خرید و فروش باغ در تهران و شهرستانها

لیست باغ های موجود جهت خرید : 160 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع معاملهمساحت زمینقیمت متراژ/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
46611آملدو راهی اوجی آبادخرید6,00045,000300,000,0001394/04/09
44157ساریگهربارانخرید5,00060,000300,000,0001394/03/31
45637 فیروزکوهارجمندخرید15,000100,0001,500,000,0001394/03/30
45632تنکابننعمت آبادخرید4,000700,000,0001394/03/29
44406رضوانشهرسعدیخرید6,00030,0001394/03/18
44405کرجمارلیکخرید750240,000180,000,0001394/03/17
41566بهشهر بهشهر - گرگانخرید15,00040,000600,000,0001394/02/21
41438آملولیسدهخرید4,400,000700,0001394/02/20
40411قائم شهرشهرود کلاخرید380260,0001394/02/08
40261هشتگرد کریم آبادخرید9,00045,000405,000,0001394/02/06
38225آملنورخرید2,000150,000300,000,0001394/01/09
38222بابلدرونکلای شرقیخرید10,00035,000350,000,0001394/01/08
35525نظرآبادهشتگردخرید1,00060,00060,000,0001393/12/12
35903دماوندکمربندگخرید1,2001,000,0001,200,000,0001393/11/30
34069رویانبازیار کلاخرید2,000700,000,0001393/11/13
33634دماوندهمندخرید1,00095,00095,000,0001393/11/10
33632دماوندهمندخرید2,200135,000297,000,0001393/11/10
32533هشتگردهشتگردخرید400138,000,00055,000,0001393/10/30
26852رشتزیباکنارخرید300100,00030,000,0001393/10/30
26851رشتزیبا کنارخرید2,000700,0001,400,000,0001393/10/30
32126تاکستان تاکستان - ابهرخرید13,00015,300200,000,0001393/10/27
31933شیرازجاده شیرازخرید1,00025,000,0001393/10/24
30098تنکابن نصیر آباد خرید5,100150,000765,000,0001393/10/20
30613بابلسربهنمیرخرید3,00030,0009,000,0001393/10/14
30440تنکابنلوله گازخرید1,00080,00080,000,0001393/10/13