خرید و فروش باغ در تهران و شهرستانها

لیست باغ های موجود جهت خرید : 187 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع معاملهمساحت زمینقیمت متراژ/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
68117کرجمحمدشهرخرید20,000350,0007,000,000,0001394/11/17
67266آملکمانگرکلاخرید2,80060,000170,000,0001394/11/07
66880اسلامشهرگلشنخرید1,500600,000,0001394/11/04
52990هشتگرد سنقرآباد - رامجینخرید1,170180,000210,000,0001394/11/04
66080گرگانروستای کلاجانخرید4,000110,000440,000,0001394/10/23
66079اهر اهر - تبریزخرید18,00030,00060,000,0001394/10/23
65655تهرانمیدان شهر زیباخرید3,5861,000,0003,586,000,0001394/10/17
64690بابلسرخیابان امامخرید4,000125,000500,000,0001394/10/09
63627کرجارنگه خرید5501,000,000550,000,0001394/09/28
62988نوشهرآباندانکخرید70030,000,0001394/09/23
62813کرجمحمد شهرخرید806320,000258,000,0001394/09/18
61514خرمدره ابهر - خرمدرهخرید5,50030,000150,000,0001394/09/03
57211دماوندفرامهخرید1,6501,500,00024,750,000,0001394/07/18
55887مراغهآغاجریخرید80,00040,0001394/07/04
54363کرججاده چالوس خرید1,000400,000400,000,0001394/06/18
53917کرجچالوسخرید1,200583,000700,000,0001394/06/16
53769نکاقلعه سرخرید3,48260,000208,000,0001394/06/14
52858نظرآبادجاده کریم آبادخرید10,00050,000500,000,0001394/06/07
30613بابلسربهنمیرخرید3,00030,00090,000,0001394/06/07
48222ریجاده ورامینخرید11,500400,000,0001394/05/27
45632تنکابننعمت آبادخرید4,000700,000,0001394/05/27
51825لنگروداطاقورخرید10,9606,50071,000,0001394/05/25
49781شفتشفت - جیردهخرید23,00080,0001,840,000,0001394/05/07
44406رضوانشهرسعدیخرید6,00030,0001394/05/06
49345شمیراناتفشمخرید14,0002,000,00030,000,000,0001394/05/04