خرید و فروش باغ در تهران و شهرستانها

لیست باغ های موجود جهت خرید : 214 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع معاملهمساحت زمینقیمت متراژ/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
78562بابلدرونکلاخرید3,80070,000266,000,0001395/04/22
78248کرجزیبا دشتخرید2,000135,000270,000,0001395/04/20
78091کرجبلوار باغستانخرید400260,000,0001395/04/19
78020رامسربلوار شهید باهنرمعاوضه4,000130,000460,000,0001395/04/19
77440شاهرودروستای گرجیخرید5,00036,000180,000,0001395/04/08
77319خلخالخوجینخرید6,000350,000,000350,000,0001395/04/07
76817اسکوچای کنارخرید1,00080,000,00080,000,0001395/03/30
76248گرگان گرگان - تهرانخرید26,000220,0005,700,000,0001395/03/23
76153دماوندروبروی ده سربندانخرید1,000160,00016,000,0001395/03/22
75108بابلسرصفاییهخرید1,000350,000,0001395/03/22
76073 فیروزکوهارجمندخرید36,00070,0002,500,000,0001395/03/21
52990هشتگرد سنقرآباد - رامجینخرید1,170180,000210,000,0001395/03/05
74758قمجاده كاشانخرید2,20040,00080,000,0001395/03/05
74763لنگرودليسه رودخرید4,000150,000,000150,000,0001395/03/05
74777قزوینجاده فارسیانخرید100,00035,0003,500,000,0001395/03/05
74685هشتگردهشتگردخرید981250,000250,000,0001395/02/25
74684تنکابنقلعه گردن خرید15,588120,0001,850,000,0001395/02/24
73869لاهیجانلاشیدانخرید2,640350,000924,000,0001395/02/11
73395کرجماهدشتخرید5,00011,000550,000,0001395/02/08
73162تنکابنلشتوخرید2,250200,000450,000,0001395/02/04
53769نکاقلعه سرخرید3,48260,000208,000,0001395/01/23
72091ساریبلوار انقلابخرید3,48260,000208,000,0001395/01/23
71757دماوندگیلاوندخرید2,000700,0001,400,000,0001395/01/21
71841اسلامشهرعلی آباد قاجارخرید1,000150,000150,000,0001395/01/21
71842تهرانپیروزی - ابوذزخرید1,000150,000150,000,0001395/01/21