رهن و اجاره و خرید و فروش آپارتمان در تهران و شهرستانها

لیست آپارتمان جهت خرید، رهن، اجاره، رهن و اجاره و ... موجود: 15988 مورد

کد ملکشهرآدرسنوع معاملهزیر بناقیمت متراژ/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
36969تهرانلویزانرهن4645,000,0001393/12/10
36966تهرانمیردامادرهن و اجاره834,000,000100,000,0001393/12/10
36965تهرانمیردامادرهن114200,000,0001393/12/10
36964تهرانگاندیرهن و اجاره772,500,00035,000,0001393/12/10
36963تهرانگرگان - نامجورهن6040,000,0001393/12/10
36962تهرانلویزانرهن و اجاره50450,0009,000,0001393/12/10
36961تهرانلویزانرهن7380,000,0001393/12/10
36960تهرانمجیدیه جنوبیرهن7370,000,0001393/12/10
36959تهرانکرمان جنوبیرهن7660,000,0001393/12/10
36958تهرانمجیدیه شمالیرهن115100,000,0001393/12/10
36957تهراننارمک - دردشترهن و اجاره55300,00037,000,0001393/12/10
36956تهراننارمکرهن10570,000,0001393/12/10
36955تهراننارمک - دردشترهن9780,000,0001393/12/10
36954تهراننارمک - دردشترهن7050,000,0001393/12/10
36953تهران تلفنخانهرهن و اجاره901,500,00030,000,0001393/12/10
36952تهراننارمکرهن و اجاره55900,00010,000,0001393/12/10
36950تهرانگلبرگرهن8050,000,0001393/12/10
36949تهراننارمکرهن و اجاره63400,00035,000,0001393/12/10
36948تهراننارمکرهن و اجاره63600,00025,000,0001393/12/10
36947تهراننارمکرهن و اجاره701,100,00030,000,0001393/12/10
36946تهراننیاوران - مژدهرهن و اجاره1133,000,00030,000,0001393/12/10
36945تهرانکاشانکرهن150370,000,0001393/12/10
36944تهراننارمکرهن و اجاره53600,00025,000,0001393/12/10
36943تهراننیروی هواییرهن8545,000,0001393/12/10
36942تهرانجمارانرهن7795,000,0001393/12/10