رهن و اجاره و خرید و فروش آپارتمان در تهران و شهرستانها

لیست آپارتمان جهت خرید، رهن، اجاره، رهن و اجاره و ... موجود: 24031 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع معاملهزیر بناقیمت متراژ/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
77661قشمشهرک نریمانرهن9025,000,0001395/04/10
77657تهرانمجیدیه شمالیرهن و اجاره949,000,00045,000,0001395/04/10
77656تهرانمجیدیه شمالیرهن و اجاره1102,000,00030,000,0001395/04/10
77655تهراناستاد حسن بنارهن و اجاره601,100,00025,000,0001395/04/10
77654تهرانسه راه ارامنهرهن و اجاره901,200,00020,000,0001395/04/10
77653تهرانکرمان جنوبیرهن و اجاره951,000,00015,000,0001395/04/10
77650تهرانمرزدارانرهن و اجاره1401,700,00070,000,0001395/04/10
77649تهرانمرزدارانرهن و اجاره1062,200,00050,000,0001395/04/10
77644تهرانظفر - اطلسیرهن150450,000,0001395/04/10
77643تهرانظفر - نونهالانرهن و اجاره902,500,00050,000,0001395/04/10
77642تهرانظفررهن و اجاره651,500,00050,000,0001395/04/10
74618تهرانهمایونشهر جنوبیرهن و اجاره851,200,00012,000,0001395/04/10
77639تهرانفرشتهرهن و اجاره1757,500,000200,000,0001395/04/10
77638تهرانفرشته - آقا بزرگیرهن و اجاره33525,000,000200,000,0001395/04/10
77636تهرانپاسداران شمالیرهن220400,000,0001395/04/10
77635تهرانقیطریهرهن و اجاره1604,500,00030,000,0001395/04/10
77633تهرانقیطریهرهن و اجاره1504,300,000100,000,0001395/04/10
77632تهرانکامرانیه جنوبیرهن200450,000,0001395/04/10
76066تهرانمرزدارانرهن8590,000,0001395/04/10
77444تهرانولیعصر - زرتشتخرید2203,900,000858,000,0001395/04/10
77630تهرانبلوار فرحزادی رهن و اجاره1352,500,00050,000,0001395/04/10
77629تهرانشهران - کوهساررهن1001001395/04/10
77628تهرانشمس آبادرهن و اجاره1801,500,000100,000,0001395/04/10
77627تهرانبلوار بیژنرهن و اجاره1401,000,000100,000,0001395/04/10
77626تهرانشهید کردرهن و اجاره1002,500,00010,000,0001395/04/10