املاک تجاری تهران و شهرستانها

لیست املاک تجاری جهت خرید، رهن، اجاره، رهن و اجاره و ... موجود: 113 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع معاملهبناقیمت متراژ/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
37885تهرانخیام شمالیخرید65020,000,00013,000,000,0001393/12/28
37439تهرانمظاهری - گلستانخرید14105,000,0001393/12/28
37355تهرانابریشمخرید2,3007,900,00032,000,000,0001393/12/28
36232تهرانعلامه جنوبیخرید5514,000,000770,000,0001393/12/28
33228زرندیه تهران - ساوهخرید450350,000,0001393/12/28
35384تهرانوحدتخرید25523,530,0006,000,000,0001393/11/26
14664گنبد جاده آزادشهرپیش خرید247,500,000180,000,0001393/11/25
33858تهرانشهرک غربخرید151,020,000,0001393/11/12
27896خمينی شهرخمینی شهرخرید150کارشناسیکارشناسی1393/09/28
28517کرجگلشهراجاره551,300,0001393/09/27
26524کرجفردیس مرکزیرهن و اجاره16013,500,000100,000,0001393/09/10
26433تهراندروازه دولتخرید6025,000,0001,500,000,0001393/09/07
24219اسلامشهرشهید عبدالهیخرید1703,000,000850,000,0001393/08/17
23658یاسوجامام رضااجاره180700,0001393/08/09
21521کرج45 متری گلشهرخرید527,700,000399,000,0001393/07/20
18826تهرانسهروردی شمالیخرید2445,000,0001393/06/29
18674تهرانستارخانخرید1612,900,000202,530,0001393/06/29
18307تالشتالشخرید600800,00014,000,000,0001393/06/26
17674تهرانرسالت _ هنگامخرید809,000,000500,000,0001393/06/23
16862تهرانجمهوريخرید12815,000,0001,920,000,0001393/06/17
14810تهرانشهرک راه آهن - خیابان دریاچهپیش خرید0کارشناسیکارشناسی1393/06/17
16566تهرانشادآباد - بازار آهنخرید487,000,000336,000,0001393/06/16
15487قشمامامخرید100240,000,000240,000,0001393/06/06
15278دزفولخیابان امام خمینیخرید21716,000,0003,500,000,0001393/05/11
15277اصفهانخیابان احمدآبادخرید160کارشناسیکارشناسی1393/05/11