رهن و اجاره و خرید و فروش آپارتمان در تهران و شهرستانها

لیست آپارتمان جهت خرید، رهن، اجاره، رهن و اجاره و ... موجود: 14364 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع معاملهزیر بناقیمت متراژ/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
33514تهرانهاشمی - کارون خرید783,000,000234,000,0001393/11/08
33512تهرانولنجک - زوج هارهن85100,000,0001393/11/08
33511تهراننیروی هوایی - ششمرهن و اجاره93900,00045,000,0001393/11/08
33510تهرانسی متری نیروی هواییرهن و اجاره1401,800,00030,000,0001393/11/08
33509تهراننیروی هوایی - دومرهن5540,000,0001393/11/08
33508تهراننیاوران - مژدهرهن141250,000,0001393/11/08
33507تهراننظام آبادرهن5942,000,0001393/11/08
33506تهراننظام آباد - مدنیرهن و اجاره125500,00070,000,0001393/11/08
33505تهراننارمکرهن5755,000,0001393/11/08
33504تهرانگلبرگ غربیرهن و اجاره701,750,00010,000,0001393/11/08
33503تهراننارمک - گلبرگرهن و اجاره60220,00035,000,0001393/11/08
33502تهراننارمکرهن8380,000,0001393/11/08
33501تهراننارمک - 46 متریرهن و اجاره50900,00010,000,0001393/11/08
33500تهراننارمکرهن5048,000,0001393/11/08
33499تهراننارمکرهن و اجاره2504,000,000100,000,0001393/11/08
33496تهراننارمکرهن7570,000,0001393/11/08
33495تهرانمیردامادرهن و اجاره804,500,00040,000,0001393/11/08
33494تهرانمیردامادرهن58100,000,0001393/11/08
33493تهرانمیرداماداجاره1134,000,0001393/11/08
33492تهرانشریعتی - معلمرهن5955,000,0001393/11/08
33491تهرانمیرزای شیرازیرهن و اجاره1,800100,000,000300,000,0001393/11/08
33489تهرانشهرک ژاندارمریرهن و اجاره851,500,00030,000,0001393/11/08
33488تهرانمرزداران - ابراهیمیرهن و اجاره40500,0005,000,0001393/11/08
33487تهرانکرمان جنوبیرهن11080,000,0001393/11/08
33486تهرانکرمان جنوبیرهن5947,000,0001393/11/08