خرید و فروش باغ در تهران و شهرستانها

لیست باغ های موجود جهت خرید : 177 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع معاملهمساحت زمینقیمت متراژ/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
61514خرمدره ابهر - خرمدرهخرید5,50030,000150,000,0001394/09/03
52990هشتگرد سنقرآباد - رامجینخرید1,170180,000210,000,0001394/09/01
57211دماوندفرامهخرید1,6501,500,00024,750,000,0001394/07/18
55887مراغهآغاجریخرید80,00040,0001394/07/04
54363کرججاده چالوس خرید1,000400,000400,000,0001394/06/18
53917کرجچالوسخرید1,200583,000700,000,0001394/06/16
53769نکاقلعه سرخرید3,48260,000208,000,0001394/06/14
52858نظرآبادجاده کریم آبادخرید10,00050,000500,000,0001394/06/07
30613بابلسربهنمیرخرید3,00030,00090,000,0001394/06/07
48222ریجاده ورامینخرید11,500400,000,0001394/05/27
45632تنکابننعمت آبادخرید4,000700,000,0001394/05/27
51825لنگروداطاقورخرید10,9606,50071,000,0001394/05/25
49781شفتشفت - جیردهخرید23,00080,0001,840,000,0001394/05/07
44406رضوانشهرسعدیخرید6,00030,0001394/05/06
49345شمیراناتفشمخرید14,0002,000,00030,000,000,0001394/05/04
49284اصفهانامام خمینیخرید8,000820,0006,500,000,000,0001394/05/04
48616دماونددشتمزارخرید290551,000,0001394/04/27
35525نظرآبادهشتگردخرید1,00060,00060,000,0001394/04/21
47913 آبیک روستای خوزنانخرید560220,000123,000,0001394/04/20
47870دماوندقاضیخرید1,7001,000,0001,700,000,0001394/04/18
47829ساریورزشخرید10,60027,000286,200,0001394/04/18
46611آملدو راهی اوجی آبادخرید6,00045,000300,000,0001394/04/09
44157ساریگهربارانخرید5,00060,000300,000,0001394/03/31
45637 فیروزکوهارجمندخرید15,000100,0001,500,000,0001394/03/30
44405کرجمارلیکخرید750240,000180,000,0001394/03/17