهخرید330220,00072,600,0001393/10/09
30097تنکابن گراکو خرید360200,00072,000,0001393/10/09
30096تنکابنمیرکریمیخرید48122,000,017105,820,0001393/10/09
28387تنکابنکمربندیخرید300170,00051,000,0001393/10/09
28371تنکابنکمربندیخرید1,650200,000330,000,0001393/10/09
29780تنکابنگراکوخرید7001,000,000700,000,0001393/10/07
8017سلمانشهرشهرک صنعتیخرید100,00020,0002,000,000,0001393/10/07
7943سلمانشهرکرکاسخرید100,00050,0005,000,000,0001393/10/07
29362تنکابنلوله گازخرید1,00075,00075,000,0001393/10/05
29238کرججاده چالوسمعاوضه1,000250,000250,000,0001393/10/03
29237کرج جاده چالوسخرید1,500250,000375,000,0001393/10/03
28841تنکابندو راهی لشتوخرید1,000110,000110,000,0001393/10/01
28400تنکابنکمربندیخرید2,80033,50093,800,0001393/09/26
28394تنکابنکمربندیخرید1,900200,000380,000,0001393/09/26
28392تنکابنکمربندیخرید2,000200,000400,000,0001393/09/26
28391تنکابنکمربندیخرید530185,500,0001393/09/26
28385تنکابنکمربندیخرید268700180,000,0001393/09/26