رهن و اجاره و خرید و فروش آپارتمان در تهران و شهرستانها

لیست آپارتمان جهت خرید، رهن، اجاره، رهن و اجاره و ... موجود: 18350 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع معاملهزیر بناقیمت متراژ/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
47418تهراندارآبادخرید23011,000,0002,529,999,8721394/04/13
47417تهرانجنت آباد مرکزیخرید905,250,000472,500,0001394/04/13
47416تهرانجنت آباد شمالیخرید1105,000,000550,000,0001394/04/13
47415تهرانشاهین شمالیخرید895,700,000507,300,0001394/04/13
47413تهرانجردنخرید1609,000,0001,440,000,0001394/04/13
47410تهرانتهرانپارسخرید905,000,000450,000,0001394/04/13
47405تهرانپاسداران - گلستانخرید10511,000,0001,155,000,0001394/04/13
47403تهرانوفا آذر جنوبیخرید905,900,000531,000,0001394/04/13
47402تهرانسردار جنگلخرید875,400,000469,800,0001394/04/13
47401تهرانپونک - فکوریخرید1505,550,000832,500,0001394/04/13
47400تهرانپونکخرید1205,000,000600,000,0001394/04/13
47399تهرانپاسدارانخرید975,500,000533,500,0001394/04/13
47398تهرانپاسداران - بوستانخرید2005,200,0001,040,000,0001394/04/13
47396تهرانباغ فیضخرید864,000,000344,000,0001394/04/13
47395تهرانامیرآباد شمالیخرید1065,800,000614,800,0001394/04/13
47394تهرانامیرآبادشمالیخرید886,500,000572,000,0001394/04/13
47391تهراناقدسیهخرید1207,700,000924,000,0001394/04/13
47390تهراناقدسیهخرید1275,900,000750,000,0001394/04/13
47388تهراناشرفی اصفهانیخرید1555,000,000775,000,0001394/04/13
47387تهراناشرفی - تیراژهخرید1014,700,000474,700,0001394/04/13
47386تهرانازگلخرید1257,500,000937,500,0001394/04/13
47385تهرانازگلخرید88480,000,0001394/04/13
47378تهرانکاشانی - بهنامخرید1207,600,000912,000,0001394/04/13
47376تهرانآجودانیهخرید29813,000,0003,874,000,0001394/04/13
47373تهرانولنجک - فردهارهن125170,000,0001394/04/13