خرید و فروش باغ در تهران و شهرستانها

لیست باغ های موجود جهت خرید : 203 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع معاملهمساحت زمینقیمت متراژ/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
74777قزوینجاده فارسیانخرید100,00035,0003,500,000,0001395/03/05
74763لنگرودليسه رودخرید4,000150,000,000150,000,0001395/03/05
74758قمجاده كاشانخرید2,20040,00080,000,0001395/03/05
52990هشتگرد سنقرآباد - رامجینخرید1,170180,000210,000,0001395/03/05
74685هشتگردهشتگردخرید981250,000250,000,0001395/02/25
74684تنکابنقلعه گردن خرید15,588120,0001,850,000,0001395/02/24
73869لاهیجانلاشیدانخرید2,640350,000924,000,0001395/02/11
73395کرجماهدشتخرید5,00011,000550,000,0001395/02/08
73162تنکابنلشتوخرید2,250200,000450,000,0001395/02/04
72091ساریبلوار انقلابخرید3,48260,000208,000,0001395/01/23
53769نکاقلعه سرخرید3,48260,000208,000,0001395/01/23
71842تهرانپیروزی - ابوذزخرید1,000150,000150,000,0001395/01/21
71841اسلامشهرعلی آباد قاجارخرید1,000150,000150,000,0001395/01/21
71757دماوندگیلاوندخرید2,000700,0001,400,000,0001395/01/21
71724نظرآباددنگیزکخرید3,000100,000300,000,0001395/01/19
71239تنکابنخرم آبادخرید10,200400,0004,080,000,0001395/01/06
71180قائم شهرکوچکسراخرید4,000400,000,0001394/12/25
70596دماوندگیلاوندخرید70070,000500,000,0001394/12/12
70323دماوندگیلاوندخرید700750,000525,000,0001394/12/10
68117کرجمحمدشهرخرید20,000350,0007,000,000,0001394/11/17
67266آملکمانگرکلاخرید2,80060,000170,000,0001394/11/07
66880اسلامشهرگلشنخرید1,500600,000,0001394/11/04
66080گرگانروستای کلاجانخرید4,000110,000440,000,0001394/10/23
66079اهر اهر - تبریزخرید18,00030,00060,000,0001394/10/23
65655تهرانمیدان شهر زیباخرید3,5861,000,0003,586,000,0001394/10/17