رهن و اجاره و خرید و فروش آپارتمان در تهران و شهرستانها

لیست آپارتمان جهت خرید، رهن، اجاره، رهن و اجاره و ... موجود: 11293 مورد
کد ملکشهرآدرسنوع معاملهزیر بناقیمت متراژ/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنثبت/ بروز رسانی
22667تهراناقدسیهرهن و اجاره1302,000,00050,000,0001393/08/02
22686تهرانسراجخرید713,500,000250,000,0001393/08/01
22684تهرانتهرانپارس - 174 شرقیرهن8270,000,0001393/08/01
22683تهرانتهرانپارسرهن5937,000,0001393/08/01
22682تهرانتهرانپارسرهن118100,000,0001393/08/01
22681تهرانبلوار پروینرهن7443,000,0001393/08/01
22680تهرانتهرانپارس - 214 شرقیرهن و اجاره651,200,00020,000,0001393/08/01
22679تهرانتهرانپارس رهن و اجاره1301,500,00060,000,0001393/08/01
22678تهرانتهرانپارسرهن7550,000,0001393/08/01
22677تهرانتهرانپارس - 222 شرقیرهن و اجاره90150,00050,000,0001393/08/01
22676تهرانتهران نورهن و اجاره85400,00040,000,0001393/08/01
22675تهرانتهران نورهن5640,000,0001393/08/01
22674تهرانپیروزیرهن و اجاره60800,00010,000,0001393/08/01
22673تهرانپیروزی - کوکاکولارهن و اجاره64800,0005,000,0001393/08/01
22672تهرانپیروزی - نیکنامرهن4828,000,0001393/08/01
22671تهراننیروی هواییرهن و اجاره971,500,00030,000,0001393/08/01
22668تهراناشرفی اصفهانیرهن و اجاره68400,00040,000,0001393/08/01
22666تهرانپونکرهن102102,000,0001393/08/01
22663تهرانمینی سیتیرهن و اجاره1051,500,00060,000,0001393/08/01
22662تهرانپیروزیرهن و اجاره64400,00020,000,0001393/08/01
22659تهراناختیاریه جنوبیرهن145180,000,0001393/08/01
22658تهرانپونک - میرزا باباییرهن118130,000,0001393/08/01
22657تهرانایران زمین جنوبیرهن و اجاره781,100,00020,000,0001393/08/01
22656تهرانپاسدارانرهن و اجاره1303,200,00025,000,0001393/08/01
22655تهرانبلوارفردوسرهن و اجاره1152,000,00020,000,0001393/08/01
1 2 3 صفحه بعدیبعدی