رهن و اجاره و خرید و فروش آپارتمان در تهران و شهرستانها

لیست آپارتمان جهت خرید، رهن، اجاره، رهن و اجاره و ... موجود: 19916 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع معاملهزیر بناقیمت متراژ/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
56751تهرانهفت تیرخرید45کارشناسیکارشناسی1394/07/12
56750تهرانسعادت آبادرهن و اجاره1602,600,00050,000,0001394/07/12
56749تهرانصرافهای جنوبیرهن83126,000,0001394/07/12
56748تهرانسعادت آبادرهن و اجاره1353,200,00050,000,0001394/07/12
56747تهرانسعادت آبادرهن115115,000,0001394/07/12
56746تهرانسعادت آبادرهن و اجاره1052,100,00030,000,0001394/07/12
56745تهرانستارخان - نصرترهن و اجاره65900,00015,000,0001394/07/12
56743تهرانستارخانرهن165100,000,0001394/07/12
56742تهرانستارخان - حبیب اللهیرهن9085,000,0001394/07/12
56741تهرانستارخان - شادمانرهن و اجاره1351,500,00030,000,0001394/07/12
56740تهرانشاهین شمالیرهن و اجاره60400,00040,000,0001394/07/12
56739تهرانجنت آباد شمالیرهن6060,000,0001394/07/12
56737تهرانسهروردی شمالیرهن7478,000,0001394/07/12
56736تهرانشریعتی - باغ صبارهن و اجاره901,000,00030,000,0001394/07/12
56735تهرانشریعتیرهن و اجاره651,000,00035,000,0001394/07/12
56734تهرانشریعتیرهن5865,000,0001394/07/12
56733تهرانشهرک ژاندارمریرهن و اجاره186800,000100,000,0001394/07/12
56732تهرانشهرک غربرهن و اجاره1584,500,00060,000,0001394/07/12
56731تهرانشهرک غربرهن و اجاره741,800,00018,000,0001394/07/12
56729تهرانشهرک غربرهن و اجاره741,800,00018,000,0001394/07/12
56728تهرانشیخ بهایی شمالیرهن و اجاره903,000,00030,000,0001394/07/12
56727تهرانگلناز جنوبیرهن12085,000,0001394/07/12
56726تهرانصادقیهرهن و اجاره941,000,00050,000,0001394/07/12
56725تهرانلویزان - فرشادیرهن و اجاره65500,00020,000,0001394/07/12
56724تهرانمرزدارانرهن و اجاره105600,000110,000,0001394/07/12